Ystävätoiminta 2016

Takaisin vuoden 2016 vuosikertomukseenvuosikertomuksiin ja etusivulle

Ystävätoiminta ennalta ehkäisee erityisesti ikäihmisten yksinäisyyttä, turvattomuutta ja syrjäytymisen tunteita.  Erityisesti tiistai- ja seurapelipiirit tukevat tämän tavoitteen saavuttamista. Tiistaipiiri kokoontui kesäisin ulkona kahden vierekkäisen  asuintalon välisellä alueella. Näissä taloissa asui senioreita, jotka juuri ja juuri jaksoivat tulla kokoontumispaikalle. Vaikka kokoontumispaikka oli aivan heidän kotinsa vieressä, voimia ei olisi riittänyt liikkumiseen edes saman taloyhtiön muihin taloihin. Skype-ystäväpiiri toteutettiin seniorin kotona olemalla yhteydessä toiseen kaukana asuvaan senioriin ja puhumalla skypellä toisen henkilön kanssa.  Vaikka ei ollut mitään mahdollisuutta tavata face-to-face -kontaktissa, yhteydenotto ja tapaaminen skypellä  tuntui kuin olisi itse asiassa käynyt toisen seniorin luona kylässä.

Kaikkiaan ystävätoiminnan  kuuden piirin toimintaan osallistui kaikkiaan 424 senioria, jotka tapasivat 137 kertaa ja kuluttaen aikaansa tapaamisiin kaikkiaan 897 tuntia. Heistä aktiivisin oli Skype-ystäväpiiri (48 tapaamista = 35 % kaikista tapaamisista).  Seuraavaksi aktiivisin piiri oli seurapelipiiri, joka kokoontui 43 kertaa ja kulutti aikaa pelaamiseen 378 tuntia (42 % ystävätoiminnassa kulutetusta ajasta).  Seurapelipiiri kokoontui aluksi vastuuhenkilön kotona, ja sittemmin yhden piirin jäsenen kotona. Tämä yksin asuva jäsen ei pystynyt sairautensa vuoksi lähtemään kotoaan minnekään.  Seurapeli piirissä pelattiin shanghaita.

(Taulukko 3 ja liite 1)