Palvelujen kustannukset 2015

Kotonaan yksin asuvat 80+ vanhukset (SLOW GO ja NO GO -vanhukset) tarvitsevat jo säännöllisiä palveluja. Suuntana on vähentää laitoshoitoa ja lisätä senioreiden ja myös vanhuksien (80+) kotona asumista. Palveluja tuottavat yritykset ovat isoja, yksityisiä yrityksiä, joilta kunnallinen sektori ulkoistaa myös palvelujaan. Kustannukset määräytyvät tällöin vanhusten eläkepalkan ja varallisuuden mukaisesti. Kunta perii yleensä 85 % asiakkaan tuloista. Hoitomaksun jälkeen asiakkaan käyttöön jää 15 % tuloista, mikä ei riitä edes elämiseen ja kotona asumiskustannuksiin: sähkö- ja puhelinlaskut, vuokra tai vastike, vaatteet, ruoka, lääkärikäynnit ja laboratoriotutkimukset, lääkkeet, näön, kuulon, hampaiden ja fyysisen toimintakyvyn huolto, mielenterveys- ja päihdehuolto, kampaaja/parturi, jalkojen hoito, mahdollinen edunvalvojapalkkio, TV-maksu, liikkuminen (taksi), turvarannikkeen käyttö, siivous ja kodinhoito, asiointiapu ja kauppareissut, harrastukset, kodin muutostyöt ja remontit esim. kalliit putki- ja hissiremontit, lehdet, vakuutukset, internet jne.

Aloite 2.Kunnallisten palveluiden kustannukset määräytyvät asiakkaan varallisuuden ja eläkkeen mukaan. Eli samalla palvelulla on eri hinta. Tämä on  väärin ja vastoin perustuslakia. Onhan leivälläkin sama hinta riippumatta ostajan taloudellisesta asemasta, sama hinnoitteluperustelu tulee olla jokaiselle seniorille/vanhukselle kaikissa kunnallisissa palveluissa. 

Yksityisen sektorin palvelut maksavat vähintään 50 euroa/t +  matkakustannukset. Mainostetut esim. Lähimmäisapu  9-14 e/t (lahimmaisapu.com), aikapankki  tovi/t (aikaparantaa.net) ja esim. kunnallinen toiminta kuten kulttuuripalvelut (Kulttuurikaveri-toiminta - helena.srajakoski@espoo.fi) eivät toimi, ts. ko. tahoihin ei saa yhteyttä puhelimella eikä sähköpostilla. Myös EJY mainostaa vapaaehtoisilla, joita emme ole saaneet vielä kertaakaan, vaikka kyse on ollut muutaman tunnin kestävästä, kertaluontoisesta tehtävästä (taulujen ripustaminen). 

Aloite 3.  Kotiin tarvittavavat palvelut tulee olla kohtuuhintaisia ts. sellaisia, että 80+ vanhukset pystyvät niitä hankkimaan kotiinsa joko kunnalliselta tai yksityiseltä sektorilta. SLOW GO ja NO GO -vanhusryhmiä ei saa rinnastaa heitä toimintakyvyltään, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti paremmassa asemassa oleviin GO GO -senioreihin. Palvelun suorittajan tulee olla pysyvä ja luotettava, ei joka palvelukerralla eri suorittaja.

VASTAUS

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus). Se että maksut määräytyvät asiakkaan eläkkeen mukaan on vanhusneuvoston mielestä oikein. Suomessa on myös progressiivinen verotus joka käytännössä tarkoittaa sitä että enemmän tienaavat maksavat suuremman osan verovaroin tuotetuista kunnallisista palveluista. Jos kaikille määrättäisiin sama maksu kaikista palveluista johtaisi se käytännössä siihen, että kaikkein heikoimmassa olevien maksut nousisivat ja kaikkein hyvätuloisimpien maksut laskisivat. Vanhusneuvosto ei kannata tällaista suuntaa asiakasmaksuissa. Kunnalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa yksityisten palveluntarjoajien perimiin asiakasmaksuihin.

Aloite 4. Kotitalousvähennyksien lisäksi verotuksessa tulee voida vähentää 80+ vanhusten tarvitsemat erilaisten välttämättömien palvelujen kustannukset kotona yksin asumisen mahdollistamiseksi. Näitä tavanomaisia palveluja ovat siivous ja kodin hoito, pihatyöt, kodin korjaustoiminta mm. putkiremontti, lisäksi ruokailu ja kaupassakäynti-, hygienia-, tietokone avustajat kuljetuspalvelut autokuski apuna, avustaja sairauden aikana kotona yms.

 

Takaisin kannanotteisiin 2015