Saatteeksi 2011

Saatteeksi

Normaali ikääntyminen ja vanheneminen ei ole sairaus. Vaikka vastaavassa tilanteessa hyväkuntoiset, senioreita nuoremmat henkilöt juoksevat kiireesti lääkärille apua hakemaan ja saamaan. Ikääntyneisiin senioreihin ei suhtauduta lainsäädännön edellyttämän todellisen hoivan kohteina. Tosiasia on, että todella apua tarvitessaan ikääntynyt ei aina saa sairautta vastaavaa hoitoa.  Hänen avunpyyntönsä vain siirretään tuonnemmaksi, tai hänet hiljennetään lääkkeillä. Mihinkään tutkimuksiin vaivan selvittämiseksi tai kuntoutukseen ei useinkaan ryhdytä. Monet ikääntyneet seniorit kylmästi syrjäytetään ja jätetään oman onnensa varaan.

Senioreiden vapaaehtoiset vertaisverkot ovat ennen kaikkea molemminpuolisia ystäväverkkoja, joissa naapuria, kanssaihmistä, senioria voidaan auttaa äkillisessä avun tarpeessa, mutta ei suinkaan pysyvästi päivästä päivään. Seniorinaapureiden vertaisverkko ei ole mikään hoivaverkko, jolla korvataan alas ajettu julkinen ja kunnallinen senioreiden terveydenhoito. Yhteiskunnan tulee todella panostaa senioreiden terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien hoitoon, jotta he yksin kotona pystyvät jatkamaan sosiaalisesti virkeinä elämäänsä.

Erityisesti yksin kotona asuvat seniorit haastavat lähiympäristöä toimimaan yhdessä. Työssä käyvät kanssaihmiset pelkäävät, että joutuvat hoivaamaan heitä vanhempia kanssaihmisiä. Hoivan ja mahdollisen auttamisen pelosta perheelliset ja työssäkäyvät kanssaihmiset torjuvat kaikki mahdolliset kontaktit ikääntyneisiin senioreihin. Normaalin sosiaalisen vuorovaikutuksen puute koskee fyysisiltä voimiltaan heikkoja yksinasuvia senioreita, erityisesti niitä senioreita, joilla ei ole koskaan ollut tukenaan perhettä, lapsia ja omaisia. Yli 75 vuotta täyttäneistä yli puolet asuu jo yksinään, ja mitä vanhemmaksi tullaan, sitä todennäköisemmin asutaan yksin kotona.

Lähiympäristön aktivoituminen toimimaan yhdessä on todellinen haaste ja ratkaisu moniin ongelmiin. Seniorit ovat yleensä voimavaroiltaan hyväkuntoisia ja sosiaalisesti aktiivisia. He toimivat yhdessä kodin lähiympäristössä, kävelymatkan päässä kodistaan.  Ihanteena ja tavoitteena on se, että lähiympäristössä vieläpä eri sukupolvet toimisivat vapaaehtoisesti yhdessä. Tällainen yhteisöllisyys ja molemminpuolinen, tasavertainen vuorovaikutus eri sukupolvien välillä on vielä nyt toiveajattelua.

Toimivat Seniorit ry:n toiminta osoittaa, että senioreilla on tarve ja halu toimia yhdessä yksinäisyyden ennalta ehkäisemiseksi ja sosiaalisen vireyden ylläpitämiseksi. Vuoden 2011 aikana seniorit, yhdistyksen jäsenet tapasivat pienryhmissä toisiaan 444 kertaa ja aikaa kului yhteisiin tapaamisiin 6233 tuntia. Seniorin arjessa sosiaaliselle medialle on annettava tulevaisuudessa entistä tärkeämpi merkitys vireän sosiaalisen vuorovaikutuksen antajana ja kansalaisvastuun mahdollistajana. Elämä vanhana ei ole pelkkää hoivaa, vaan vireää ja täysipainoista, liikunnallista, henkistä ja kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista elämää. Tarvitsemme tilaa ja näkyvyyttä seniorikulttuurille!

27.12.2011 Pirkko Liikanen

Takaisin vuosikertomus -sivulle  Takaisin vuosikertomus 2011

Takaisin etusivulle