5 Toiminta 2014

Putkiremontti vaikutti vielä kevään 2014 aikana yhdistyksen toimintaan: muutamassa asuintalossa remontti oli saatu päätökseen, mutta taas muissa asuintaloissa remontti vasta käynnistyi, jolloin osa senioriasukkaista oli edelleen evakossa. Remontti päättyi vasta joulukuun alussa 2014, jolloin remontin lasku tuli maksettavaksi.

Yhdistyksen toiminta jakautuu 1) hallintoon (hallituksen kokoukset, tiedotus, julkaisujen toimittaminen ja kotisivu, kirjanpito), 2) jäsenten toimimiseen toisen jäsenen ystävänä ja tukihenkilönä, 3) pienryhmätoimintaan, 4) tapahtumien järjestämiseen ja 5) muuhun toimintaan ja yhteistyöhön kumppaneiden kanssa.

TAULUKKO 1. Yhdistyksen toiminta, tapaamisten lukumäärä, tapaamisiin käytetty aika

Toiminnan kohde Tapaamisten lukumäärä Tapaamisiin käytetty aika

Hallitus

Tiedotus yms. ja kirjanpito

Ystävä- ja tukihenkilötoiminta

Pienryhmät

Tapahtumat

Muu toiminta ja yhteistyö

kumppaneiden kanssa

 7

60

602

318

 7

11

48

450

1667

2393

127

31

Yhteensä 1005 tapaamista 4716 tuntia

Vuoden 2014 aikana yhdistyksellä oli kaikkiaan 1005 eri tapaamista, johon jäsenet käyttivät aikaansa kaikkiaan 4716 tuntia. Kaikista useimmin jäsenet tapasivat toisiaan ystävätoiminnassa (602 kertaa),  ystävän/ toisen jäsenen kuljettaminen asioille ja terveydenhoitoon tapahtui yleensä parin henkilön kanssa (292 kertaa). Jäsentilaisuuksien pienryhmätapaamisiin (retki-, lounas-, kulttuuri- ja liikuntapiirit) kuljetuksia toteutettiin 206 kertaa. 

Jäsenet kuluttivat eniten aikaansa jäsentilaisuuksissa, ts. he osallistuivat pienryhmien toimintaan kaikkiaan 2393 tuntia ja lisäksi he tukivat/auttoivat toista jäsentä soittamalla puhelimella toiselle seniorille tai kävivät toistensa luona vierailulla. Kuljetuksia tarvittiin asiointiin, terveydenhoitoon. Lisäksi erityisesti SLOW GO ja NO GO seniorijäsenet tarvitsivat apua kuljetuksissa ja osallistumisessa yhdistyksen pienryhmätoimintaan. Ystävän avustamiseen kului aikaa kaikkiaan 1667 tuntia.

TAULUKKO 2. Jäsenen toimiminen toisen jäsenen ystävänä ja tukihenkilönä v. 2014

Tukimuoto Tukija/tuettava lkm Tapaamisten lkm Käytetty aika tunteina

Puhelinyhteys

Vierailut

Kuljetukset omalla autolla

a) Asiointi: kauppa, posti, 

kirjasto, pankki yms.

b) Terveydenhoito: TA, labo-

ratorio, apteekki yms.

c) Pienryhmiin kuljetus

4/4

4/4

4/4

4/5

3/299

85

19

270

22

206

68

66

932

66

555

Yhteensä 23/316 602 1667 t

Jos seniorilla ei ole käytettävänään omaa autoa, eikä yhdistyksellä ole varaa kustantaa esim. pienbussikuljetuksia niiden kalleuden vuoksi, ainoaksi mahdollisuudeksi osallistua pienryhmien tapaamisiin on tukeutua yksityisen seniorijäsenen autoon. Yhdistyksellä on neljä-viisi senioria, joilla on käytettävänään oma auto, joilla voidaan kuljettaa senioreita retkille, kirjastoon, teatteriin yms. Näitä kuljetuksia oli vuoden aikana 206. Eniten kuitenkin avustettiin  senioriystävää käymällä yhdessä kaupassa (270 kertaa/932 tuntia). Lisäksi avustettiin terveysasemalla, laboratoriossa, apteekissa ja sairaalassa käynneissä (22 kertaa/66 tuntia).

