Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013

Toimivat Seniorit ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2013

Toimivat Senuorit ry toteuttaa vuoden 2013 aikana toiminnallaan yhdistyksen sääntöjen mukaisia tavoitteita. Senioreiden keskeisin visio on elää, asua ja toimia kotona. Yhdistys pitää tärkeänä vanhenemiseen liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa innovatiivisen seniorien yksinäisyyden estämiseksi ja sosiaalisten verkkojen kehittämiseksi erityisesti vailla perhettä yksin kerrostaloissa asuville iäkkäille senioreille.

Hallinto

Toimivat Seniorit ry:n hallituksessa on neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Pienryhmät toimivat itsenäisesti vapaaehtoisten vetäjiensä/yhdyshenkilönsä johdolla. Kokouspalkkioita ei makseta.

Talous

Yhdistyksen talous koostuu jäsenmaksuista , jäsenten vapaaehtoistyöstä ja satunnaisisten kustannusten henkilökohtaisesta, vapaaehtoisesta kattamisesta ja saaduista mahdollista avustuksista kuten Espoon kaupungilta. Yhdistys on saanut Espoon kulttuurilautakunnalta 15.1.2013 500 euroa toiminnan tukemiseksi. Yhdisty toimii lähinnä jäsentensä vapaaehtoistuen ja -työnvarassa.

Toimintapisteet

Toimivat Seniorit ry. pyrkii tukemaan uusien toimintapisteiden perustamista As Oy Säästökehän toimintapisteen mallin mukaisesti. Toimintapisteet keskittyvät toteuttamaan jäsentensä toivomaa pienryhmätoimintaa. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille.

Jäsenhankinta

Yhdistyksen toiminta toteutuu toimintapisteissä, joista ensimmäinen on As Oy:n Säästökehän toimintapiste. Yhdistyksellä on 68 jäsentä, joista espoolaisia on 50. Tiedot ovat vuodelta 2012. Yhdistys pyrkii hankkimaan uusia jäseniä.

Kerho- ja pienryhmätoiminta

Ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiksi järjestetään vapaaehtoista vertaisryhmätoimintaa (pienryhmät, tapahtumat, seminaarit, näyttelyt, retket). Lähiyhteisöllisyyttä ylläpidetään tukemalla omaa- ja vertaistoimintaa sekä vahvistetaan verkottumista.

Kehitetään uusia toimintatapoja kuten yhteistyötä kirjaston kanssa toteuttamalla ”Matkoja maailmaan” kuukausitapaamisia ja kannustamalla jäsenien omaehtoista ja itsenäistä opiskelua.

Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy vertaisryhmätoimintana

Itse asiassa kaikki yhdistyksen toiminta ehkäisee syrjäytymistä. Ystävä- ja vertaisryhmätoimintaa ovat järjestön toiminnassa kaikki piirit esimerkiksi tiistaikerho, seurapelipiiri, liikuntapiirit, saunapiiri kesäisin, omakuvapiiri, lehtien kierrätys ja  yhteiset juhlat.

Tiedotus ja osallistumisen mahdollistaminen

Yhdistyksen kotisivun ylläpitäminen internetissä (http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi). Kotisivuilla on käynyt vierailijoita 1.1.2012 – 27.11.2012 välisenä aikana 10 040 vierailijaa eli 30,2 vierailijaa per päivä ja latauksia on vastaavalta ajalta 16 009 kertaa, eli 48,2 latausta per päivä,  Kotisivut ovat yhdistyksen tärkein tiedotuksen väline.

Tämän lisäksi yhdistys toimittaa kuukausitiedotetta, joka lähetetään sähköpostitse tai paperiversiona niille, joilla ei ole s-postiyhteyttä. Vuonna 2013 yhdistys täyttää 5 vuotta. Sen kunniaksi toimitetaan useita julkaisuja yhdistyksen ja sen piirien toiminnasta.

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen vapaaehtoistoiminnan ja innovaatioiden avulla

Järjestön omaa turvaverkkoa kehitetään. Jokaisella jäsenellä on omassa talossa kaksi vertais- ja tukihenkilöä, jonka puoleen he voivat kääntyä apua tarvittaessa. Tukihenkilöllä on tiedot ao. sairauksista ja lähiomaisista sekä ensiavun paikalliset yhteydet terveyskeskukseen, ambulanssiin ja sairaalaan.

Vuonna 2013 käynnistyvä putkiremontti mahdollistaa esteettömän asunnon suunnittelun ja toteuttamisen putkiremontin yhteydessä kunkin jäsenen tarpeiden pohjalta. Asunnon muutostöillä voidaan helpottaa omatoimista selviytymistä ja suoriutumista kotona. Yhdistys auttaa suunnittelutyön toteuttamisessa mutta kukin joutuu itse kustantamaan varsinaiset muutostyöt.

Vertaisryhmätoimintaa ylläpidetään ja edistetään. Näistä tärkeimmät ovat tiistaikerho, hyvinvointipiiri ja yhteiset juhlat. Uutta toiminna aluetta ovat muistin, näön ja kuulon heikentymistä ehkäisevät harjoitukset hyvinvointipiirissä.

Kulttuuririentoihin ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen 

Yhdistys toimii aktiivisesti osallistumalla konsertteihin, elokuva- ja teatteriesityksiin ja taidenäyttelyihin (kulttuuri- ja retkipiiri). Jokainen vastaa ensisijaisesti kustannuksista itse mutta joihinkin tilaisuuksiin yhdistys osallistuu tukemalla pienellä summalla jäsentensä matka- ja lippukustannuksia (konserttiharjoitukset ja teatteriesitykset). Yhdistys kannustaa jäseniään omatoimiseen ja itsenäiseen opiskeluun (maalaus- ja taidepiiri)ja näyttelyiden järjestämiseen. Kirjapiiri keskittyy keväällä uuteen kotimaiseen kirjallisuuteen, mikä tarkoittaa kirjojen ostamista. Loppuvuonna jatkamme teemaa ”Euroopan reunat” eli pienten kansojen kirjallisuus ja sodan jälkivaikutukset.

Yhdistys seuraa vanhuspalvelulain toteuttamista Espoon kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisessä ja vanhusneuvoston toiminnassa. Osallistumme pyydettäessä päättökäyttäjinä ja -toimijoina ammattikorkeakoulujen, ammattiopistojen ja VTT:n erilaisiin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin. Haluamme erityisesti kehittää vanhustyön koulutuksen sisällöllistä kehittämistä avaamalla mahdollisuuksia opiskelijoiden harjoittelulle ja näytetunneille.

Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat Espoon kirjastot erityisesti Viherlaakson kirjasto (Matkat maailmaan -sarja kuukausitapahtumia ja näyttelyt), Espoon kaupungin vanhuspalvelut ja palvelutalot. Käymme mielellämme kertomassa toiminnastamme myös alan eri järjestöissä ja kannustamme käynnistämään yhdistyksemme tapaista vapaaehtois- ja vertaistoiminta etenkin Espoossa.

Jokainen talo on senioreiden palvelutalo ja toiminta voidaan suunnitella asukkaiden tarpeiden pohjalta.  Tällaiset senioritalot mahdollistavat vanhuksen omaehtoisen asumisen kotonaan mahdollisimman pitkään.

 

Takaisin toimintasuunnitelma -sivustoon

Takaisin etusivulle