Ajankohtaista 2.12.2008

Senioriliike ja Eläkekapina toimintaa eläkeläisten puolesta  

 http://www.senioriliike.fi 

 Eduskunnan kirjaston Aurora-salissa oltiin perustamassa uutta, sitoutumatonta Senioriliikettä tiistaina 2.12.2008. Se toimii ikääntyvien ja vanhuksien oikeuksien puolesta.  Luentosali oli tupaten täynnä huolestuneita eläkeläisiä, kansalaisaktiiveja ja toimittajia, joita oli kutsunut koolle entinen toimittaja Anna-Liisa Mikkelä. Prof. Sirkka-Liisa Kivelä mainitsi avauspuheessaan, että hän oli pelännyt vielä aamulla, että paikalle ei tulisi ketään, mutta Yleisradion Aamu tv  kertoi tapaamisesta ja saavutti vanhuudesta kiinnostuneet ihmiset. 

 Vanhukset syrjäytettiin nykyisessä hallitusohjelmassa. Tästä johtuu, että ikäsyrjintää esiintyy prof. Sirkka-Liisa Kivelän mukaan valtion ja kuntien toimenpiteissä, jotka koskevat teknologiaa, ympäristöä, elinikäistä oppimista, kulttuuripalveluja, sosiaalisissa ja terveyspalveluissa, valtuustoissa ja eduskunnassa. Vanhusten asema suomalaisessa yhteiskunnassa ei täytä perustuslaissa asetettuja vaatimuksia, toteaa Kivelä ja jatkaa, lukumääräisesti he edustavat n. 17 % Suomen kansasta. Maassa tarvitaan valtakunnallista vanhusasiamiestä.

Nykyisessä tilanteessa on runsaasti epäkohtia, joiden johdosta vanhukset syrjäytyvät ja jäävät heitteille Hyvin usein virkamiehet vähättelevät vanhusten valituksia sanomalla: ”Ei kuule meille.” Siihen valitus sitten jää. Kansanedustaja Tarja Tallqvist kertoi, että monet vanhukset riutuvat kirjaimellisesti paskassa. Heidät lukitaan turvallisuuden nimissä omiin koteihinsa ja sähköt katkaistaan, Vanha ihminen alistuu. Hän ei kehtaa valittaa. Eikä hän enää siinä tilanteessa jaksa osallistua ja vaatia oikeuksiaan ja apua. Suomalainen köyhyys on lähes miljoonan eläkeläisen köyhyyttä.    Perustettava Senioriliike olisi epäpoliittinen, yleishyödyllinen, turvallisen ikääntymisen ja vanhuuden edistämistä laaja-alaisesti.  

Vanhuuden pitäisi olla iloinen asia, jota odotetaan. Senioriliike keskittäisi toimintaansa vanhusten edunvalvontaan tiedottamalla, antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita, ja perustamalla asiantuntijaverkkoja. Nyt edessä on virallinen järjestäytyminen, jota varten perustettiin oma työryhmä. Kokous toi esiin useita mielenkiintoisia näkökohtia, mutta ongelmaksi jää, että se toimisi lähinnä valtakunnallisena kattojärjestönä, jonka toiminta suuntautuisi ensisijaisesti korjaamaan julkisen sektorin: valtion ja kuntien toimia. Kaikki toiminnat julkisella sektorilla ovat poliittisia ja niihin voidaan vaikuttaa poliittisesti.

 Täytyy toivoa, että Senioriliike kolmannen sektorin edustajana toimii niin tehokkaasti poliittisten organisaatioiden kanssa yhteistyössä, että todellisia tuloksia saadaan. Kolmannessa sektorissa toimii lukemattomia pieniä järjestöjä ja ryhmiä, jotka ajavat samaa asiaa, mutta ehkä konkreettisemmin kuin Senioriliike ainakin sen synty vaiheessa.  

 Tällainen kolmanteen sektoriin perustettava toinen yhdistys oli kokouksessa  ”Eläkekapinan” edustaja. Eläkekapina toimii ainoastaan kolmen asian puolesta:  

·       eläkeyhtiöiden varat on saatava toimimaan eläkeläisten hyväksi,

 ·       taitettu indeksi on saatava poistetuksi

 ·       eläkeläisten verotus on saatava kuntoon   

 Toimivat Seniorit ry (www.toimivatseniorit.palvelee.fi) taas näkevät, että ratkaisut ovat ikäihmisten omissa käsissä. He ovat paikallisia toimijoita. Uusia kulttuurisia malleja voidaan kehittää siirtämättä vastuuta koko ajan poliittisten toimijoiden ja viranomaisten harteille. Vanhoja tarkastellaan heidän aloitteissaan ja toimenpiteissään usein vain objekteina ja yhteiskunnallisina taakkoina. Tämä näkemys toistuu median kirjoituksissa.

 Tällöin unohdetaan, että vanhoilla on todellista valtaa.

 ·       Vanhenevalla väestöllä on poliittista valtaa. Tulevissa vaaleissa äänestäjien enemmistö on yli 50 vuotta vanhoja.

 ·       Heillä on myös taloudellista valtaa. Ensi kertaa Suomen historiassa vanhenevat ihmiset jättävät perintöjä läheisilleen. He kykenevät myös auttamaan omia, elossa olevia omaisiaan ja lapsiaan ja lapsenlapsiaan.

·       Seniorit ovat myös hyviä kuluttajia. He ovat luomassa uusia, innovatiivisia liikeyrityksiä ja käyttävät tehokkaasti uutta teknologiaa turvallisuutta ja kommunikaatiota vahvistamaan.

 ·       Heillä on eliniän tuomaa sosiaalista ja kulttuurista valtaa. Heillä on tarvittaessa voimakas yhteisöllinen identiteetti, jonka avulla voidaan luoda uusia ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

 ·       Vanhat ymmärtävät oman vastuullisen roolinsa kansalaisaktivisteina ja ovat valmiita osallistumaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi kaikkien hyväksi.  

 Uusia liikkeitä tarvitaan, kun vanhat organisaatiot ovat jämähtäneet paikoilleen ja eivätkä kehitä yhteiskuntaa sen kansalaisten tarpeiden kohtaamiseksi. Tervetuloa Senioriliike ja Eläkekapina ajamaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa! Seuraava kokous 14.1.2009 klo 15 Kampin palvelutalo.  

 

 Toimivat Seniorit ry:n puolesta Helena Allahwerdi ja  Pirkko Liikanen

Takaisin etusivulle ja ajankohtaista - sivulle