Omaishoitajana toimiminen ja omaishoidon tukeminen 2014

Samassa taloyhtiössä asuu  viisi avioparia, joista jompikumpi on omaishoitaja.  Näistä aviopareista kaksi on yhdistyksen jäsen. Omaishoitajan ajankäyttö vuoden aikana keskimäärin arvioituna on

5 omaishoitajaa x 24t/vrkx 365 vrk = 35 040 t/vuosi.

Omaishoitaja työ sisältää toisen tykemisen kaikissa arjen toiminnoissa (ateriat, syöminen, henkilökohtainen hygienia ja peseytyminen, kuljetukset ja asiointi, puhtaat henkilökohtaiset vaatteet ja sänkyvaatteet, terveyskeskuskäynnit, lääkkeiden ostaminen ja niiden päivittäinen jakaminen lääkärin ohjeiden mukaan, päivittäinen ulkoilu mikäli se on mahdollista). Omaishoitajan työtä helpottamaan on kokeiluluontoisesti aloitettu omaishoitajan tukipiiri, joka kokoontuu kerran pari kuukaudessa tarpeen mukaan.

TAULUKKO 3. Pienryhmätoiminta v. 2014 (piirien tapaamisten lukumäärä, osallistujen lukumäärä/kerta, osallistumisten lukumäärä v. 2014 ja jäsenten tapaamisiin käyttetty kokonaisaika) Liitteessä 2 pienryhmien tarkat kuvaukset aiheineen.

Pienryhmä Tapaamisten lkm Osallistujat/kerta

Osallistumiset

yhteensä

Käytetty aika

tuntia

YSTÄVÄ yhteensä

Tiistaipiiri

Seurapelipiiri

Skype-ystäväpiiri

Porinapiiri

Omaishoitajan

lähipiiri

KULTTUURI

yhteensä

Matkoja maailmaan

Maalauspiiri

Kulttuuripiiri

Kirjapiiri

VIRKISTYS JA 

LIIKUNTA yhteensä

Retkipiiri

Rantasaunapiiri

Vesijuoksupiiri

Liikuntapiiri

Lounaspiiri

136

37

33

58

5

3

38

9

10

9

11

144

46

12

38

34

14

2-15

2-8

3-5

2-4

6-15

2-4

2-17

9-17

2-3

2-4

2-7

2-6

2-5

1-7

1-2

2-4

3-5

467

170

137

112

40

8

203

105

18

22

58

379

131

47

57

83

61

803

334

249.5

132

75

14,5

615

344

106

64,5

100.5

975

475

94

145

101

160

Yhteensä 318 1-7 1049 2393

 Kerran viikossa kokoontuvat tiistai-, seurapeli-, skype-ystävä-,  kesällä rantasauna-, vesijuoksu- ja vesijumppa- ja liikuntapiirit. Muut pienryhmät kokoontuvat kerran pari kuukaudessa.

Ystäväpiirit kokoontuivat kaikkein  useimmin lähes kaikki kerran viikossa, yhteensä 136 kertaa vuoden 2014 aikana.

Ystäväpiirien sisältönä  sisältönä oli vapaa seurustelu. Tiistaipiirissä vietettiin syntymäpäiviä (15.1 - Helena ja Pirkko 77 v., 5.2. Kerttu 86 v. ja 9.9. Maire 80 v.). Usein tapaamisissa keskustelu palautui putkiremonttiin.  Muita keskustelun aiheita olivat mm. Espoo-päivän tapahtumat ja sähköisen palovaroittimen asennus, sairaudet kuten perinnöllinen verkkokalvorappeutuminen, heikkonäköisten arjen sujuvuus, taide  kansainvälisenä museopäivänä jne. 

Seurapelipiirissä pelattiin tavallisesti Shanghaita, ja joskus lisäksi Uunoa. 

