Liite 3: Pienryhmät 2008 - 2012

Tähän kuuluu taulukko, jota ei pystytty siirtämään Macin Pages-ohjelmasta. Taulukosta voi katsoa mitkä eri toimintapiirit toimivat alueittain a) ystävä, b) kulttuuri, c) virkistys ja d) liikunta eri vuosina 2008 - 2012. Erilaisia harrastepiirejä oli kaikkiaan 21, joista jotkut piirit toimivat kaikkina viiteenä vuotena, jotkut vain yhtenä, kahtena tai kolmena vuonna. Kaiken kaikkiaan jäsenet käyttivät aikaansa yhteiseen toimintaan 21040 tuntia,  niihin sisältyy kaikkiaan 1787 tapaamista vuosina 2008 - 2012.

 
Kaikkina vuosina ystävätoimintaa ovat tukeneet tiistai-, seurapeli- ja porinapiirit. Skype-ystäväpiiri aloitti toimintansa vuonna 2009 ja toimii edelleen. Ystävätoiminnassa tavattiin kaikkiaan 632 kertaa, joista tiistai- ja skypeystäväpiirit tapasivat kumpikin 223 kertaa. Tiistai- , seurapeli- ja skypeystävätpiirit kokoon tuivat joka viikko, porinapiiri kerran kuukaudessa.

Kulttuuriharrastuksia tuettiin yhteensä 234 tapaamisella. Maalauspiirissä tavattiin kaikkiaan 74 kertaa, Matkoja maailmaan- ja kirjapiirit.  Kulttuuripiirin äkkilähtöjä alettiin tehdä vuodesta 2011 lähtien. Käden luovatoimintapiiri toteutui ainoastaan yhtenä uonna 2010.

Virkitystoimintaa tukivat retki-, hyvinvointi-, rantasauna-, yhteislaulu-, lounas- ja nojatuolimatkapiirit.  Ne kokoontuivat yhteensä 257 kertaa. Retkiä tehtiin kaikkiaan 118. Lounaspiiri aloitti toimintansa vasta vuonna 2010.  Nojatuolimatkapiiri kokoontui ainoastaan yhtenmä vuonna 2010, yhteislaulupiiri kokoontui kolmena vuonna Viherlaakson palvelutalossa vuosina 2009-2011.

Liikuntaa harrastettiin kuntosali-, vesijuoksu- ja joogapiireissä. Tapaamisia oli yhteensä 473. Joogapiiri toimi vuosina 2009 - 2012. Vesijuoksupiiri toimi talvella Keski-Espoon uimahallissa ja kesällä Lippajärvellä. 

Yhdistyksen ulkopuolisiin yhteistyökumppaneiden toimintaan osallistuttiin 171 kertaa, johon jäsenet käyttivät aikaansa 5296 tuntia.

Siirtyminen yksittäisiin yhdistyksenvuosikertomuksiin 2008  2009  2010  2011  2012
Takaisin vuosikertomuksen 2013 sisällys-sivulle