8 Talous 2015

Takaisin vuosikertomukseen 2015,   vuosikertomuksiin ja etusivulle

Kokoontumistila. Pienryhmät kokoontuivat yleensä jäsenten kotona paitsi Tiistaipiiri ja Matkoja maailmaan, edellinen VLR 10 A-talon kerhohuoneessa ja  kesällä ulkona, jälkimmäinen Viherlaakson kirjastossa.

A-talon kerhohuoneessa säilytettiin kierrätyksessä tuotuja kirjoja (31.12.2015 teoksia 70) ja lehtiä (esim. Suomen kuvalehti, Kodin kuvalehti), jotka olivat asukkaiden vapaasti lainattavissa/otettavissa.

Yhdistyksen tulot perustuvat vuoden 2015 jäsenmaksuihin (360,00 €), Espoon kaupungin järjestöapurahaan (1000 €) ja Espoon vanhusneuvoston maksamaan varajäsenen palkkioon (157,04 €).  Omakuvapiirin tuottamien korttien (Ifolor) myynnistä saatiin yhdistykselle käyttövaroja 100,00€.

Kaikki jäsenet eivät ole maksaneet jäsenmaksua. Jäseniksi on laskettu ne seniorit, jotka ovat käyneet säännöllisesti Viherlaakson kirjastossa Matkoja maailmaan -piirin tapaamisissa, vaikka heitä ei ole velvoitettu maksamaan jäsenmaksua. Matkoja maailmaan -piirin tapahtumat ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.  Ainoastaan 36/58 senioria on maksanut jäsenmaksun vuonna 2015.

Vuoden 2015 lopussa yhdistyksen tilillä FI13  5720 2320 1089 74  oli käytettävissä   1 640,98 € (31.12.2015). Tilikauden tulos oli 486,95 €. 

Yhdistyksen menot. Yhdistyksen menot olivat kaikkiaan 2841,73 €, joista yhdistyksen osuus oli 36,08 % ja jäsenten henkilökohtainen osuus 63,92%.  Jos 606 kuljetuksen kustannukset pienryhmien (411) tapaamisiin ja henkilökohtaiseen ystävätoimintaan (195 tapaamista) sisällytetään yhdistyksen menoihin, niin yhdistyksen kokonaismenojen henkilökohtainen osuus lisääntyy huomattavasti.

Takaisin vuosikertomukseen 2015,   vuosikertomuksiin ja etusivulle