Espoon omaehtoisen kotouttamisen tukimalli 2016

Turvapaikan hakijat ja Espoon järjestöt etsimässä yhteistyön muotoja

 Espoon maahanmuuttajien kotouttamisen starttiseminaari 15.3.2016 Espoon valtuustotalo

 Toimivat Seniorit ry suosittelevat

työllistämisen tueksi:

 1. Kodinhoitajien lyhyttä koulutusta (vanheneva väestö ja perheet tarvitsevat tukea kotiensa hoidossa) yhteistyössä esimerkiksi Marttojen ja Omaishoitajien kanssa. Parin kuukauden koulutus ja harjoittelu kodeissa.
 2. Omaishoitajien loma-apulaisten koulutus. Tällä hetkellä omaishoitajat eivät pysty käyttämään lomaoikeuttaan, koska he tarvitsevat jonkun osaavan hoitamaan omaistaan silloin kun he ovat poissa.

Nämä kaksi aluetta ovat todella retuperällä. Jotain pitäisi saada aikaan ja pian.

Kiitos seminaarista!  Helena Allahwerdi  Toimivat Seniorit ry  www.toimivatseniorit.palvelee.fi ja  hwerdi@gmail.com  /  044 3622 060

Muistiinpanoja seminaarista

Osallistuva Espoo hankkeen omaehtoisen kotouttamisen yhteistyön seminaari pidettiin 15.3.2016 valtuustotalon kahviossa klo 14.00 -17.00. Seminaarin kutsui koolle projektisihteeri Mari Pyy (mari.pyy@espoo.fi). 

Seminaariin oli kutsuttu erilaisten järjestöjen edustajia. Heitä osallistui 35- 40 järjestön edustajaa:

 1. urheilun ja liikunnan järjestöistä ( noin ¼ kaikista paikalla olleista) esim.Haukilahden Pallo, Espoo Basket Team, Espoon Pesis, Espoon Palloseuran jalkapallo, C.F.KASIYSI, Espoon Telinentaiturit, Taekwondourheiljat Espoo..
 2. kansainvälisistä järjestöistä ( noin ¼ seminaarin osanottajista)esim. Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, IFHE, CEEC, Martat, Monika Naisten Liitto, Seurakunnat, AVO ry
 3. maahanmuuttajien omista järjestöistä ( puolisen tusinaa  järjestöjen edustajaa) esim.Gamiir ry, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten liitto ry, iftin-seura ry….
 4. avoimen oven harrastus- ja toimintaryhmistä ja –järjestöistä ( kymmenkunta ryhmien ja järjestöjen edustajaa) esim. Asukastalo Kylämaja, Espoon Martat, trapesa- Filoksenia ry., Oma Kamu ry, Luetaan yhdessä- SANL, Toimivat Seniorit ry, Estrada … 
 5. kunnan eri maahaanmuuttajapalveluja ja – asioita edustavista virastoista (puolisen tusinaa kunnan virastojen edustajaa) Sosiaali- ja terveysvirasto,  liikuntavirasto, Espoon järjestöjen yhteisö…….
 6. muut järjestöt kuten esim Luona Oy, joka edusti maahanmuuttajien vastaanottokeskuksien hallinnointia

Seminaarin tavoitteena oli  

 1. kartoittaa espoolaisten järjestöjen osallistavaa yhteistyötä maahanmuuttajien omaehtoiseksi kotouttamiseksi, 
 2. saada aikaan yhteistyöverkosto, 
 3. kartoittaa järjestöjen nykyisiä toimintamuotoja maahanmuuttajien kanssa
 4. kuulla näkemyksiä ja tarpeita espoolaisten järjestöjen toimintaedellytysten parantamiseksi, 
 5. sopia jatkosta.

Keskiössä on järjestöjen vastuullinen vapaaehtoistyö ruohonjuuritasoilla. Se voi olla suomenkielen oppimista, yhteiskuntatietoutta, vapaa-ajan toimintaa, työllistämisen tukea, syrjäytymisen ehkäisyä… Järjestöjen jäsenten partnereita olisivat järjestäytymättömät maahanmuuttajien ryhmät kuten perheet, opiskelijat, yksinäiset miehet, naiset tai lapset….  

Tämä tahon äänet eivät kuuluneet seminaarissa. Ehkä Luona Oy edusti heitä. Olisi tärkeää tietää , millainen tilanne on Espoon vastaanottokeskuksissa ja millaista tukea tarvitaan eniten. Olisimme tarvinneet perustilastoja Espoossa vastaanottokeskuksissa olevista maahanmuuttajista ( lähtömaa ja paikkakunta, ikä, naiset, miehet, koulutus, ammatti, kielitaito, harrastukset, toiveet…). 

Useilla järjestöillä oli jo nyt paljon ryhmätoimintaa tarjolla kuten ruuanlaittoryhmiä, atk-opetusta, äidinkielen opetusta, liikuntaa eri muodoissa eri ikäryhmille. Parhaat infot koulutuksesta löytyivät Suomen Pakolaisavun  hankkeista Kasvokkain – vertaisryhmätoiminta ja Järjestöhautomo. On osoittautunut erittäin tärkeäksi, että maahanmuuttajat saavat omalla äidinkielellään ohjausta. Kasvokkain vertaisryhmätoiminnassa on kouluttajia, jotka puhuvat 45 kieltä. Eri liikuntaryhmissä olisi hyvä että maahanmuuttaja saa ohjausta myös omalla äidinkielellään. Sauna ja uimahallikäyttäytyminen saattaa olla vieras paikka kotoutua, jos tällainen toiminta puuttuu omasta kotimaasta.  

Työryhmä porina toi myös uuden huolen aiheen: järjestöbyrokratian. Miten laaditaan toimintasuunnitelma ja –kertomus sekä taloudenhoito kirjanpitoineen. Raha-anomusten tekoon tarvitaan apua. Vaikeita sanoja ja käsitteitä on paljon. Ehkä Pakolaisavun järjestöhautomo osaisi auttaa?

SPR:llä on myös monikulttuurisuuskoulutusta  ”Tulijan tukena”. Kannattaa tutustua.

Mitä seminaarista jäi käteen?? Paljon erilaisia ajatuksia. Ammatillisessa koulutuksessa olevat maahanmuuttajat voisivat toimia vertaistukena uudelle maahanmuuttajalle.

Takaisin etusivulle ja tapahtumiin 2016