Tutkimus 2010

Palvelujen saatavuutta kartoitettiin joulukuussa 2010 tehdyllä seniorikyselyllä.  Tuloksia analysoidaan. Tulokset julkaistaan v. 2011.