Espoon palveluita ja toimintaa koskevia palautteita ja aloitteita

I KOTONA ASUVAT YKSINÄISET VANHUKSET

Kohderyhmä

 Eläkkeellä olevat seniorit muodostavat hyvin heterogeenisen ryhmän: erittäin toiminta kykyisistä GO GO -senioreista aina säännöllisiä palveluita kipeästi tarvitseviin SLOW GO - ja NO GO -vanhuksiin. Tässä palautteessa käsittelemme lähinnä  kahta viimeksi mainittua ryhmää, ts. yli 80-85 vuotiaita vanhuksia. Toimintakyvyltään SLOW GO - ja NO GO vanhukset  ts. 80+ vanhusryhmä on oltava mielestämme myös vanhusneuvoston toiminnan keskiössä. Varsinainen vanhuus alkaa vasta 80 ikävuoden jälkeen. Toimintakykyiset seniorit eivät ole vielä vanhuksia, tarvitaan yleinen asenteen muutos siihen, kuka on vanhus ja kuka ei. 

Eniten tarvitaan siivous- ja kodinhoitoapua ja seuraavaksi eniten sairaanhoitoa  ja terveyspalveluita. Seuraavat palvelut ovat myös tärkeitä: tekniikkaopastus, liikkuminen ja matkustelu, liikunta- ja seuralaispalvelut, ruoanlaitto, ja kauppapalvelut, kodinkorjaus ja huoltotyöt, kulttuuripalvelut ja virkistystoiminta,  kauneudenhoito ja hyvinvointi, turvallisuus ja yhteisöllinen asuminen, auton huolto ja lemmikkien hoito. Vanhuus ei ole sairaus, mutta vanhuksetkin sairastuvat ja tarvitsevat hoitoa kuten muukin väestö.

 

Takaisin kannanottoihin