Toimintasuunnitelma 2011

Toimivat Seniorit ry toteuttaa vuoden 2011 aikana yhdistyksen sääntöjen mukaisia tavoitteita. Senioreiden keskeisin visio on elää, asua ja toimia kotona.

Hallinto                                                                                                                              Toimivat Seniorit ry:n hallituksessa on neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Pienryhmät toimivat itsenäisesti vapaaehtoisen vetäjänsä/yhteyshenkilönsä johdolla.

Toimintapisteet                                                                                                                   Toimivat Seniorit ry pyrkii perustamaan uusia toimintapisteitä As Oy Säästökehän toimintapisteen mallin mukaisesti. Toimintapisteet keskittyvät toteuttamaan jäseniensä toivomaa pienryhmätoimintaa. Yhdistys näkee itselleen tärkeänä myös vanhenemiseen liittyvän koulutus- ja tutkimustehtävän. Joulukuussa 2010 kerättiin jäseniltä tietoa palvelujen tarpeesta ja saatavuudesta. Aineisto analysoidaan ja raportoidaan v. 2011.

Jäsenhankinta                                                                                                                Yhdistyksen toiminta toteutuu toimintapisteissä, joista ensimmäinen on As Oy Säästökehän toimintapiste. Yhdistyksellä oli 70 jäsentä, joista kaksi jäsentä ovat kunniajäsentä. Uusia mahdollisia toimintapisteitä pyritään käynnistämään.

Kerho- ja pienryhmätoiminta                                                                                          Ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi järjestetään vapaaehtoista ryhmätoimintaa (pienryhmät, seminaarit, tapahtumat, näyttelyt, retket)) Lähiyhteisöllisyyttä ylläpidetään tukemalla oma- ja vertaistoimintaa sekä vahvistetaan verkottumista.

Suunnitellaan uusia pienryhmiä esim. käsityö-, nojatuolimatka- ja kakkupiirit.

Yksinäisyyttä pyritään ehkäisemään kaikissa pienryhmissä: kerran viikossa kokoontuvissa tiistain kahvi- ja skypen ystäväpiireissä sekä kesällä rantasaunapiirissä ja päivittäin vesijuoksupiirissä, pari kertaa kuussa jooga- ja seurapelipiirissä, kerran kuukaudessa hyvinvointi-, kirja-, kuvataide-, porina- ja retkipiireissä, sekä tarvittaessa omakuva – postimerkki/valokuvapiirissä .

Raihnaisuuden kehittymistä ehkäistään erilaisissa liikunta-, hyvinvointi- ja vesijuoksupiireissä. Näitä ovat kuntosaliharjoitukset, vesijumppa ja -juoksu, rantasauna, jooga ja liikunnalliset tapahtumat (retket) ja ravintotietous.  

Vastuullinen kansalaisuus toteutuu kerran kuukaudessa kokoontuvassa porinapiirissä sekä työpajoissa, omissa näyttelyissä, seminaareissa ja kannanotoissa. Lisäksi osallistutaan erilaiseen muuhun järjestötoimintaan ja yhteistyöhön kumppaneiden kanssa (Espoon seurakunta, Espoon

vapaaehtoisjärjestön verkko- ja valikkoryhmätapaamiset, Espoon liikuntatoimen ohjatut senioriryhmät ja tapahtumat, Espoon vanhusneuvoston järjestämät julkiset tilaisuudet).

Turvaverkkoja luodaan ja vahvistetaan erilaisissa ystäväpiireissä (viikoittain kokoontuvissa tiistain kahvi-, skype-ystävä- ja seurapelipiireissä sekä hyvinvointi ja porinapiirien yhteisillä aterioilla). Kontakteja ympäröivään yhteiskuntaan ja maailmaan laajennetaan kodista ulospäin kirja-, porina- ja retkipiirien toiminnalla ja osallistumalla erilaisiin omiin ja julkisiin tapahtumiin ja työpajoihin.