Skype-ystäväpiirissä juteltiin parittain, osallistujia oli kuusi senioria. Kaksi senioreista skypettivät toisilleen  säännöllisesti joka viikko ja muut satunnaisesti. Keskustelu kohdistui arjen asioihin, se  vastasi tavallaan facebookin tökkäystä. ”Hei, olen olemassa ja on kiva kun sinäkin olet olemassa ja jossain on ystävä, jonka kanssa voin puhella.” Kummatkin skype-ystävä sai säännöllisesti kerran viikossa elämälleen lisää elinvoimaa.

Porinapiirissä keskityttiin kevään 2014 aikana muistin ongelmiin ja dementiaan. Vierailimme Espoon ja Kauniaisten muistiyhdistyksessä ja muistiluotsin tilaisuuksissa palvelutalo Hopea Kotkassa ja Pelastusarmeijan asumispalveluyksikkö Väinölässä. Omaishoitajan lähipiiriä käynnistettiin kolmella tapaamisella.

Kulttuuripiirejä toimi neljä, joihin osallistui kaikkiaan 203 senioria 38 kertaa,  he käyttivät aikaansa kulttuuritoimintaan 615 tunnia. 

Kulttuuripiireistä suosituin oli Viherlaakson kirjastossa kokoontuvayleisölle avoin  Matkoja maailmaan -piiri, jonka toimintaan 105 senioria antoi aikaansa 344 tuntia. Ikääntyneinä kaikki seniorit eivät jaksa enää matkustaa eikä matkusteluun olisi taloudellisesti enää mahdollisuutta, piirissä avautuvat eri maiden kulttuurit ja ympäristöt kirjallisuuden ja elokuvien välityksellä. 

Matkoja Maailmaan 2014 yhteistyössä Viherlaakson kirjaston kanssa

Vuoden 2014 suuntasimme matkamme Peruun, Chileen, Argentiinaan, Brasiliaan, Kolumbiaan, Meksikoon, Kuubaan, Australiaan ja Uuteen Seelantiin. Kirjaston väki, kirjastonhoitaja Auli Tukiainen ja Tuula olivat tehneet esitteitä ja keränneet kustakin maasta kirjoja ja DVD- elokuvia kaikkien lainattaviksi. Ilman heidän panostustaan olisimme olleet hätää kärsimässä. Monet kirjat tulivat kirjaston varastosta. Latinalainen Amerikka, Australia ja Uusi Seelanti eivät olleet vuoden 2014 aikana poliittisten ja taloudellisten tapahtumien polttopisteessä. Siksi uutta kirjallisuutta oli vain vähän käännettynä suomeksi saatavilla.

Tilaisuudet pidettiin kerran kuussa Viherlaakson kirjastossa.  Tapaaminen kesti usein viisikin tuntia. Joten voimme kutsua tapaamisia seminaareiksi. Niiden sisällöstä ja esittelystä vastasivat Toimivien Seniorien kaksi jäsentä Helena Allahwerdi ja Pirkko Liikanen. Usein keskustelu oli varsin vilkasta.

 Aluksi luotiin katsaus maahan ja sen kulttuuriin ja esiteltiin maan kirjallisuutta, kirjailijoita ja elokuvia. Lopuksi katsottiin aina joku elokuva. Osanottajia oli kymmenestä pariin kymmeneen.  Monesti mukana oli joku osallistuja, joka oli joskus matkustanut ao. maahan. Seminaarit olivat avoimia kaikille. Tapaamiset toimivat monen osanottajan kohdalla portin avaajana uuteen osaan maapalloa.

Keväällä 2014 kävimme viidessä maassa ja syksyllä neljässä.  Usealle monet nuoremmat kirjailijat olivat tuntemattomia. Hehän olivat syntyneet vasta parikymmentä vuotta sitten. Kirjojen juonet kutoutuvat usein maan ja paikkakunnan lähihistoriaan ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Suuri yllätys oli että latinalaisen Amerikan monet kirjailijat olivat varsin kansainvälisiä. He pakenivat hankalassa poliittisessa tilanteessa usein naapurimaihin, Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Kirjat kertovatkin omista kokemuksista ja siitä mikä on jo hävinnyt ja elää vain kirjailijan mielessä. Maiden alkuperäiskansojen kulttuurista kertoo sinne aikoinaan muuttanut ”valkoinen” kirjailija. Vasta Uuden Seelannin kirjailijoiden kohdalla löytyy useita loistavia maorikirjailijoita, jotka kertovat oman kulttuurinsa selviytymistaistelusta.

