Kannanote palveluihin 2015

Palvelut 

Taitettu indeksi  ja eläkeläisten eläkepalkkaa kovempi verotus  kuin verrattuna työpalkkaa saavien verotukseen sekä tänä vuonna 2015 voimaan pantu eläkkeiden jäädytys ovat pienentäneet 80+ iän saavuttaneiden vanhusten palveluiden ostokyvyn lähes kokonaan, oli kysymys sitten kunnallisista tai yksityisistä palveluista.  ks. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1591 - Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi

24.9.2015 - 24.3.2016

Aloite 1. Taitettu indeksi, eläkkeiden verotus ja jäädytys on poistettava yhdenvertaiseksi palkkatyötä tekevien kanssa. Erityisen epäoikeudenmukainen tilanne on koko elämänsä muita väestöryhmiä enemmän veroa maksaneilla yksinäisillä, kotonaan yksin asuvilla  SLOW GO ja NO GO -vanhuksilla (80+).

VASTAUS

Kaupungilla ei ole mahdollisuutta yksin vaikuttaa eläkkeiden verotukseen tai kotitalousvähennyksiin, mutta aloitteet on saatettu perusturvajohtaja Juha Metson johtaman Elinvoimaa ikääntyville ohjelman ohjausryhmän sekä vanhusneuvoston tietoon, jotta he voivat pitää asiaa esillä. Tämän lisäksi pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot ovat osallistuneet Sitran ja Eetun seminaariin, jossa on käsitelty kotitalousvähennyksiä, jota koskeva esitys löytyy netistä: http://www.slideshare.net/SitraHyvinvointi/ikihmisten-toivomat-kotitalousvhennyskelpoiset-palvelut-tiivistelm. Vanhusneuvosto on sitä mieltä että eläkkeitä pitää verottaa yhdenvertaisesti palkkatyötä tekevien kanssa ja taitettu indeksi pitää poistaa.

Takaisin kannanotteisiin 2015