Vuosikertomus 2012

5 Toimivat Seniorit ry:n toiminta vuonna 2012

Yhdistyksen pienryhmät ja muu toiminta jäsentyy seuraavasti:

1)    ystävätoiminta (vertaisverkot, tiistaipiiri, skype-ystäväpiiri, seurapelipiiri, hyvinvointi- ja porinapiirit) 176 tapaamista/ yhteensä 1224 tuntia (jäsenten tapaamisiin käyttämä aika)

2)    kulttuuri (kirjapiiri, kulttuuripiiri, maalauspiiri, omakuvapiiri, yhteislaulupiiri) 92 tapaamista/ yhteensä 1058  tuntia (tapaamisiin jäsenten käyttämä aika)

3)    virkistystoiminta (retkipiiri, rantasaunapiirit, lounaspiiri, nojatuolimatkapiiri) 72 tapaamista/ yhteensä 742  tuntia (tapaamisiin jäsenten käyttämä aika)

4)  liikunta (joogapiiri, liikuntapiiri, vesijuoksupiiri ja liikunnalliset tapahtumat): 94 tapaamista/ yhteensä 272 tuntia (tapaamisiin jäsenten käyttämä aika)

TAULUKKO 1. Yhdistyksen toiminta, tapaamisten lukumäärä ja jäsenten tapaamisiin käyttämäaika

Toiminnan kohde

Tapaamisten lukumäärä

Tapaamisiin käytetty aika

Hallinto

Tiedotus

 

Ystävätoiminta

Kulttuuririennot

Virkistystoiminta

Liikunta

 

Muu toiminta ja yhteistyö kumppaneiden kanssa

 

   8

100

 

176

  92

  72

  92

 

 

  51

 

72 tuntia

600 tuntia

 

1224 tuntia

1058 tuntia

  742 tuntia

  272 tuntia

 

 

994 tuntia

 

Yhteensä

591

4962 tuntia

 

5)   muu toiminta : työpajat, tapahtumat, seminaarit ja yhteistyö kumppaneiden kanssa  51 tapaamista/994tuntia (jäsenten tapaamisiin käyttämä aika)

6)    hallinto (vuosikokous, hallituksen kokoukset ja sihteerin työt) (hallitus) 8 kokousta/72 tuntia  ja  sihteerin työ: tapaamisten ja tapahtuminen kuvaaminen ja taltiointi, valo- ja digikuvien käsittely, tapaamisten päivitys, kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, kuukausi- ja viikkotiedotteet, kotisivun ylläpito   yhteensä noin 600 tuntia (asioiden kirjaamisen ja toimittamiseen käytetty aika)

Kaiken kaikkiaan jäsenillä oli eri harrastepiirien, seminaarien, työpajojen, kokousten, kokeiluprojektien yms. liittyen 591 erilaista tapaamista, joihin kului aikaa 4962 tuntia. Tapaamisiin käytetystä ajasta 20% suuntautui yhteistyöhön kumppaneiden kanssa

 

Takaisin vuosikertomus -sivustoon  Takaisin vuosikertomus 2012

Takaisin etusivulle