Takaisin vuoden vuosikertomukseen 2015 

1 Saatteeksi 2015

Espoon vanhusneuvosto pyysi 13.4.2015 mennessä järjestöjä keräämään kaupungin palveluja ja toimintaa koskevia mielipiteitä ja aloitteita. Toimivat Seniorit ry. lähetti 25 aloitetta, joista pari aloitetta koski vanhusten mahdollisuutta liikkua kodin ulkopuolella, varsinkin kun  SLOW GO ja NO GO -kotona yksinään asuvien seinoreiden on lähes mahdotonta löytää itselleen sopivia ulkoilukohteita tai edes päästä ulkoilupaikoille. Usein julkista  liikennettä ei ole tarjolla kodin ja ulkoilualueen välillä.(http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi/18686).  

Mistä löytyy Espoossa ikääntyneille hyvä ulkoilupaikka?

Espoosta ei löydy vanhuksien liikkumista mahdollistavia puistoja. Edelleen parhain vanhuksien kuntopolku sijaitsee Suursuontien pohjoispäässä Helsingissä. Tämä Maunulan vanhusten kuntopolku on suunniteltu esteettömäksi, turvalliseksi ja helppokulkuiseksi ikääntyneille. Levähdyspaikkojen välimatkat ovat sopivia n. 50 metrin päässä toisistaan. Reitillä on penkkejä joilla voi istua ja levähtää. Penkit on maalattu kirkkain värein silmillä erottuviksi. Polku sijaitsee metsässä ja avoimessa maastossa, missä on raikas ja puhdas ilmanlaatu. Ulkoilureitti kulkee etäällä vilkasliikenteisistä kaduista. Vastaavia kuntopolkuja ikääntyneille SLOW GO - ja NO GO -senioreille ei Espoosta löydy.

Takaisin 
vuosikertomukseen 2015 ja etusivulle

Espoon kotikaupunkipolut ovat hyvin suunniteltuja, mutta ne eivät sovellu sellaisenaan ikääntyneille.  Sama koskee Espoon julkisia luontopolkuja. Kun tutustuu Espooseen, niin lukuisia vanhuksille soveltuvia liikuntakohteita kyllä löytyy. Haittapuolena on se, että julkisia liikenneyhteyksiä ei ole riittävästi. Tarvitaan henkilöautokuljetus rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkuville vanhuksille. TAULUKKOON  1 on kerätty Espoossa liikkuville vanhuksille soveltuvia liikuntakohteita. 

TAULUKKO 1. Ikääntyneille soveltuvia liikuntaympäristöjä Espoossa
Puistot Kartanoiden  ympäristöt

Leppävaaran urheilupuisto

Villa Elfvikin ympäristö

Träskändan puisto (Auroran p)

Marketanpuisto

Mankkaan asukaspuiston ympäristö

Thurmaninpuisto (Kauniainen)

Maunulan vanhusten kuntopolku (Hki)

Gumbölen kartano

Oittaan kartano

Pakkalankylän kartano

Bodomin kartano

Bastvikin kartanolahden 

Villa Pentry (Buottaniemi)

Kivenlahden rantaraitti

   
SLOW GO - ja NO GO -senioreiden liikuntareitiksi soveltuu esteetön, helppokulkuinen ja turvallinen kilometrin pituinen kulkureitti, jolla on levähdyspaikkoja, aurinkoisia ja varjoisia kohtia, hyvä ja raikas ilman laatu, etäällä vilkasliikenteisistä liikenneväylistä.  
  Virkistäviä ulkoilureittejä löytyy Nuottaniemestä ja Maunulan seniorien kuntopolulta, jota kiertää turvallisuutta lisäävä kaide koko matkalta
Muutoksia yhdistyksen seniori- ja pienryhmärakenteessa
Vuonna 2007 kartoitimme senioreiden toiveita ja tarpeita ja perustimme senioreiden toiveiden mukaan Toimivat Seniorit ry:n silloiset harrastepiirit. Piireihin valikoituineet osallistujat ovat olleet koko ajan hyvin uskollisia valitsemilleen pienryhmille. Nyt moni silloisista senioreista on kuollut tai muuttanut toiselle paikkakunnalle asumaan tai joutunut läheisensä omaishoitajaksi. Tästä syystä monen pienryhmän osallistujamäärät ovat supistuneet ainoastaan muutaman seniorin kokoisiksi. Näistä muutamat pienryhmät toimivat edelleenkin, vaikka osallistujamäärä on vähäinen. Tällöin esim. suosittu Hyvinvointipiiri on lakannut toimimasta, samoin porina- ja käden luova taito-,  jooga-, yhteislaulupiiri. Toisaalta yhdistyksen piirissä on myös käynnistynyt uusia pienryhmiä: käsityö- ja oopperakatsomossa - ja omaishoitajan lähipiiri. 
Toimivat Seniorit ry:n 17 pienryhmässä on nyt tilaa uusille jäsenille.  Jotta pienryhmä pystyisi toimimaan kaikkia osallistujia samanaikaisesti sosiaalisesti aktivoiden, pienryhmän paras ryhmäkoko on seitsemän - kahdeksan senioria, ei kuitenkaan yli kymmenen, jotta kukaan osallistujista ei joutuisi ulkopuolisen, mykän kuuntelijan rooliin.
Yhdistyksellä on 58 jäsentä, joilla kului aikaa pienryhmissä toimimiseen 2680 t. Vuoden aikana oli 477 pienryhmätapamista. Toimintaa riitti viikon jokaiselle päivälle.  Kaikkiaan erilaisia tapaamisia oli 1466, joihin jäsenien aikaa kului 5732 tuntia. Yhdistyksen kotisivulla vierailtiin 16220 kertaa, 312 kertaa viikossa ja 44 kertaa päivässä.