Hallitus ja jäsenet 2016

Takaisin vuoden 2016 vuosikertomukseenvuosikertomuksiin ja etusivulle

Hallitus ja jäsenet. Vuonna 2016 yhdistyksen hallituksen jäseninä toimivat puheenjohtajana Helena Allahwerdi, varapuheenjohtajana Kirsti Kujala, sihteerinä ja rahastonhoitajana Pirkko Liikanen ja varsinaisena jäsenenä Eija Pokkinen. Varajäsenenä olivat Oili Suominen ja Maija Mutru.  Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa (20.1., 10.2., 15.3., ja 10.10.2016).

Yhdistyksen tilinpäätöksestä ovat vastanneet Erik ja Outi Grönberg. Yhdistyksen toiminnantarkastaja on Ritva Santavuori.

Pienryhmien vapaaehtoisina vastuu- ja yhteyshenkilöinä toimivat seuraavat:

Helena Allahwerdi VLR 10 A 12, hwerdi@gmail.com, puh. 044 362 2060: Lounaspiiri, retkipiiri, hyvinvointipiiri, omaishoitajan lähipiiri

Kirsti Kujala VLR 10 E 73, kirsti.h.kujala@gmail.com, 050 370 5597: Seurapelipiiri saunapiiri ja tiistaipiiri

Tiina Laaksonen VLR 10 C , 02710 Espoo, puh. 045 6725864: Käsityöpiiri

Pirkko Liikanen VLR 10 A 15, pirkkoliikanen@gmail.com, puh. 050 517 0588: Skype-ystäväpiiri, omakuvapiiri, kotikatsomopiiri,

Oili Suominen VLR 10 A 3, oili.suominen@welho.com, puh 040 779 6232: Kirjapiiri, rantasaunapiiri, kulttuuripiiri, oopperakatsomo

Liikuntapiirit (Espoon kaupungin liikuntatoimi) sitovat ilmoittautumiset ryhmiin viikolla 33/2016

Tietoa yhdistyksen toiminnasta löytyy lisää yhdistyksen kotisivulta aina vuodesta 2008 lähtien. (Katso vuosikertomukset) 

www.toimivatseniorit.palvelee.fi

Yhdistyksen kotisivulla vierailtiin vuoden 2016 aikana 19142 kertaa, ts. 368 kertaa viikossa ja 53 kertaa vuorokaudessa. Sihteeri päivitti yhdistyksen kotisivuja 26129 kertaa.

Jäsenet. Vuonna 2016 yhdistyksellä oli 55 jäsentä, joista espoolaisia oli 45. Jäsenistä 31 on maksanut vuoden 2016 jäsenmaksun 10€/vuosi. Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista osa on kaikille avointa toimintaa. Matkoja maailmaan -piiri on kokoontunut syksyn aikana Karatalossa, näihin tilaisuuksiin osallistuneet seniorit eivät ole vetäjiä lukuunottamatta yhdistyksen jäseniä. 

TAULUKKO 1.  Yhdistyksen toiminta, tapaamisten lukumäärä, tapaamisiin käytetty aika ja toimintaan osallistuneiden lukumäärä v.2016

Toiminta

Tapaamisten

lukumäärä

 Tapaamisiin

käytetty aika

 Kaikki osallistujat

vuosi 2016

Hallitus

4

31 t

24

Tiedotus ja kirjanpito

102

551 t

105

Ystävä- ja tukihenkilö-

toiminta

631

1847 t

80

Pienryhmätoiminta

339

3343 t

1192 + kuljetukset pienryhmiin  413

Muu toiminta

99

2545 t

786

Yhteensä

1175

8317 t

2600

Vuoden  2016 aikana 2600 henkilöä osallistui  yhdistyksen järjestämiin 1175 tapaamiseen, joihin he kuluttivat kaikkiaan aikaansa 8317 tuntia. Taulukosta 1 nähdään, että eniten tapaamisia(631 = 54 %)  toteutui  kahden henkilön välisessä ystävä- ja tukihenkilötoiminnassa. Eniten aikaa (3343 t.= 40 %)  jäsenet käyttivät yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti  osallistumalla yhdistyksen eri pienryhmien toimintaan. Myös muussa toiminnassa kului paljon aikaa (2545 t. = 31 %). erilaisiin muihin toimintoihin.  

Takaisin vuoden 2016 vuosikertomukseenvuosikertomuksiin ja etusivulle