Julkaisutoiminta 2011

Yhdistyksen toiminnasta kerrotaan kymmenessä julkaisussa.

 • Toimivat Seniorit ry:n kuukausitiedotteet ja kotisivut Internetissä (Pirkko Liikanen) http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi
  • 1.1.2011 ja 27.12.2011 välisenä aikana yhdistyksen kotisivuilla käytiin  5860   kertaa ja sivulatauksia tehtiin kaikkiaan 29200 kertaa.
  • Pekka Saarenmaa 2011. Seniorit toimivat tehokkaasti. Liikaslinkki 1, 12.
  • Pirjo Kupila 2011. Naapurimme vanhus. Kotitalo, tietoa taloyhtiön päättäjille, 4, 50-        54.
  • Sosiaalitieto 2011. Plussat. Espoon Viherlaaksossa ikäihmisiä ei jätetä, 4,4.
  • Pirjo Kupila 2011. Meidänkin talosta palvelutalo? ET-lehti 16, 70 – 74.
  • Helena Tuorila 2011. Ikääntyvien tee se itse –hoivapalvelut – mahdollisuus vai uhka? Kuluttajatutkimuskeskus, Keskustelualoitteita 40, 28.
  • Pirkko Liikanen 2011a. Kohti uutta seniorikulttuuria. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 6 (2011).
  • Pirkko Liikanen 2011b. Kerrostalossa asuvien senioreiden palvelujen tarve ja tarjonta. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 7 (2011).
  • Toimivat Seniorit ry. 2011.  Vuoden 2011 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 8 (2011).
  • Toimivat Seniorit ry. 2011 Yhdistyksen esittelylehtinen.

Omakuvapiirin jäsenistä kolme senioria on tuottanut omia kuvakirjoja omista valokuvistaan.

 • Pirkko Liikanen 2011. Kaarina Gustafsson Toimivat Seniorit ry:ssä 2008 – 2011.
 • Pekka Kurkinen 2011.  Tuulian kirja.
 • Pirkko Liikanen 2011.  Sukua ja ystäviä Isnäsissä 1983 2008 – 25 vuoden aikana.
 • Pirkko Liikanen 2011. Kohtaamisia Isnäsissä – Skuggan 1983 – 2011.
 • Soili Heikkinen 2011. Olipa kerran.
 • Pekka Kurkinen 2011. Pajiston elämää 2000-luvulla.
 • Pirkko Liikanen 2011. Elämän keskiössä.

Takaisin vuosikertomus -sivulle  Takaisin vuosikertomus 2011

Takaisin etusivulle