Vuoden 2012 toimintasuunnitelma

Toimivat Seniorit ry:n vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelma

Toimivat Seniorit ry toteuttaa vuoden 2012 aikana yhdistyksen sääntöjen mukaisia tavoitteita.

Senioreiden keskeisin visio on /elää, asua ja toimia kotona/.

Hallinto                                                                                                                       

Toimivat Seniorit ry:n hallituksessa on neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Pienryhmät toimivat itsenäisesti vapaaehtoisen vetäjänsä/yhteyshenkilönsä johdolla.

Toimintapisteet                                                                                                          

Toimivat Seniorit ry pyrkii perustamaan uusia toimintapisteitä As Oy Säästökehän

toimintapisteen mallin mukaisesti. Toimintapisteet toteuttavat jäseniensä toivomaa pienryhmätoimintaa.

Yhdistys näkee tärkeänä myös vanhenemiseen liittyvän koulutus- ja tutkimustehtävän,

innovatiivisen senioritoiminnan yksinäisyyden estämiseksi ja sosiaalisten verkkojen kehittämiseksi.

Tämä on tärkeää  erityisesti vailla perhettä yksin kerrostaloissa asuville iäkkäille senioreille.

Erityisesti uudenlaisia kokoontumistapoja kehitetään mm. skypen ryhmäistuntojen pohjalta kuten

vuonna 2011 yhdistys toteutti tietotekniikkakurssin. (Ohjaaja Turusta ja 10 oppilasta, yhdistyksen

jäsentä kotonaan + oman tietokoneensa ääressä).

Jäsenhankinta                                                                                                                 

Yhdistyksen toiminta toteutuu toimintapisteissä, joista ensimmäinen on As Oy Säästökehän

toimintapiste. Vuonna 2011 yhdistyksellä oli 73 jäsentä, joista kaksi jäsentä ovat kunniajäsentä

(yli 90 v.). Useita yhdistyksen jäseniä on kuollut tai joutunut siirtymään hoivakotiin Alzheimer-

taudin takia. Uusia mahdollisia toimintapisteitä pyritään käynnistämään. Leppävaaran Tornitalon

Naakat ovat aloittaneet Toimivat Seniorit ry:n aloitteesta toimintansa, mutta Tornitalon Naakat

haluavat toimia rekisteröimättä toimintaansa yhdistykseksi.

Kerho- ja pienryhmätoiminta                                                                                               

Ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi järjestetään

vapaaehtoista ryhmätoimintaa (pienryhmät, seminaarit, tapahtumat, näyttelyt, retket) kuten

vuonna 2011 . Lähiyhteisöllisyyttä ylläpidetään tukemalla omaa- ja vertaistoimintaa sekä

vahvistetaan verkottumista.

Suunnitellaan uusien pienryhmien toteutustapoja esim. nojatuolimatka-, lounas- ja kulttuuripiirit,

pienimuotoiset kurssit skypellä toteutettuina, vahvistetaan jäsenten osallistumista aktiivisesti

sosiaaliseen mediaan..

Yksinäisyyttä pyritään ehkäisemään kaikissa pienryhmissä: kerran viikossa kokoontuvissa

tiistain kahvi-, seurapeli-, liikunta- ja skypen ystäväpiireissä sekä kesällä rantasaunapiirissä ja

päivittäin vesijuoksupiirissä, pari kertaa kuussa jooga- ja retkipiirissä, kerran kuukaudessa

hyvinvointi-, kirja-, maalaus- ja porinapiireissä sekä tarvittaessa omakuva –

postimerkki/valokuvapiirissä. Lisäksi jatketaan jo käynnistynyttä kulttuuripiiriä, joka perustuu

”äkkilähtöön”, muutaman päivän ennakkoilmoituksella lähdetään yhdessä oopperaan, elokuviin,

konserttiin ja teatteriin.

Raihnaisuuden kehittymistä ehkäistään erilaisissa liikunta-, hyvinvointi- ja vesijuoksupiireissä.

Näitä ovat kuntosaliharjoitukset, vesijumppa ja -juoksu, rantasauna, jooga ja liikunnalliset

tapahtumat (retket), ravintotietous ja yhteinen lounaspiiri.  

Vastuullinen kansalaisuus toteutuu kerran kuukaudessa kokoontuvassa porinapiirissä sekä

työpajoissa, omissa näyttelyissä, seminaareissa, julkaisuissa ja kannanotoissa. Lisäksi

osallistutaan mahdollisuuksien erilaiseen muuhun järjestötoimintaan ja yhteistyöhön kumppaneiden

kanssa (Espoon seurakunta, Espoon vapaaehtoisjärjestön verkko- ja valikkoryhmätapaamiset,

Espoon liikuntatoimen ohjatut senioriryhmät ja tapahtumat, Espoon vanhusneuvoston ja

vanhuspalvelun  järjestämät julkiset tilaisuudet ja tapaamiset kuten /”Intoa elämään”/).

