Yhdistyksen aloitteet 2016

Takaisin vuoden 2016 vuosikertomukseenvuosikertomuksiin ja etusivulle

Yhdistyksen aloitteet

Yhdistyksen jäsenet esittivät 1)  Espoon vanhusneuvostolle 12 aloitetta, 2) Suomi 100 - Espoon ohjelmaan kaksi aloitetta mm.: Penkkejä Espooseen heikkokuntoisten ja liikuntavammaisten liikuntapolun varrelle esim. Nokkala-Nuottaniemi -rantaraitille ja  3) allekirjoittivat kaksi kansalaisaloitetta (a) Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatason indekseksi ja b) Eutanasia aloite hyvän kuoleman puolesta (kansalaisaloite.fi).

Yhdistys on joka vuosi toimittanut  Espoon vanhusneuvostolle ehdotuksia toimenpiteiksi. Ehdotuksiin on vastattu siirtämällä ko. ehdotus/aloite jollekin toiselle Espoon kaupungin virkamiehelle. Mihinkään varsinaiseen toimenpiteeseen aloitteen eteenpäin viemiseksi ei ole koskaan ryhdytty. Seuraava aloite on tämän vuoden 2016 ensimmäinen  1/12 yhdistyksen esittämistä  aloitteista.

Aloite 1.  Vanhusmyönteisyyssertifikaatti. Maailman terveysjärjestöllä on oma Vauvamyönteisyysohjelma eli Baby Friendly Hospital Initiative. Sairaalat ovat 1990-luvun alusta alkaen pystyneet hakemaan itselleen vauvamyönteisyyssertifikaattia. Esimerkiksi Kätilöopiston sairaalalla on ollut vuodesta 2010 lähtien vauvamyönteisyyssertifikaatti, jonka sairaala uusi 27.1.2016 ensimmäisenä Suomessa. Kaikissa HUS:n synnytyssairaaloissa on myös sitouduttu vauvamyönteisyysohjelmaan. Synnytyssairaalan Vauvamyönteisyys sertifikaatin saamisesta päättää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Vanhusmyönteisyyssertifikaatti edistää vanhuksien arvokasta elämää ja arkea monin tavoin mm. asuintaloyhtiöissä, ruokailupaikoissa, senioritaloissa, palvelutaloissa, sairaaloissa, vanhusyhdistyksissä jne. 

Esitämme, että Espoo ryhtyisi toimenpiteisiin kehittääkseen/toteuttaakseen riittävän laaja-alaisen vanhusmyönteisyyssertifikaatin, joka voidaan myöntää hakemuksesta erilaisiin kohteisiin kunnan ja jopa valtakunnan tasolla: asuintaloyhtiöille, puistoille, liikuntareiteille, kodinhoitoyrityksille, palvelutaloille, terveysasemille, sairaaloille, kunnan elimille, kaupungille, teatterille, museolle, liikuntapaikoille, musiikkitapahtumille, yhdistyksille jne.  Miksei Espoo voisi olla ensimmäinen kaupunki, jolle myönnettäisiin vanhusmyönteisyyssertifikaatti - Vanhusmyönteinen kaupunki!! Vanhusmyönteinen asukasyhdistys!! Vanhusmyönteinen asuintaloyhtiö!!

Vanhusmyönteisyyssertifikaatti ei ole mikään palkinto, vaan sitä haetaan virallisesti, kun hakija täyttää etukäteen asetetut tarkat kriteerit. Yleensä esitetään vähintään kymmenen täsmällistä ja arvioitavissa olevaa kriteeriä määräaikaisen sertifikaatin saamiseksi.

Toimivat Seniorit ry

Vanhusneuvoston vastaus: Valmistellaan asia vanhusneuvostolle päätettäväksi esitetäänkö ehdotusta Espoon 100 ja/tai valtion Suomi 100 -ohjelmaan. Selvitetään aikataulu.

Viesti laitettu Suomi 100 -ohjelman projektikoordinaattori Saara Vanhalalle (saara.vanhala@espoo.fi) 30.6.2016. Vastauksena Vanhala kirjoitti ” Kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että ehdotatte vanhusmyönteisyyssertifikaattia suoraan osaksi juhlavuoden ohjelmaa (päätökset ohjelmaan hyväksymisestä tekee Suomi 100 -hanke). Ehdotuksen ohjelmaan pääsee tekemään täällä: http://suomifinland100.fi/tehdaan-yhdessa/hae-mukaan/ Kuulen mielelläni matkan varrella, miten hanke etenee!”  Vanhalan vastaus välitetty vanhusneuvostolle, jossa pyydetty miettimään kuka hanketta lähtisi koordinoimaan.

 

 Takaisin vuoden 2016 vuosikertomukseenvuosikertomuksiin ja etusivulle