Virkistys- ja liikuntatoiminta 2016

Takaisin vuoden 2016 vuosikertomukseenvuosikertomuksiin ja etusivulle

Virkistys- ja liikuntatoiminta.  Senioreiden virkistykseksi toteutettiin viisi harrastepiiriä: lounas-, rantasauna-, retki-, omaishoitajan lähi - ja liikuntapiirit. Kaikista eniten käytiin yhdessä retkillä (56 kertaa/ 654 t.), sitten seuraavaksi eniten liikuttiin kuntosalilla (44 kertaa/246 t.) ja syötiin yhdessä lounasta (23 kertaa/405 t).  Kesällä saunottiin 15 kertaa (268 t.) 

Omaishoitajan lähipiiri toteutettiin virkistyspäivinä, omaishoitajan henkilökohtainen kiinnostus toimi tällöin virkistyspäivän sisällön valinnassa. Yleensä omaishoitajalla ei ole mitään mahdollisuutta saada omaa aikaa itselleen, koska hoidettava vie hoitajalta 24 t./vrk.  Nyt omaishoitajan lähipiirin seitsemän tapaamista toteutettiin silloin, kun hoidettava oli muualla hoidossa. Aikaa näihin tapaamisiin kului kaikkiaan 123 t.

(Taulukko 3, liite 1)

Takaisin vuoden 2016 vuosikertomukseenvuosikertomuksiin ja etusivulle