Turvaverkkoja luodaan ja vahvistetaan erilaisissa ystäväpiireissä (viikoittain kokoontuvissa

tiistain kahvi-, skype-ystävä- ja seurapelipiireissä sekä hyvinvointi-, lounas- ja porinapiirien

yhteisillä aterioilla). Kontakteja ympäröivään yhteiskuntaan ja maailmaan laajennetaan kodista

ulospäin kirja-, porina- ja retkipiirien toiminnalla ja osallistumalla erilaisiin omiin ja julkisiin

tapahtumiin ja työpajoihin.

 

Kansainvälinen toiminta

                                                                                                        

Yhdistys toimii edelleen Laurean Ammattikorkeakoulun koordinoimassa Express to Connect

(E2C) hankkeessa päätekäyttäjänä. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2010. Hankkeen

yhteyshenkilönä toimii Anne Äyveri Tikkurilan Laureasta. Tämä tarkoittaa sitä, että E2C vastaa

kokouksiin osallistuvien henkilöiden matkakustannuksista ja muista kokousmenoista. Lisää tietoa

hankkeesta löytyy osoitteesta

http://www.express2connect.org

Toimivat Seniorit ry:n jäsenet Helena Allahwerdi varsinaisena ja Pirkko Liikanen hänen

henkilökohtaisena varajäsenenä kuuluvat viralliseen E2C-hankkeen Suomen johtokuntaan.

 

Muu toiminta                                                                                                                                                                                                                   

Yhdistys vastaanottaa vierailijoita, järjestää tapahtumia/työpajoja ja jatkaa toimintaansa

yhteistyökumppaneidensa kanssa . Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat seuraavat:

Espoon kaupungin Liikuntatoimi (68+ liikuntakortti ja Liikuntatoimi), Viherlaakson palvelutalo

(Maritta Vanhapiha), Leppävaaran seurakuntra /Heli Siltakorpi), Viherlaakson kirjasto

(yhdistyksen näyttelyt, vierailut, kokeiluprojekti Matkoja Itään - 10 x tilaisuus kl 2012), Laurean

ammattikmorkeakoulu (Tikkurila - kansainväliset seminaarit, E2C-hanke), Omnian Ammattiopisto

(Lähihoitajakoulutus), VTT/owela - sosiaalinen media ja Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja

Läheiset ry. , Espoon vapaaehtoisjärjestöjen verkosto (EJY)                                                                                                                                                                                                                             Tiedottaminen, vaikuttaminen ja verkottuminen


Tiedotustoiminnassa korostuu jäsenille ja muille kiinnostuneille suunnattu julkinen tiedotus

Internetissä (http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi) 

Tiedote kuukausiohjelmasta lähetetään joka kuukausi s-postitse ja

kirjallisena niille, joilla ei ole tietokoneyhteyttä. Infossa kerrotaan pienryhmien tapaamisista,

tapahtumista, näyttelyistä, seminaareista, vierailuista yms. Lisäksi vastaanotetaan vierailuita ja

pyydettäessä kerrotaan yhdistyksen toiminnasta erilaisissa tapaamisissa, tapahtumissa,

seminaareissa ja lehdissä.

Yhdistyksellä on oma julkaisusarja, jonka toimittamista jatketaan (Toimivat Seniorit ry:n

julkaisuja). Viikoittainen skype-ystäväpiiri mahdollistaa säännöllisen sähköisen yhteydenoton

muualla sijaitseviin senioreihin ja ryhmäkurssikokeiluihin (esim. kielikurssit – opettaja esim.

Saksasta ja osallistujat oman tietokoneensa ääressä). Yhdistyksen pienryhmätoiminnasta löytyy

kuvauksia ja valokuvia myös jäsenten naamakirjoissa: facebook Pirkko Liikanen ja facebook

Helena Allahwerdi.

Yhdistyksen vuosikertomus julkaistaan vuosittain. Yhdistyksen toimintaa ja historiaa valaisevat

myös julkaistavat (valo)kuvakirjat esim. kotonaan asuneen Alzheimer-tautia sairastavan jäsenen

kolme viimeisintä vuotta aktiivisen Toimivat Seniorit ry:n jäsenenä ennen joutumistaan hoivakotiin.

Yhdistys ottaa kantaa vanhenemista koskeviin käytäntöihin ja yrittää vaikuttaa julkisen sektorin

kautta hyvinvoinnin vahvistamiseen. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat itsenäisesti erilaisiin

paikallisiin ja valtakunnallisiin vanhenemista koskeviin seminaareihin ja myös luennoivat eri

tilaisuuksissa. Yhdistys ottaa vastaan vierailijoita, jotka ovat kiinnostuneita kotona asuvien

senioreiden toiminnasta ja antaa pyydettäessä haastatteluja (kuten vuonna 2011 lehdet:/Kotitalo,

Tietoa Taloyhtiön päättäjille/ 2011, 4, 50-54 ja /ET-lehti 2011/, 16, 71-74.)

Talous                                                                                                                                

Taloutensa yhdistys kattaa ensisijaisesti jäsenmaksuilla, joka on 10 euroa/vuosi/jäsen Yhdistys

hakee avustusta vuoden 2012 toimintansa tueksi Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Yhdistyksen toiminta on kokonaan vapaaehtoista ja pienryhmien ym. vastuullisina vetäjinä

toimivat vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet.

Takaisin toimintasuunnitelma -sivustoon

Takaisin etusivulle