6 Yhteistyökumppanit 

Yhdistys pyrki hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan Espoon kaupungin tarjoamia palveluja, kuten 1) Liikuntatoimen järjestämää ohjattua liikuntaa (viikottaiset kuntosaliharjoittelu ja vesijumppa), 2) Viherlaakson kirjaston ja 3) Espoon, Helsingin ja Vantaan museoiden, teattereiden, konserttien  ja elokuvateatteriden ohjelmatarjontaa. 

Tutustumiskohteina olivat myös Merikartanon ja Puistokartanon palvelutalot Espoossa ja Ratinanraitin senioritalo Tampereella sekä Pelastusarmeijan asumispalveluyksikkö Väinölä Viherlaaksossa.

Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat vuonna 2014 olleet seuraavat tahot.

Espoon kaupungin Liikuntatoimi (yhteyshenkilö Esa Yletyinen, 68+ sporttikortti, ohjatut kuntosali- ja vesijumpparyhmät)

Viherlaakson kirjasto (yhteyshenkilö Auli Tukiainen, kerran kuukaudessa tapahtuvat Matkoja maailmaan -piirin tapaamiset ja kirjapiirin kirjojen varaaminen)

Elinvoimaa ikääntyville Espoon kaupungin projektin ”Senioreiden itsepalvelukeskus taloyhtiöissä -kokeilumallin” ryhmä: pj Maria Rysti (Espoon kaupunki), Mikko Peltokorpi (kokeilumallin taloyhtiöiden - Sepellahdentie 7 ja Matinraitti 5 - edustaja), Ari Nikkola ja Pauli Liikala (Ilolla Unelmatehdas Oy)  ja Pirkko Liikanen (Toimivat Seniorit ry) 2014 - 2015

Espoon kaupungin vanhusneuvosto 2011-2012 (varajäsen Helena Allahwerdi) ja 2013-2014 (varajäsen Pirkko Liikanen, Toimivat Seniorit ry) 

Pelastusarmeijan asumispalveluyksikkö Väinölä Viherlaaksossa (Yhteyshenkilöt Pilvi Cole ja Jarkko Jyräsalo)

Espoon vapaaehtoisverkosto (EJY) (yhteyshenkilöt Raisa Baer ja Tiina Nurmenniemi)

Takaisin Vuosikertomus 2014