Kirjojen tyylilajeina toistuvat surrealism, maaginen realismi, fantasia ja mytologia. Aiheina ovat usein maan historia, myytit, selviytymistarinat, elämäntavat, köyhyys, alkoholismi, prostituutio, pakolaisuus, alkuperäiskansat ja homoseksuaalisuus. 

Tapaamisia 65 kirjailijan tuotantoa ja esiteltiin ja luettiin 114 teosta. Luettelossa on mainittu ne kirjailijat ja elokuvat, joista keskustelimme eri tapaamisissa. 

Peru (tammikuu)

Manuel Scorza (1926-1993), Cesar Vallejo (1892- 1932), Mario Vargas Llosa (1936 –); DVD elokuva: Fitz Carraldo,  Peru

Chile (helmikuu)

Isabel Allende (1942-), Roberto Bolano (1953-2003), Alberto Fuquel (1964-), Joan Jara (, Herman Rivera Letelier (1950-), Cabriela Mistral (1889-1957) Pablo Neruda (1904-1973), Marcela Serrano (1951-), Antonio Skarmeta (1940-).; DVD elokuva: Pablo Nerudan postinkantaja

Argentiina (Maaliskuu)

Maria Cecilia Barbetta (1972-), Manuel Puiq (1932-1990), Elsa Osario (1952-),Ernesto Sabato (1911-2011).; DVD elokuva: Morsiamen poika

Brasilia (Huhtikuu)

Jorge Amado (1912-2001), Machado de Assin (1839-1914), Paolo de Caevalho-Neto (1923-), Paolo Coelho (1947-), Eugenio Giovenardi (1934), Clarice Lispecto 1920-1977), Jaeo Ubaldo Ribeiro  (1941- ), Ana Veloso (1964-).; DVD elokuva: Musta Orfeus 1959

Kolumbia (Toukokuu)

Gabriel Garcia Marquez (1927-2014), Alvaro Mutis; DVD elokuva: Rakkautta koleran aikaan 

Meksikko (Syyskuu)

Carlos Fuentes (1917-1986), Maria Amparo Escandon (1957-), Jose Ibarqyqvitia (1929-1983), Octavio Paz (1914-1998), Juan Rulfo (1917-1986) + useita elämänkertoja Frida Kahlosta (Hayden Herrera, Isabel Alacantara..). ; DVD elokuva: Frida Kahlo

Kuuba (Lokakuu) Carlos Eire (1951-)

Ana Menedez (s.1970),  Pedro Juan Gutierrez (  ), Cecilia Samartin (s.1961),Daina Chaviano (1957-), Zoe Valdes (1959), Alberto Eliseo /1951-2011), Christina Garcia (1958.), Reinaldo Arenas (1943-1990), Oscar Hijuelos (1951-2013),  Jose Marti (1875-1895), Aleho Carpentier (1904-1980), Monteban Juan Batista (alias Tapio Vilppunen 1913-1994), Abillo Estevez /1954-), Pedro Juan Gutierres (1951- ); DVD elokuva: dokumentti Castron ajan Kuubasta ”I am Cuba”

Australia (Marraskuu)

Patrick White (1912-1990),  Marianne Curley (1959-), Nevil Shyte (1899-1960),  Bruce Chatwin (1940-1987),  Tamara McKinley /1948-), Patrick Corbally Steurton , Heljä Viola Räisänen.; DVD elokuva: Australia

Uusi Seelanti (Joulukuu)

Katherine Mansfield (1888-1923), Keri Hulme (1947-), Patricia Frances Grace  (1937 -), Linda Olsson (1948-)- ; DVD elokuva: Kerran sotureita tai Piano

Maalauspiirissä osallistuttiin kevään 2014 aikana Espoo Art ry:n mallipiirustusiltoihin ja syksyllä omakuvapiirissä tuotettiin 11 postikorttia ystäviä ilahduttamaan. 

