Teknologia vanhuksen hyvinvointia vahvistamassa

Yksin kotona asuvat SLOW GO JA NO GO -vanhukset (80+) tarvitsevat erityisesti apua ja seuraa kodin ulkopuolelta. Puhelin, tietokone, iPad/tabletti toimivat hyvinä vanhuksien apureina, mikäli heillä on tarvittavat laitteet ja taidot ostaa ja ylläpitää näitä laitteita. Laitteilla ollaan yhteydessä palvelujen tarjoajiin, terveydenhoitoon (terveyskansiot), ystäviin (Skype yms.) ja harrastuksiin (minne mennä..)  yms. Kirjastot (+kotikirjasto Taika Espoossa) tarjoavat kiitosta antavalla tavalla apua asiakkaille myös atk-asioissa. 

Aloite 13. Kotona yksin asuvien NO GO -vanhuksien (80+) turvallisuuden lisäämiseksi heille olisi jaettava läppäreitä, turvarannekkeita, opetusta ja ohjausta. Taloudellinen tilanne ei saa vaikuttaa vanhuksen atk-taitojen oppimiseen ja  ylläpitoon. 

Aloite 14. Teknologia- ja tietokonepalvelut pitää olla kohtuuhintaisia, mielestämme pankkipalvelujen eston poistaminen ei saa maksaa 100 euroa, kun koneessa ei ole mitään varsinaista vikaa. Tietokonetuki ja henkilökohtainen tukihenkilö avustaa seuraavissa asioissa: puhelimen ja tietokoneen päivitys, virustorjuntaohjelmien ja lisälaitteiden asennus, terveyden ja hyvinvoinnin palvelut,  palvelujen saatavuus internetin välityksellä, sosiaalinen media jne.

Espoon kouluissa annetaan atk-opetusta. Selvitetään, voisivatko seniorit ja vanhukset osallistua kouluissa annettavaan ilmaiseen opetukseen? Voisivatko opiskelijat toimia senioreiden ja vanhusten vapaaehtoisina tietokonevaustajina? Oppilaitoksen lähellä asuville senioreille ja vanhuksille tiedotetaan tästä palvelusta.

VASTAUS 1 /PALAUTE

kiitos viestistänne. Kunnan järjestämä maksuton perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille. Kannatamme kuitenkin elinikäistä oppimista ja vanhusten ja koulujen välisen yhteistyön kehittämistä. Kunnan Innokas!-hankkeessa on kokeiltu oppilaiden toimimista opettajina IT-opetuksessa esimerkiksi lukio-opettajille. Tähän toimintaan liittyen voitte olla yhteydessä Innokas-koordinaattori Minna Kukkoseen (minna.a.kukkonen@espoo.fi).

Ystävällisin terveisin, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö

VASTAUS 2/ PALAUTE

Meillähän annetaan jonkin verran seniorien IT-neuvontaa. Kysyntä olisi varmasti paljon suurempi kuin mitä sitä on ainakaan nykyisellään mahdollista antaa. Meillä on kokeiltu myös kotona ja palvelutaloissa, sairaalassa jne. annettavaa neuvontaa ja varmasti sitä jatketaankin - ainakin jossain laajuudessa. Tällä hetkellä toiminnan avainhenkilö on valitettavasti vähän pidemmällä sairauslomalla. IT-neuvontaa annetaan kirjastoissa siis jossain määrin myös kotipalveluna.


Terv.Marjut S. /Viestintäasiat/Espoon kaupunginkirjasto

 

Takaisin kannanotteisiin 2015