5 Toiminta 2015

Takaisin vuosikertomukseen 2015,   vuosikertomuksiin ja etusivulle

Yhdistyksen toiminta jakaantuu 1) hallintoon (hallituksen kokoukset, tiedotus, kuukausitiedote, julkaisut ja kotisivu), 2) jäsenten toimimiseen toisen jäsenen ystävänä ja tukihenkilönä, 3) pienryhmätoimintaan, 4) tapahtumien järjestämiseen ja yhteistyöhön kumppaneiden kanssa.

TAULUKKO 2. Yhdistyksen toiminta, tapaamisten lukumäärä ja tapaamisiin käytetty aika vuonna 2015

Toiminta

Tapaamisten lkm

 

Aika tunteina

Hallitus 4 38
Tiedotus,kirjanpitp 113 504
Ystävä- ja tukihenkilötoiminta 838 1999
Pienryhmät 477 2680
Muu toiminta 34 511
Yhteensä 1466 5732 t.

Vuoden aikana yhdistyksen jäsenet osallistuivat kaikkiaan 1466 tapaamiseen, joihin he käyttivät aikaansa 5732 tuntia. Pienryhmät kokoontuivat 477 kertaa.

Jäsenet kuluttivat eniten aikaansa pienryhmätoiminnassa 2680 tuntia. Kuljetuksia tarvittiin erityisesti retki-, lounas- ja liikuntapiirien tapaamisiin, joita ei olisi voitu toteuttaa ollenkaan ilman näitä kuljetuksia. SLOW GO ja NO GO -seniori pääsi aivan asuinrakennuksensa ovelta henkilöautolla lounaalle ja retkille, mikä antoi vaihtelua ja virkistystä muuten yksitotiseen kotona olemiseen.

Takaisin vuosikertomuksiin ja etusivulle