Saatteeksi 2017

Kotona asuvien ikääntyvien senioreiden toiminnan tarpeet eroavat toisistaan sen mukaan, onko kysymys parisuhteessa tai yksin asuvasta seniorista. Parisuhteessa asuvat seniorit osallistuvat parhaiten satunnaisiin tapaamisiin (juhlat, talkoot, tapahtumat) kuin säännöllisesti kerran viikossa tai kerran pari kuukaudessa toteutettuihin tapaamisiin, joihin taas yksin asuvat osallistuivat parisuhteissa asuvia useammin. Seniorin toimintakyky rajoittaa elämän hallintaa.

GO GO -seniori jatkaa elämäänsä samalla tavalla kuin työelämänsä aikana, jopa usein ottamalla irti kaiken sen mikä jäi työn takia elämättä. He ovat fyysisesti, psyykkisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti yhtä toimintakykyisiä kuin työssä ollessa. He ovat osaavia yhteisöllisen toiminnan vetäjiä ja osallistuja.

SLOW GO -seniorit hiljentävät jo vauhtia ja alkavat nähdä tarvetta säännöllisiin arjen rutiineihin ja yhteisölliseen toimintaan.  Päivälepo alkaa vaatia osansa ja väsymys saattaa yllättää. Vieläkin tehdään joskus rentouttavia lomamatkoja.  Fyysinen kunto alkaa rapistua. Taloudelliset resurssit vähenevät. Monet palvelut tulevat tarpeellisiksi.

NO GO -seniori on jo luopunut lähes kokonaan ulkopuolisesta toiminnastaan. Puoliso on usein jo kuollut. Valinnan mahdollisuudet ovat vähäisiä. Elämän hallinta on heikentynyt ja ollaan enenevässä määrin riippuvaisia ulkopuolisesta avusta. Fyysinen kunto rapistuu selkeästi, liikkuminen alkaa olla vaativaa jo kotonakin. Taloudelliset resurssit supistuvat entisestäänkin.  

Voidaan osoittaa, että GO GO -, SLOW GO – ja NO GO – senioriryhmillä on omat kulttuurinsa, tarpeensa ja osallistumishalukkuutensa ja -mahdollisuutensa. 

Kotonaan asuva SLOW GO - ja NO GO -seniori ei laitostu, vaikka olisi sairaskin. Hän tarvitsee monipuolista  sosiaalista toimintaa. Terveyden ja kunnon ylläpitäminen muodostuu tärkeäksi, samoin riittävä liikunta ja monipuolinen ravitseva ravinto. 

Alueellisesti ja paikallisesti oman kodin lähellä tapahtuva säännöllinen sosiaalinen toiminta voi vielä saavuttaa SLOW GO - ja NO GO -seniorit, jotka ovat jo syrjäytyneet sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta toiminnasta. GO GO -seniorit pitäisi motivoida vapaaehtoistoimintaan ottamaan vastuuta lähiympäristössä tapahtuvasta vapaaehtoistyöstä mm. toiminnan vetäjinä.

Toimivat Seniorit ry on huolestunut ja kiinnostunut erityisesti kotonaan yksin asuvista ja vähitellen erakoituvista vanhuksista, joita juuri mikään toiminta tai mitkään sosiaaliset palvelut eivät enää tavoita. Tästä syystä aktiivista sosiaalista toimintaa toteutetaan  ja tarjotaan pienryhmissä jokaisen vanhuksen oman kodin läheisyydessä ja kävelymatkan päässä omasta kodista. Toiminta kohdistuu vanhuksien syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn, turvallisuuden tukemiseen, sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen  ja yhteistyöhön mahdollisten kumppaneiden kanssa. Tässä toiminnassa ikääntyneet ovat elämänsä subjekteja, eivät ulkoapäin tarjotun toiminnan objekteja. 

 
Takaisin