Hallinto ja jäsenet 2010

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Toimivat Seniorit ry:n yhdistysrekisteriin 13.03.2008 rekisterinumerolla  198304. ( Yhdistyksen säännöt Liite 1)

Vuonna 2010 Yhdistyksen hallituksen jäseninä toimivat puheenjohtajana Helena Allahwerdi, varapuheenjohtajana Oili Suominen, rahastonhoitajana Eeva Hytönen, sihteerinä Pirkko Liikanen, varajäseninä Liisa Mäkinen ja Maire Paananen.  Vuosikokous pidettiin 19.1.2010. Yhdistyksen hallitus kokoontui kymmenen (10) kertaa (7.1., 17.1., 22.1., 23.1., 11.2., 17.3., 14.4., 10.11., 20.11. ja 15.12.2010).

Yhdistyksessä oli 70 jäsentä vuoden 2010 loppuun mennessä. Jäsenistä kaksi oli kunniajäseniä Salme Hytönen (100 v.) ja Helmi Lehtonen (93 v.).

 Takaisin vuoden 2010 vuosikertomuksen sisällysluetteloon