Vuosikertomus 2012

Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja

Allahwerdi, Helena ja Liikanen, Pirkko 2008. Oma taloyhtiö senioreiden toimintakeskuksena. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 1 (2008). Tiivistelmä "Oma taloyhtiö senioreiden toimintakeskuksena " julkaisun tuloksista 34 s.

Pirkko Liikanen 2009. Ikääntyminen ja vanhuus ajassa, kirjallisuudessa ja kuvataiteessa. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 2 (2009), 35 s.

Helena Allahwerdi 2009. Pohdintaa ja ajatuksia ikääntyneiden asemasta Suomessa. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 3 (2009), 16 s.

Toimivat Seniorit ry 2010. Vuoden 2009 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 4,  38 s.

Toimivat Seniorit ry 2011. Vuoden 2010 vuosikertomus.  Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 5, 28 s.

Pirkko Liikanen 2011. Kohti uutta seniorikulttuuria. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 6, 64s.  

Pirkko Liikanen 2011. Kerrostalossa asuvien senioreiden palvelujen tarve ja tarjonta. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 7, 60 s.

Toimivat Seniorit ry 2011. Vuoden 2011 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 8,  24 s.

Toimivat Seniorit ry 2012 Vuoden 2012 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 9

 

Takaisin vuosikertomus -sivustoon  Takaisin vuosikertomus 2012

Takaisin etusivulle