Verkottuminen 2011

Yhdistys on mukana seuraavissa verkoissa.

1.  Espoon vapaaehtoisverkosto ja Espoon vanhusneuvoston jakelulista: Espoon vanhusjärjestöt, Espoon vapaaehtoisjärjestö

2.  Facebookin sivustot (Pirkko Liikanen ja Helena Allahwerdi), naamakirjan sivut ovat ilmaisia. Sivuilla kerrotaan tekstein ja valokuvin Toimivat Seniorit ry:n toiminnasta.

3.  Internetin välityksellä viikottainen skype-ystäväpiiri  (Pirkko Liikanen) jäsenet tapasivat toisiaan 47 kertaa ja käyttivät siihen aikaa 196 tuntia (1.1. – 31.12.2011). Keskustelimme myös hopeasurffaajien kohteista kuten www.helsinki.fi/videot Helsingin yliopiston Studia Generalia luentosarjasta ”Ikä ja Terveys”, jonka voi katsoa sekä suorana lähetyksenä että jälkeenpäin videolta.

4. Yhdistyksen kotisivu internetissä  (http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi), jolla tiedotetaan yhdistyksen tavoitteista, säännöistä, toimintaperiaatteista ja kuukausiohjelmasta, tapahtumista, koulutuksesta ja seminaareista, kansainvälisestä toiminnasta, julkaisuista, yhteistyökumppaneista,  kansainvälisestä toiminnasta, yhdistyksen organisaatiosta, ajankohtaisista asioista, kannanotoista, verkottumisesta, vuosikertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta.

Yhdistyksen kotisivulle (http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi) on tehty 11 194  käyntiä ja sivulatauksia tehtiin 29 283 kertaa ajanjaksolla 17.6.2008 -30.12.2011. Kuluneen vuoden 2011 aikana kotisivulla vierailtiin 5915 kertaa (1.1. – 27.12.2011).

5. Sosiaalisen median palveluita ikään katsomatta/ SoMedAll (Social Media for All Elderly people projekti (http://somedall.vtt.fi/) AAL-Ambient Assisted Living) –hankkeen sivuston Vanhat ketut käyttäjiksi (http://owela.vtt.fi/vanhatketut/) liittyi kaksi yhdistyksen jäsentä, jotka esittivät 18 uutta ideaa. Näihin ideoihin tuli kuukauden aikana kaikkiaan 264 palautetta.

Vanhojen Kettujen sivustolla käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Eläkeläisten arvostus, Tulevaisuuden nettipalvelu, Ensimmäinen laivamatkasi?, Seniori neuvonantajana eri ammateissa, Ikäsyrjinnän torjuminen, Millaisia harrastuksia haluaisit etsiä netin kautta?, Ensimmäinen junamatka, Gallup – Mikä olisi paras keino edistää ikäihmisten netin käyttöä?, Eläkepolitiikan kehitys, Turvakamera, Eduskunnan ja kunnanvaltuuston puolueiden senioreiden asioita ajavat asiantuntijat, Eläkeläisjärjestöt eläkeläisten tukena, Senioreiden uutisraati, Onko vanhuus rasite vai voimavara, Urakkahuutokauppa, Online-tulkki  jne. Hanke etenee seitsemässä vaiheessa, joista ensimmäinen päättyi tammikuussa 2011.

Owelan Kotinetti-työtilassa jaetaan ajatuksia ja keskustellaan yhdessä muiden osallistujien sekä VTT:n ja F-Securen edustajien kanssa tarpeista ja toiveista liittyen internetin käyttöön kotona. Osallistumalla tähän kokeiluun pääsee myös vaikuttamaan F-Securen uusien tuotteiden ulkonäköön ja ominaisuuksiin. (http://owela.vtt.fi/kotinetti)

Toimivat Seniorit ry:stä kaksi jäsentä osallistui Owelan Kotinetti-keskusteluun (1.12.-31.12.2011)  jossa keskusteltiin päivittäin seuraavista aiheista: 1) tietoturva kotiverkossa  (tietoturvapalvelu kotinettiin,  tietoturvapalvelujen uudet mahdollisuudet, kotiverkon turvallisuuden hallintapalvelut, kotiverkon suojaus) ja  2) internetin käyttö kotona (merkitys, laitteet, operaattorit, mediasisältöjen käyttö ja tallennus, kotinetin hallinta, lasten internetin käyttö). Lisäksi vastattiin lähes päivittäin gallup-kyselyihin. Kotinetti järjesti myös reaaliaikaisia chatteja erilaisista aiheista.  Osallistujat voivat äänestää palkinnoista, motivaatiosta ja keskustelun moderoinnista. VTT:n ja F-Securen asiantuntija kommentoivat vastauksia ja ohjasivat keskustelujen suuntaa.  (http://owela.vtt.fi/kotinetti)

6. Koulutustilaisuudet

19.01.2011 Seminaari VTT:n ja Miina Sillanpää Säätiö:n yhteinen hanke SoMedAll Otaniemi (owela.vtt.fi/vanhatketut) Osallistujia oli 10, joista neljä hankkeen omia asiantuntijoita, kolme ”uroskettua” ja kolme ”tyttökettua”. Toimivat Seniorit ry:stä osallistui kaksi jäsentä tähän tapaamiseen.

13.4.-27.4.2011  ”Internet – bittitiedon kaatopaikka ja alamaailma – vai onko?”  kurssi , Toimivat Seniorit ry. järjesti  kurssin tietokoneohjelmien käytöstä tai atk-asioista. Vesa Lehtonen Turusta toimi senioreitten ohjaajana. Kurssi sisälsi yhden lähiopetuskerran ja  viisi  verkkoistuntoa skypen välityksellä. Ennen istuntoja oli valmistavia tehtäviä . Opetuskertojen aiheina  olivat (1) Verkon rakenne ja toiminta(lähiopetus), (2)  Verkon tietoturva ja verkkoyhteydet, (3)  Mitä ohjelmia tarvitsen/voin käyttää, (4)  Sosiaalinen media – mitä se on ja miten se toimii? ja (5) Ongelma paja – ratkaisuja osallistujien omiin ongelmiin. Kurssille osallistui 10 senioria, joiden ikä vaihteli 70 ikävuodesta 85 ikävuoteen.

22.11.2011 klo 17.00 – 19.30 Kuvakirjakurssille (Taitotalo, Helsinki) osallistui neljä     Toimivat Seniorit ry:n jäsentä tavoitteena oppia itsenäisesti koostamaan omia kuvakirjoja omista valokuvista. Kurssi oli sijoitettu Omakuvapiirin ohjelmaan. Nyt senioreista jo seitsemän potentiaalisia kuvakirjantekijöitä, jotka internettiä hväksi käyttäen pystyvät suunnittelemaan ja toteuttamaan käsikirjoitukena ja lopuksi julkaisemaan kuvakirjan.

Sosiaalinen media tulee olemaan entistä tärkeämpi väline senioreille tulevaisuudessa. Yhdistys tukee jäseniensä taitoa liikkua, tuottaa tekstejä ja valokuvia internetissä, sekä osallistua sosiaalisen median haasteisiin.

 

Takaisin vuosikertomus -sivulle  Takaisin vuosikertomus 2011

Takaisin etusivulle