Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 6 (2011)

Liikanen Pirkko

KOHTI UUTTA SENIORIKULTTUURIA. Toimivat Seniorit ry. yhteistyössä kumppanien kanssa. Espoo: Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 6 (2011)

 

TIIVISTELMÄ

Suuret kansalaisjärjestöt kattavat koko maan ja toimivat yleensä yhdessä ja/tai kahdessa kokoontumispaikassa suurryhminä eri paikkakunnilla.  Uutta Toimivat Seniorit ry:n työskentelyssä on se, että yhdistys toimii 1) paikallisesti, kävelyetäisyydellä jokaisen jäsenen kodista, 2) suurin osa toimintaa toteutetaan 5 – 10 seniorin pienryhmissä ja 3) osa toimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuonna 2011 yhdistyksen jäsenet toimivat pienryhmissä kaikkiaan 3728 tuntia ja kokeiluprojekteissa yhdessä kumppaneiden kanssa kaikkiaan 1329 tuntia.  Kaikki toiminta on vapaaehtoista. Yhdistyksen jäsenet vastaavat pienryhmien toiminnasta ja kumppaneiden kanssa yhteisistä kokeiluprojekteista.  Paikallinen toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ohjaa vastuuseen itsestä ja kanssaihmisistä.   Samalla lähiympäristössä ennaltaehkäistään yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja syrjäyttämistä.  Sosiaaliset lähiverkostot muotoutuvat uudella tavalla.

Kokeiluprojekteissa vapaaehtoisuus ja yhteistyö kumppaneiden kanssa toteutettiin Viherlaakson palvelutalossa ”Laulamme yhdessä”-projektina ja yhteisenä ”Naapuripäivän” viettona. Näin kerrostalossa asuvat seniorit tutustuvat samalla palvelutalon senioreihin ja heidän elämäänsä.

Omnian ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat harjoittelivat senioreiden kotona puolentoista kuukauden aikana. Tässä projektissa sekä Omnian opettajat ja yhdistyksen vastuussa olevat seniorit tekivät etukäteen yksityiskohtaisen harjoittelusuunnitelman, joka sitten toteutettiin senioreiden kotona. Yhteentörmäyksiä sattui sekä senioreille että opiskelijoille. Seniorit odottivat, että heitä palvellaan ja heidän kanssaan seurustellaan. Opiskelijat asennoituvat harjoitteluun lähinnä pakollisena suoritteena, joka sisältyi heidän koulutusohjelmaansa. Samanaikaisesti opiskelijat olivat palkallisissa töissä koulutuksen ulkopuolella. Harjoittelun aikana nuoret tutustuivat kerrostaloissa asuviin senioreihin ja senioreiden koteihin. ”Millaista on elää vanhana yksinään kerrostalossa vailla palveluita?”  Virittäisivätkö harjoittelukokemukset nuoria perustamaan uudentyyppisiä palvelukonsepteja senioreille?

Yhdessä Leppävaaran seurakunnan kanssa Toimivat Seniorit ry. toteutti kolmipäiväisen perheleirin ”Sukupolvet yhdessä” Hvittorpissa, Kirkkonummella, seurakunnan modernissa leiri-  ja kurssikeskuksessa.  Tämä projekti edellytti järjestäjiltä runsaasti etukäteissuunnittelua. Yhdistyksen kolme senioria vastasivat yhdessä yhden seurakuntatyöntekijän kanssa leiriohjelman toteutuksesta.

Koko toimintansa ajan Toimivat Seniorit ry. on järjestänyt taidenäyttelyitä Viherlaakson kirjastossa, niihin on liittynyt usein joko yhdistyksen toiminnan esittely kirjaston avoimien päivien aikana tai julkinen tapahtuma liittyneenä näyttelyyn. Täällä kertaa tapahtuman aihe oli nimeltään ”Seniorit kulttuurin tekijöinä”, jossa esiteltiin kuvataiteen ja kirjallisuuden välittämää visiota toisaalta vanhenemisesta ja vanhoista ihmisistä, toisaalta taiteilijoiden vanhuuden teoksista. Lisäksi yhdistyksen seniorit kertoivat näyttelyssä olevista töistään ja omasta työskentelystään.

Toimivat Seniorit ry:n viisi senioria osallistuivat Espoon kaupungin vanhusten palveluiden järjestämän kohtaamistaideryhmän (Active Art) työskentelyyn, mikä innoittaa jatkamaan myöhemmin vastaavaa työskentelyä, mutta nyt omatoimisesti.

Toimivat Seniorit ry näkee sosiaalisen median uudenlaisena tulevaisuuden haasteena erityisesti kotona asuville, liikunnallisesti heikkokuntoisille senioreille. Tästä syystä yhdistys järjesti skypen välityksellä reaaliaikaisen koulutustilaisuuden tietokoneen haltuun ottamisesta. Opettaja toimi Turusta, oppilaat olivat senioreita, jokainen oman koneensa äärellä. Kaikki osallistujat olivat läsnä samanaikaisesti tapaamisissa, joissa saattoi keskeyttää opettajan milloin tahansa ja saada vastauksen omaan kysymykseensä. Myös seniorioppilaat saattoivat puhella samanaikaisesti toisilleen aivan kuten luokkahuoneessakin. Nyt kommunikointi tapahtui vain tietokoneen välityksellä. Kurssi innosti suunnittelemaan lukuisia uusia kursseja erilaisista aiheista mm. kielen opiskelusta, opettajan ollessa kaukana jopa toisessa maanosassa.

Kolme senioria liittyi sosiaalisen median ikäihmisille suunnattuun projektiin ”Sosiaalisen median palveluita ikään katsomatta/SoMedAll”.  Seniorit osallistuivat aktiivisesti kahden – kolmen”Vanhat Ketut” ja ”Kotinetti” teemaan kokeiluun. Senioreiden mielestä oli innostavaa osallistua näihin projekteihin ja saada vastinetta omille kokemuksille. Osallistujien välillä syntyi lukuisia reaaliaikaisia sosiaalisia vuorovaikutussuhteita.

Tietokoneen hallinta johdattaa myös omien kuvakirjojen tekemiseen. Toimivat Seniorit ry:n viisi senioria osallistui Ifolorin järjestämille kursseille. Nyt muutamat seniorit ovat jo julkaisseet oman kuvakirjansa, muutama seniori vielä suunnittelee kuvakirjan käsikirjoitusta, skannaa ja käsittelee vanhoja valokuvia kuvakirjan tekemistä varten.

Toimivat Seniorit ry päivittää jatkuvasti omaa kotisivuaan http://toimivatseniorit.palvelee.fi .  Se on tärkeä tiedotuskanava sekä omille jäsenille että muille asiasta kiinnostuneille. Yhdistyksen kotisivulle on vuoden aikana tehty 6391 käyntiä, sivulatauksia tehtiin 29 082 kertaa ajanjaksolla 1.1.2011 – 21.12.2011

Muutamilla yhdistyksen jäsenillä on myös oma kotisivustonsa facebookissa. Facebook toimii hauskana palautteen antajana yhdistyksen pienryhmätoiminnalle ja sieltä on löytynyt lukuisia uusia sukulaisia sukututkimusta varten.

Avainsanat: seniori, seniorikulttuuri, yhteisöllisyys, vapaaehtoistoiminta, sosiaalinen media, senioriverkot

Takaisin julkaisut -sivulle

Takaisin etusivulle