Ystävä ja tukihenkilötoiminta 2015

Takaisin vuosikertomukseen 2015,   vuosikertomuksiin ja etusivulle

Henkilökohtaisessa ystävätoiminnassa eniten tavattiin toista senioria kuljettamalla häntä hoitamaan asioita (kauppa, posti, terveydenhoito yms.). Tätä kuljetusapua annettiin kaikkiaan 195 kertaa, johon käytettiin kaikkiaan 1080 tuntia. Pienryhmien tapaamisiin kuljetettiin osallistuvia senioreita 411 kertaa. Tähän kulutettiin aikaa 653 tuntia.  Vaikka hallitus kokoontui ainoastaan neljä kertaa, ja yhteistyökumppaneiden kanssa osallistuttiin muihin tapahtumiin 34 kertaa, mihin aikaa kului kaikkiaan 549 tuntia.

Vastauksiin perustuen yhdistyksen jäsenet pitivät henkilökohtaisena asiana kyselyä, toimivatko he toisen seniorin ystävänä ja tukihenkilönä. Näin ollen vastaukset koskevat ainoastaan muutamaa harvaa yhdistyksen jäsentä. TAULUKKO 5:n tiedot ovat siis varsin puutteellisia.

Osallistuminen moneen pienryhmätapaamiseen ei olisi ollut mahdollista ilman kuljetusta, senioreita kuljetettiin retkille, yhteisille lounaille ja liikuntaan 411 kertaa vuoden aikana. Pienryhmien tapaamisiin kului henkilöautolla kuljettamiseen aikaa 653 tuntia. Tämä kaikki oli seniorien vapaaehtoista ystävätoimintaa, jota yhdistys ei korvannut esim. kustantamalla polttoaineen.

Yhdistyksen jäsenistä neljä senioria auttoi kuljettamalla omalla autolla toista senioria, mikä mahdollisti myös näiden senioreiden osallistumisen yhdistyksen tarjoamaan pienryhmätoimintaan.

TAULUKKO 3. Jäsenen toimiminen toisen seniorin ystävänä ja tukihenkilönä v. 2015

pastedGraphic.png

Takaisin vuosikertomukseen 2015,   vuosikertomuksiin ja etusivulle