Pienryhmätoiminta 2016

Takaisin vuoden 2016 vuosikertomukseenvuosikertomuksiin ja etusivulle

Vuonna 2016 yhdistys vastasi 17 pienryhmän toiminnasta. Jokaisella pienryhmällä oli oma vapaaehtoinen vastuu- ja yhteyshenkilö. Kaikki vastuuhenkilöt olivat yhdistyksen jäseniä eikä kukaan saanut työstään mitään palkkaa. Yleensä ryhmä lakkaa toimimasta, kun vastuuhenkilö sairastuu tai kuolee. Tänä vuonna kahdelle pienryhmälle (tiistai- ja käsityöpiirit) kävi näin, kun vetäjä ei enää jaksanut vastata ryhmästä. Tosin tiistaipiiri jatkoi toimintaansa kesällä toisen ohjaajan toimesta. Myös rantasaunapiiri kokoontui ainoastaan kesällä. (Taulukko 3 ja liite 1)

TAULUKKO 3. Pienryhmätoiminta v. 2016 (piirien tapaamisten lukumäärä, osallistujien lukumäärä/kerta, osallistujien kokonaislukumäärä ja jäsenten käyttämä kokonaisaika) Liitteessä 1 on pienryhmien tapaamisten tarkka kuvaus aiheineen.

Pienryhmät

Tapaamisten lkm  

Osallistujat/kerta

Osallistujat/vuosi

Jäsenten käyttämä aika

YSTÄVÄ yhteensä

Tiistaipiiri

Seurapelipiiri

Skype-ystäpiiri

Hyvinvointipiiri

Kotikatsomopiiri

Käsityöpiiri

137

17

43

48

17

9

3

2-8

2-8

3-5

2-3

2-7

3-6

2-4

424

71

172

96

37

36

12

897 t

142 t

378 t

130 t

101 t

120 t

26 t

KULTTUURI yhteensä

Kirjapiiri

Kulttuuripiiri

Maalauspiiri

Matkoja maailmaan

Omakuvapiiri

Oopperakatsomo

57

10

9

6

8

8

16

2-14

3-9

2-4

2-4

7-14

2-3

3-7

246

52

25

19

51

20

79

750 t

85 t

86 t

50 t

168 t

129 t

232 t

VIRKISTYS JA LIIKUNTA yhteensä

Lounaspiiri

Rantasaunapiiri

Retkipiiri

Omaishoitajan  tukipiiri

Liikuntapiiri

145

23

15

56

7

44

2-8

2-6

2-9

2-7

2-6

5-8

603

90

134

159

10

210

1696 t

405 t

268 t

654 t

123 t

246 t

Yhteensä

339

2-14

1273

3343 t

Takaisin vuoden 2016 vuosikertomukseenvuosikertomuksiin ja etusivulle