Takaisin  vuosikertomukseen 2015  ja etusivulle

2 Hallitus ja jäsenet

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Toimivat Seniorit ry:n yhdistysrekisteriin 13.03.2008. rekisterinumerolla 198304.

Vuonna 2005 yhdistyksen hallituksen jäseninä toimivat puheenjohtajana Helena Allahwerdi, varapuheenjohtajana Kirsti Kujala, sihteerinä ja rahastonhoitaja Pirkko Liikanen ja varsinaisena jäsenenä Eija Pokkinen. Yhdistyksen varajäsenenä toimivat Maire Paananen ja Oili Suominen. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa 5.1., 29.1. 20.2. ja 10.9.2015,

Yhdistyksen tilinpäätöksestä on edelleen vastannut Erik Grönberg.  Yhdistyksen toiminnantarkastaja on Ritva Santavuori.

Pienryhmien vapaaehtoisina vastuuhenkilöinä toimivat seuraavat:

Helena Allahwerdi:  lounaspiiri, Matkoja maailmaan, porinapiiri ja omaishoitajan lähipiiri

Kirsti Kujala: seurapelipiiri ja rantasaunapiiri

Tiina Laaksonen: käsityöpiiri

Pirkko Liikanen: skype-ystäväpiiri, retkipiiri, omakuvapiiri

Maire Paananen: tiistaipiiri

Oili Suominen: kirjapiiri, rantasaunapiiri, kulttuuripiiri, oopperakatsomo

Liikuntapiirit (Espoon kaupungin liikuntatoimi) 

Tietoa yhdistyksen toiminnasta löytyy lisää yhdistyksen kotisivuilta aina vuodesta 2008 lähtien (katso vuosikertomukset): www.toimivatseniorit.palvelee.fi  

Jäsenet. Vuonna 2015 yhdistyksellä oli  58 jäsentä, joista espoolaisia oli 55 ja muualta 4.  Yhdistys järjesti taloyhtiöön muuttaneille uusille asukkaille tervetuliais-tapaamisen (30.9.2015). Tilaisuudessa yhdistykseen liittyi neljä uutta seniorijäsentä. 

Vuoden aikana yhdistyksen pitkäaikaisista jäsenistä kuoli kotonaan 4.4.2015 Kerttu Naakka (87 v.) ja 4.10.2015 Munir Allahwerdi (89 v.) sekä  24.12.2015 Kaarina Gustafsson (83 v.) hoivakodissa (Palvelukoti Sylvi, Viherlaakso). Kertun, Munirin ja Kaarinan lähdöt tästä maailmasta olivat menetys Toimivat Seniorit ry:n senioreille.  Toimivat Seniorit ry. ottaa osaa omaisten ja ystävien suruun.  

Kerttu Naakka osallistui säännöllisesti viiden pienryhmän toimintaan (tiistai-, hyvinvointi-, porina-, lounas- ja retkipiirit) vuosina 2008 - 2015.  Kerttu osallistui myös Espoon Vanhusneuvoston Sykettä Syksyyn - ja Muistiliiton senioreille suunnattuihin tapahtumiin. 

Kaarina Gustafsson toimi koko ajan asuessaan Viherlaakson kodissaan aktiivisesti yhdistyksen 11 pienryhmässä ja osallistui lisäksi lukuisiin tapahtumiin vuosina 2008 - 2011.  Kaarina oli aina valmis osallistumaan yhdistyksen pienryhmien tapaamisiin. Tiistaipiiriin hän tuli mukanaan omat eväät ja kahvit.  Hän osasi irrottautua arjesta retkillä. Teatterimuseossa hän tuosta vain pisti nukeilla oman näytelmänsä ja kierrätyskeskuksessa hän hullutteli sovittamalla mm. erilaisia hattuja päähänsä. Maalauspiirissä hän teki monia töitä, joilla osallistui lukuisiin yhdistyksen jäsenten näyttelyihin Viherlaakson kirjastossa.  Vuonna 2011 Kaarina Gustafsson siirtyi sairauden vuoksi palvelutalo Sylvin ryhmäkotiin.  Kaikilla kolmella seniorilla oli omat tukihenkilönsä yhdistyksen  piiristä.

kerttkaa1.jpgmunir.jpg 

KUVAT.  Vasemmalla: Kaarina Gustafsson ja Kerttu Naakka palaavat rantasaunapiirin tapaamisesta  v. 2010. Oikealla: Munir Allahwerdi ei jaksanut enää lähteä ulos kuin yöpuvussa, viimeisen kerran lounaspiirin tapaamiseen ravintola Villa Pentryyn 25.8.2015. 

Munir Allahwerdi oli vaikeasti sairas ja vuosia kotihoidon asiakas kuten Kerttu Naakkakin. Munir osallistui vain yhden pienryhmän nimittäin lounaspiirin toimintaan. Hänen omaishoitajanaan toimi puoliso Helena Allahwerdi.

Helena Allahwerdin tuntemuksia omaishoitajana

”Kun puolisoni sairastui vakavasti, minusta tuli hänen omaishoitajansa.  Hän tarvitsi minua 24 tuntia vuorokaudessa. Kaikki muu pysähtyi paikoilleen. Enää en voinut olla aktiivinen muussa ominaisuudessa kuin omaishoitajana. Olin ”NO GO” seniori.

Suurena epäkohtana pidän sitä, että omaishoitaja ei saa koulutusta omaan tehtäväänsä omaisensa hoidossa. Hän tarvitsee välttämättä enemmän tietoja ja taitoja omaisensa sairauksista ja niiden hoidosta kotona. Olin kiitollinen että kykenin olemaan puolisoni rinnallaan loppuun asti. Aika ajoin oli vaikeaa, mutta oli myös rauhallisia, tyyniä hetkiä.  Omaiset auttoivat. Meillä oli tukenamme Espoon kotihoito kerran viikossa ja kotisairaalaan voi soittaa mihin aikaan vuorokaudesta hyvänsä.  Ilman heidän työntekijöidensä tukea emme olisi selvinneet yksinämme kotona. Lämmin kiitos tästä tuesta. Mutta omaishoitaja on kuitenkin  aina yksin ja hänen on selvittävä tilanteesta kuin tilanteesta vaikka omat voimat alkavat loppua.”

Yhdistys on tuottanut kuvakirjan sekä Kerttu Naakan että Kaarina Gustafssonin osallistumisesta yhdistyksen pienryhmien toimintaan. Kirjoja katsellessa oivaltaa, kuinka tärkeää on, että SLOW GO -senioreille järjestetään kodin lähellä sosiaalista toimintaa. Ilman tätä toimintaa ja tukea NO GO -seniorit jäisivät täysin yksin ja vähitellen erakoituvat mahdollisesti ainoina kontakteina ainoastaan kunnallisen kotihoidon hoitajat. Helena Allahwerdi valmistelee paraillaan laajaa elämäkerta-kuvakirjaa myös Munir Allahwerdista. 

ppkkirjat2015.jpg

KUVA. Kaarina Gustafssonin ja Kerttu Naakan kuvakirjat. Kerttu Naakan kuvakirjan kannessa Kerttu on hyvän ystävänsä Helmi Lehtosen kanssa porinapiirissä.

Takaisin