Kirjapiirin tapaamisissa tutustuttiin koti- ja ulkomaisen kirjallisuuden uusiin nimiin ja vanhoihin klassikkoihin, viihdettäkään unohtamatta.

Osallistujat lukivat ohjelmassa olevat kirjat, mihin kului aikaa viidestä tunnista aina 3-4 päivään, lukunopeudesta ja kirjan paksuudesta riippuen. Lukeminen vaatii ja edistää keskittymistä ja pitää yllä muistin vireyttä. Luetusta kirjasta keskusteltiin 1½-2 tuntia. On valaisevaa ja virkistävää huomata, että samasta teoksesta voi löytää hyvinkin erilaisia asioita.

Käsitellyt teokset: Jussi Adler-Olsen: Vanki; Kari Hotakainen: Luonnon laki; Kjell Westö: Kangastus 38; Claudie Gallay: Tyrskyt; Laila Hirvisaari: Minä, Katariina; Ludmila Ulitskaja: Medeia ja hänen lapsensa sekä Christa Wolf: Medeia; Jane Austen: Ylpeys ja ennakkoluulo; Pertti Lassila: Ihmisten asiat; Tuula-Liina Varis: Että tuntisin eläväni; Tommi Kinnunen: Neljäntienristeys; Irène Némirovsky: Tanssiaiset ja Ranskalainen sarja. Muutamassa kirjapiirissä kuuntelimme lopuksi klassista musiikkia.

Kulttuuripiirissä käytiin kaikkiaan yhdeksän kertaa teatterissa, elokuvissa, näyttelyissä ja konserteissa.

Virkistystä ja liikuntaa vahvistavassa toiminnassa 379 seniorilla kului aikaa kaikkiaan 975 tuntia.

Retkipiirissä kaikkiaan 131 senioria osallistui kaikkiaan 475 tunnin ajan erilaisiin retkiin, joiden kohteena olivat mm.  tutustuminen  1) taiteeseen (EMMA, Vantaan taidemuseo, Ateneum, Kiasma, Sinebrychoffin museo, Glims,  Didrichsenin museo, Helsingin taidegallerioita, Loviisan taidemuseo ja taidekeskus Almila), 2) Espoon asukaspuistoihin (Hiirisuon, Karakallion, Kauklahden, Leppävaaran, Mankkaan, Matinkylän, Perkkaan, Suvelan, Tapiolan ja Viherkallion asukaspuistot sekä Loviisan senioripuisto), 3) luontoon (Villa Elfvik ympäristöineen, Nuuksio ja luontokeskus Haltia, Gardenia, laivaristeily M/S Runebergilla, Espoon saaristoristeily Kivenlahdesta 4) palvelutaloihin (Puistokartano, Merikartano, Hopeakotka ja senioritalo Ratinanraitti Tampereella, Ulrikan palvelutalo Loviisassa sekä Pelastusarmeijan Väinölä) ja 5) Espoon liikuntatoimen järjestämiin julkisiin liikuntatapahtumiin (Oittaa).

Rantasaunapiirissä saunottiin 12 kertaa ja nautittiin vilpoisesta vedestä ja makeista löylyistä kaikkiaan 94 tuntia. 

Liikuntapiiri hyödynsi Espoon liikuntatoimen järjestämää kuntosali- ja vesijumppatoimintaa koko vuoden 2014 ajan. Kesällä vesijuoksua harrastettiin järvissä.

 Lounaspiirissä tutustuimme senioriystäviemme kanssa uusiin lounaspaikkoihin (Ellinella -kahvila, kreikkalainen ravintola Marine Kivenlahdessa, Makujen maailma Viherlaaksossa, intialainen ravintola Entressessä).

Liitteessä 2 kuvataan  vuoden 2014 yhdistyksen pienryhmien toimintaa.

Takaisin vuosikertomus 2014