2 Hallitus ja jäsenet 2014

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Toimivat Seniorit ry:n yhdistysrekisteriin 13.03.2008 rekisterinumerolla 198304. 

Vuonna 2014 yhdistyksen hallituksen jäseninä toimivat puheenjohtajana Helena Allahwerdi, varapuheenjohtaja Kirsti Kujala, sihteerinä  ja rahaston hoitajana Pirkko Liikanen ja jäsenenä Eija Pokkinen.. Yhdistyksen varajäseninä toimivat Maire Paananen ja Oili Suominen. Hallitus on kokoontunut vuoden 2014 aikana    seitsemän kertaa: 12.1., 26.1., 27.1., 11.2., 7.4., 30.10., ja 11.11. (tiistaipiirin yhteydessä).

Yhdistyksen tilinpäätöksestä ovat edelleen vastanneet Erkki ja Outi Grönberg. Yhdistyksen toiminnantarkastaja on Ritva Santavuori.

Pienryhmien vapaaehtoisina vastuuhenkilöinä toimivat seuraavat :

Maire Paananen: Tiistaipiiri (09 596 073)

Kirsti Kujala: Seurapelipiiri  ja rantasaunapiiri (050 370 5597)

Oili Suominen: Kirja-, kulttuuri- ja rantasaunapiirit (040 779 6232)

Helena Allahwerdi: Porina-, omaishoitajan lähi- ja matkoja maailmaan -piirit    (044 362 2060)

Pirkko Liikanen: Maalaus-, retki-, omakuva- ja skype-ystäväpiirit (050 517 0588)

Tietoa yhdistyksen toiminnasta saa myös yhdistyksen kotisivuilta aina vuodesta 2008 lähtien (katso vuosikertomukset): www.toimivatseniorit.palvelee.fi

V. 2014 yhdistyksen jäsenten lukumäärä oli 58 jäsentä ( v. 2013 jäseniä oli 89), joista oli espoolaisia 54  ja muualta pääkaupunkiseudulta 4.   (v. 2013 espoolaisia jäseniä oli 65 ja muita kuin espoolaisia jäseniä oli 24)) Yhdistyksen jäsenmäärä ja rakenne muuttuivat vuoden aikana. Jäseniä kuoli, leskeytyneet muutti Espoosta toiselle paikkakunnalle ja yhdistyksen kontaktit heidän muualla asuviin ystäviinsä (yhdistyksen tukijäseniin) hävisivät. 

Takaisin vuosikertomukseen 2014