2 Hallitus ja jäsenet 2013

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Toimivat Seniorit ry:n yhdistysrekisteriin 13.03.2008 rekisterinumerolla 198304. (Yhdistyksen säännöt liite 1)

Vuonna 2013 yhdistyksen hallituksen jäseninä toimivat puheenjohtajana Helena Allahwerdi, varapuheenjohtaja Kirsti Kujala, sihteerinä Pirkko Liikanen ja rahastonhoitajana Eeva Hytönen 1.-1. - 6.8.2013 saakka. Hallituksen kokouksessa Kirsti Kujala nimettiin vastaamaan yhdistyksen raha-asioista ja tilistä 7.8.2013 lähtien seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Yhdistyksen varajäseninä toimivat Maire Paananen ja Oili Suominen. Hallitus on kokoontunut vuoden 2013 aikana kahdeksan kertaa: 3.1., 17.1., 25,1 (vuosikokous), 8.2., 9.3., 9.4., 19.11. ja 31.12.

Pienryhmien vapaaehtoisina vastuuhenkilöinä toimivat seuraavat :

Maire Paananen: Tiistaipiiri (09 596 073)

Kirsti Kujala: Seurapelipiiri (050 370 5597)

Oili Suominen: Kirja-, kulttuuri- ja rantasaunapiirit (040 779 6232)

Helena Allahwerdi: Maalaus-, porina- ja matkoja maailmaan -piirit (044 362 2060)

Pirkko Liikanen: Retki-, omakuva- ja skype-ystäväpiirit (050 517 0588)

Tietoa yhdistyksen toiminnasta saa myös yhdistyksen kotisivuilta aina vuodesta 2008 lähtien (katso vuosikertomukset): www.toimivatseniorit.palvelee.fi

Yhdistyksen jäsenten lukumäärä oli 89 jäsentä, joista oli espoolaisia 65 ja muualta pääkaupunkiseudulta 24. Jäseniksi on laskettu myös ne henkilöt jotka ovat säännöllisesti osallistuneet joko seurapeli- tai matkoja maailmaan- piirien toimintaan. Yhdistyksen toimintaan osallistuminen säännöllisesti toistuviin, julkisiin ja avoimiin tapaamisiin  Viherlaakson kirjastossa, Viherlaakson ja Leppävaaran palvelutaloisssa ei ole edellyttänyt yhdistyksen jäsennyyttä. 

Vuoden aikana kaksi jäsentä kuoli, kaksi huonokuntoista jäsentä siirtyi tilapäisesti Espoon  kaupungin pitkäaikaishoitoon ja kaksi jäsentä muuttivat toiselle paikkakunnalle.

kaikkip.jpg

KUVA 4:  Vasemmalta oikealle eturivi: Kirsti Kujala, Sirkka Heino, takarivi: Helena Allahwerdi, Maire Paananen, Pirkko Liikanen, Oili Suominen ja Eeva Hytönen

Takaisin vuosikertomuksen 2013 sisällys-sivulle