Tiivistelmä 2016

Toimivat Seniorit ry:n perustamiskokous pidettiin 15.12.2007 Viherlaaksossa, Espoossa. Yhdistys hyväksyttiin  yhdistysrekisteriin  18.3.2008 - rekisterinumerolla 198304.

Yhdistyksen toiminta jakaantuu 1) hallintoon (hallituksen kokoukset, tiedotus, kuukausitiedote, julkaisut ja kotisivu), 2) jäsenten henkilökohtaiseen toimimiseen toisen jäsenen ystävänä ja tukihenkilönä, 3) pienryhmätoimintaan, 4) muuhun toimintaan ts. tapahtumien osallistumiseen yhteistyöhön kumppaneiden kanssa 

Vuonna 2016 yhdistyksen hallitus kokoontui neljä kertaa, toiminnasta tiedotettiin jäsenille ym. pienryhmien kuukausitiedotteella ja kotisivulla (19142 käyntiä/v. 2016),  jäsenet toimivat toisen henkilön henkilökohtaisena ystävänä ja tukihenkilönä (631 kertaa), pienryhmien tapaamisia oli 339, yhteistyökumppanien tapaamisia oli 99. Kaikkiaan jäsenten aikaa kului toimintaan 8317 tuntia, ja osallistujia oli kaikkiaan 2600 henkilöä. 

Vuoden 2016 aikana yhdistyksen toiminta sisälsi 17 säännöllisesti kokoontuvaa harrastepiiriä, jotka voidaan luokitella 1) ystävätoimintaan (tiistai-, seurapeli-, skype-ystävä-, hyvinvointi-, kotikatsomo- ja käsityöpiirit), 2) kulttuuritoimintaan ( kirja-, kulttuuri-, maalaus-, matkoja maailmaan -, oma kuva- ja oopperakatsomopiirit) ja 3) virkistys- ja liikuntatoimintaan (lounas-, omaishoitajan lähi-, rantasauna- , retki- ja liikuntapiirit). Kaikki piirien vastuuhenkilöt  ovat vapaaehtoisia  yhdistyksen jäseniä, joille ei maksettu palkkiota.

Yhdistyksen jäsenet osallistuivat Espoon vanhusneuvoston järjestämiin järjestötapaamisiin ja Sykettä syksyyn -tapahtumaan sekä Maria Rystin projektiin ”Jumppaa aivojasi” ja 78+ syntymäpäiväjuhliin. Lisäksi yhdistyksen jäsenet kävivät luennoimassa toiminnastaan (Lauttasaaren palvelutalo, Järvenpään Myllytien toimintakeskus, Omnian lähihoitajakoulus ja yleislääketieteen ja perusterveyden huollon osaston järjestämä koulutustilaisuus)

 Yhdistyksen  seniorijäsenet ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa: oma facebook-sivusto. 2) suljetut facebook-ryhmät kuten esim. Seniori-ikäisten ryhmä ja 3) he toimivat aktiivisesti Owelan (VTT) kymmenessä projektissa.

Yhdistys esitti 1) Espoon vanhusneuvostolle 12 aloitetta, 2) Suomi 100 - Espoon ohjelmaan kaksi aloitetta, 3)  taloyhtiön hallitukselle yhden aloitteen ja 4) yhdistyksen moni jäsen allekirjoitti kaksi kansalaisaloitetta.

Vuoden 2016 lopussa yhdistyksen varat ovat  suuruudeltaan  1778,48 € (yhdistyksen pankkitili  ja käteiskassa).  Yhdistyksen menot olivat kaikkiaan 2861,86 €, joista yhdistyksen osuus oli  54  % ja jäsenten henkilökohtainen omakustannus   46 % kaikista menoista.  Tilikauden tulos on   -116,50 €.

Yhdistyksen kosketuspinta tavoittaa 22528 henkilöä (yhdistyksen jäsenet, yhteistyökumppanien tapahtumiin osallistuneet ja yhdistyksen kotisivulla käyneet henkilöt).

Takaisin vuoden 2016 vuosikertomukseenvuosikertomuksiin ja etusivulle