Vuosikertomus 2012

 2 Hallitus ja jäsenet

Patentti- ja rekisterihallinto hyväksyi Toimivat Seniorit ry:n yhdistysrekisteriin 13.03.2008 rekisterinumerolla 198304. (Yhdistyksen säännöt liite 1)

Vuonna 2012 yhdistyksen hallituksen jäseninä toimivat puheenjohtajana Helena Allahwerdi, varapuheenjohtajana Oili Suominen, sihteerinä Pirkko Liikanen ja rahastonhoitajana Eeva Hytönen. Hallituksen varajäseninä toimivat Kirsti Kujala ja Ritva Santavuori. Vuosikokous pidettiin 25.1.2012. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana seitsemän kertaa (4.1, 25.1., 25.2., 23.4., 14.9., 12.10. ja 27.11.2012).  Kokouksiin käytettiin aikaa kaikkiaan 72 tuntia.

Sihteerin työt veivät 600 tuntia ja enemmänkin.

Sihteerin työt: pienryhmien viikkopäivitykset ja valokuvat (päiväkirjat), yhdistyksen kotisivun päivitys, internetissä (www.kotisivukone.fi) , kuukausitiedotteet , viikko-ohjelmat (kirjoittaminen, monistus ja jakelu), yhdistyksen kokousasiat, vuosikertomus ja toimintasuunnitelma, muut julkaisut, hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, kirjeet ja muistamiset.

Jäsenten lukumäärä oli   , joista espoolaisia    ja pääkaupunkiseudulla   . Vuoden aikana yksi jäsen kuoli ja yksi muutti toiselle paikkakunnalle.

Takaisin vuosikertomus -sivustoon  Takaisin vuosikertomus 2012

Takaisin etusivulle