Terveydenhoito kotona

Useilla vanhuksilla on lääkitys, joilla hoidetaan oireita, ei varsinaista syytä. Lääkitys voi olla turha ja peräti sopimaton. Jos sairauden hoitaminen ei onnistu, on mietittävä muita keinoja tilanteen parantamiseksi.

Aloite 17. Vuositarkastusten yhteydessä tarkistetaan vanhuksen lääkitys ja palvelujen tarve.  Hoitosuunnitelma tavoitteineen annetaan kirjalllisena asiakkaalle. Vanhus (80+) ohjataan tarvittaessa asianmukaiseen hoitoon. Hoitosuunnitelman toteutusta seurataan.

VASTAUS/PALAUTE

Mikäli ikäihminen käy terveysaseman asiakkaana ja hänellä on seurantaa vaativa pitkäaikaissairaus, niin silloin hänelle sovitaan määräaikaiskäynti. Tämän yhteydessä (ja muutoinkin asioinnin yhteydessä) tarkistetaan hänen lääkityksensä. 

Jos asiakas käy hoidossa eri puolilla (sairaalat, yksityissektori), niin koko hänen lääkityksensä ei näy terveyskeskuksen tietojärjestelmässä. Julkisen puolen lääkitys näkyy OmaKanta-arkistossa, mikäli resepti on tehty sähköisenä. Tämän laajentuessa pakolliseksi myös yksityissektorin käytössä tulevat asiakkaiden kokonaislääkitykset vähitellen parhaiten näkyviin Kanta-arkistoon. Asiakas näkee ne sieltä itse pankkitunnuksilla ja voi antaa terveydenhuollon ammattilaiselle luvan tarkastella kokonaislääkitystä samasta paikasta. Tämä toimintamalli parantaa lääkityksen turvallisuutta tulevaisuudessa selvästi. 

Asiakkaalla on pyynnöstä mahdollisuus saada kopiot teksteistään. Jos ne sanellaan, niin tieto ei ole käytettävissä vastaanottotilanteessa. Nykyisin tiedot näkyvät myös Omakanta-arkistosta, joten nettiä käyttävillä ikääntyvillä on mahdollisuus tarkastella näitä tietojaan halutessaan milloin tahansa. 

Tuija Kumpulainen

 

Takaisin kannanotteisiin 2015