Vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014

Toimivat Senorit ry toteuttaa vuoden 2014 aikana toiminnallaan yhdistyksen sääntöjen mukaisia tavoitteita. Senioreiden keskeisin visio on elää, asua ja toimia kotona. Yhdistys pitää tärkeänä vanhenemiseen liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa,  innovatiivista toimintaa seniorien yksinäisyyden estämiseksi ja sosiaalisten verkkojen kehittämiseksi erityisesti vailla perhettä yksin kerrostaloissa asuville iäkkäille senioreille.

Hallinto

Toimivat Seniorit ry:n hallituksessa on neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Pienryhmät toimivat itsenäisesti vapaaehtoisten vetäjiensä/yhdyshenkilönsä johdolla. Kokouspalkkioita ei makseta.

Talous

Yhdistyksen talous koostuu jäsenmaksuista , jäsenten vapaaehtoistyöstä ja satunnaisisten kustannusten henkilökohtaisesta, vapaaehtoisesta kattamisesta sekä muista mahdollisista avustuksista.

Toimintapisteet

Toimivat Seniorit ry pyrkii tukemaan uusien toimintapisteiden perustamista As Oy Säästökehän toimintapisteen mallin mukaisesti. Toimintapisteet keskittyvät toteuttamaan jäsentensä toivomaa pienryhmätoimintaa. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille.

Jäsenhankinta

Yhdistyksen toiminta toteutuu toimintapisteissä, joista ensimmäinen on As Oy:n Säästökehän toimintapiste.  Putkiremonttin, kuolintapausten ja muuttojen takia yhdistyksen jäsenmäärä tulee pienemään vuonna 2014. Yhdistys pyrkii hankkimaan uusia jäseniä.

Kerho- ja pienryhmätoiminta

Ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiksi järjestetään vapaaehtoista vertaisryhmätoimintaa (pienryhmät, tapahtumat, seminaarit, näyttelyt, retket). Lähiyhteisöllisyyttä ylläpidetään tukemalla omaa- ja vertaistoimintaa sekä vahvistetaan verkottumista.

Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy vertaisryhmätoimintana 

Itse asiassa kaikki yhdistyksen toiminta ehkäisee syrjäytymistä. Ystävä- ja vertaisryhmätoimintaa ovat järjestön toiminnassa kaikki piirit esimerkiksi tiistaikerho, seurapelipiiri, liikuntapiirit, saunapiiri kesäisin, omakuvapiiri, lehtien kierrätys ja  yhteiset juhlat.

Tiedotus ja osallistumisen mahdollistaminen 

Yhdistyksen kotisivua ylläpidetään internetissä (http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi). Kotisivut ovat yhdistyksen tärkein tiedotuksen väline.

Tämän lisäksi yhdistys toimittaa kuukausitiedotetta, joka lähetetään sähköpostitse tai paperiversiona niille, joilla ei ole s-postiyhteyttä. Lisäksi kuukausitiedote on nähtävissä VLR 10, 02710 Espoo - taloyhtiön jokaisen talon A-F portaiden ilmoitustauluilla.

Järjestön omaa turvaverkkoa kehitetään. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksessä kaksi vertais- ja tukihenkilöä, jonka puoleen he voivat kääntyä tilapäistä apua tarvittaessa. Tukihenkilöllä on tiedot ao. sairauksista ja lähiomaisista sekä ensiavun paikalliset yhteydet terveyskeskukseen, ambulanssiin ja sairaalaan.

Vuonna 2013 käynnistynyt putkiremontti (VLR 10, 02710 Espoo) mahdollistaa esteettömän asunnon suunnittelun ja toteuttamisen putkiremontin yhteydessä kunkin jäsenen tarpeiden pohjalta. Asunnon muutostöillä voidaan helpottaa omatoimista selviytymistä ja suoriutumista kotona. Yhdistys auttaa suunnittelutyön toteuttamisessa mutta kukin joutuu itse kustantamaan varsinaiset muutostyöt.

Vertaisryhmätoimintaa ylläpidetään ja edistetään. Näistä tärkeimmät ovat tiistaikerho, hyvinvointipiiri ja yhteiset juhlat. Uutta toiminnan aluetta ovat muistin, näön ja kuulon heikentymistä ehkäisevät harjoitukset hyvinvointipiirissä, joka voitanee käynnistää uudelleen, mikäli vapaaehtoinen vetäjä löytyy.

Kulttuuririentoihin ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen  

Yhdistys toimii aktiivisesti osallistumalla konsertteihin, elokuva- ja teatteriesityksiin ja taidenäyttelyihin (kulttuuri- ja retkipiiri). Jokainen vastaa ensisijaisesti kustannuksista itse mutta joihinkin tilaisuuksiin yhdistys osallistuu tukemalla pienellä summalla jäsentensä matka- ja lippukustannuksia.

Yhdistys kannustaa jäseniään omatoimiseen ja itsenäiseen opiskeluun (maalaus- ja taidepiiri) ja näyttelyiden järjestämiseen. Kirjapiiri keskittyy keväällä mahdollisuuksien mukaan uuteen kotimaiseen kirjallisuuteen, mikä tarkoittaa kirjojen ostamista. Loppuvuonna jatkamme teemaa ”Euroopan reunat” eli pienten kansojen kirjallisuus ja sodan jälkivaikutukset.

Yhdistys seuraa vanhuspalvelulain toteuttamista Espoon kaupungin vanhuspalveluiden kehittämisessä ja vanhusneuvoston toiminnassa. Osallistumme pyydettäessä päättökäyttäjinä ja -toimijoina ammattikorkeakoulujen, ammattiopistojen ja VTT:n erilaisiin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin. Haluamme erityisesti kehittää vanhustyön koulutuksen sisällöllistä kehittämistä avaamalla mahdollisuuksia opiskelijoiden harjoittelulle ja näytetunneille.

Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat Espoon kirjastot erityisesti Viherlaakson kirjasto (Matkat maailmaan -sarjan kuukausitapahtumat ja näyttelyt), Espoon kaupungin vanhuspalvelut ja palvelutalot. Käymme mielellämme kertomassa toiminnastamme myös alan eri järjestöissä ja kannustamme käynnistämään yhdistyksemme tapaista vapaaehtois- ja vertaistoiminta etenkin Espoossa.

Jokainen asuintalo voi olla  senioritalo, jossa toimintaa suunnitellaan seniori-asukkaiden lähiympäristössä heidän tarpeidensa pohjalta.  Tällaiset senioritalot mahdollistavat vanhuksen omaehtoisen asumisen kotonaan mahdollisimman pitkään.

Takaisin toimintasuunnitelma -sivustoon

Takaisin etusivulle