Vuosikertomus 2016

Tiivistelmä

1 Saatteeksi; 2 Tavoitteet; 3 Periaatteet; 4 Toiminta:

Hallitus ja jäsenet; Ystävä - ja tukihenkilötoiminta; Pienryhmätoiminta;

Ystävätoiminta; Kulttuuritoiminta; Virkistys- ja liikuntatoiminta

Muu toiminta: Sosiaalinen media; Yhdistyksen aloitteet

5 Yhteistyökumppanit;  6 Julkinen toiminta; 7 Talous 2016 

Talous- ja toimintasuunnitelma 2017

Liitteet: 

1) Pienryhmien toiminta 

Ystävätoiminta: Tiistai-, seurapeli-, skype-ystävä -, hyvinvointi-, 

kotikatsomo- ja käsityöpiirit

Kulttuuritoiminta: Kirjapiiri-, kulttuuri-, maalaus-, matkoja maailmaan -,

omakuva- ja oppeerakatsomopiirit

Liikunta- ja virkistystoimintaLounas- rantasauna-, retki-, omaishoitajan

tuki- ja liikuntapiirit

2) Toimivat Seniorit ry:n säännöt

Toimivat Seniorit ry:n kuvakirjoja ja julkaisuja

Takaisin vuosikertomuksiin ja etusivulle