Toimivat Seniorit ry:n vuosikertomus 2017

Tiivistelmä/ 1 Saatteksi/ 2 Tavoitteet/ 3 Periaatteet/ 4/ Toiminta 

Hallitus/ Jäsenet/ Ystävä- ja tukihenkilötoiminta/ Pienryhmätoiminta

Muu toiminta/ Sosiaalinen media

5 Yhteistyökumppanit/ 6 Julkinen toiminta/ 7 Talous

Julkaisut

Talous- ja toimintasuunnitelma 2018

Takaisin 
vuosikertomuksiin 

 2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016

Takaisin etusivulle ja etusivulle

Vuosikertomuksen kuvat ja taulukot on jätetty tästä selosteesta pois, ne ovat katsottavissa  vuosikertomuksen paperisesta versiosta.