 

Kansainvälinen toiminta                                                                                                                                    Yhdistys toimii edelleen Laurean Ammattikorkeakoulun koordinoimassa Express to Connect (E2C) hankkeessa päätekäyttäjänä. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2010. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Anne Äyveri Tikkurilan Laureasta. Tämä tarkoittaa sitä, että E2C vastaa kokouksiin osallistuvien henkilöiden matkakustannuksista ja muista kokousmenoista. Lisää tietoa hankkeesta löytyy osoitteesta

http://www.express2connect.org

Toimivat Seniorit ry:n jäsenet Helena Allahwerdi varsinaisena ja Pirkko Liikanen hänen henkilökohtaisena varajäsenenä kuuluvat viralliseen E2C-hankkeen Suomen johtokuntaan.

 

Muu toiminta                                                                                                                    Yhdistys vastaanottaa vierailijoita, järjestää tapahtumia/työpajoja ja jatkaa toimintaansa yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yhdistys tekee yhteistyötä seurakunnan kanssa järjestämällä kolmipäiväisen perheleirin maaliskuussa 2011 (yhteyshenkilö Heli Siltakorpi).  

Tiedottaminen, vaikuttaminen ja verkottuminen

Tiedotustoiminnassa korostuu jäsenille ja muille kiinnostuneille suunnattu julkinen tiedotus Internetissä (http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi) Kotisivun sivulatauksia on tehty kaikkiaan 15 850 kertaa ja kotisivulle tehtiin 5311 käyntiä 17.6.2008 – 14.12.2010 välisenä aikana. Tiedote kuukausiohjelmasta lähetetään joka kuukausi s-postitse ja kirjallisena niille, joilla ei ole tietokoneyhteyttä. Infossa kerrotaan pienryhmien tapaamisista, tapahtumista, näyttelyistä, seminaareista, vierailuista yms. Lisäksi vastaanotetaan vierailuita ja pyydettäessä kerrotaan yhdistyksen toiminnasta erilaisissa tapaamisissa, tapahtumissa, seminaareissa ja lehdissä.

Yhdistyksellä on oma julkaisusarja, jonka toimittamista jatketaan (Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja). Viikoittainen skype-ystäväpiiri mahdollistaa säännöllisen sähköisen yhteydenoton muualla sijaitseviin senioreihin.

Yhdistyksen vuosikertomus julkaistaan vuosittain. Yhdistyksen toimintaa ja historiaa valaisevat myös julkaistavat (valo)kuvakirjat eri pienryhmistä. ”Menneiden muistelulla ryhmissä on jopa yhtä paljon tehoa masennuksen hoidossa kuin masennuslääkkeillä.” (Sitaatti Suomen Kuvalehdestä 49/2010) Kuvakirjat tukevat yhdistyksen toiminnan ja jäsenten henkilökohtaista muistelua kirjaimellisesti.

Yhdistys ottaa kantaa vanhenemista koskeviin käytäntöihin ja yrittää vaikuttaa julkisen sektorin kautta hyvinvoinnin vahvistamiseen. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat itsenäisesti erilaisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin vanhenemista koskeviin seminaareihin ja myös luennoivat eri tilaisuuksissa.

Talous                                                                                    Taloutensa yhdistys kattaa ensisijaisesti jäsenmaksuilla, joka on 10 euroa/vuosi/jäsen Yhdistys hakee avustusta vuoden 2011 toimintansa tueksi Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Yhdistys toivoo saavansa taloudellista tukea myös Espoon seurakuntayhtymältä yhteistyön (perheleiri ”Sukupolvet yhdessä”) mahdollistamiseksi.

Yhdistys toivoo voivansa jakaa omat julkaisunsa kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille, mikäli julkaisujen painatuskustannuksiin saadaan muualta taloudellista tukea. Yhdistyksen menoja ovat vuonna 2011 seuraavat:  Vuoden 2010 vuosikertomuksen painatus (julkaisu nro 5), yhdistyksen esitteen painattaminen (erikseen englanniksi ja suomeksi), yhdistyksen kotisivun ylläpitäminen, monistuskustannukset, raportti "Senioreiden palvelujen tarpeesta ja saatavuudesta", rantasaunan vuokra kesä 2011 (rantasaunapiiri), jäsenten palovaroittimen tarkistus, vieraanvaraisuus, virkistys: osa teatterilippujen hinnasta ja pienryhmien toiminnan kehittäminen.

Paluu toimintasuunnitelmat sivulle