Ystävä- ja tukihenkilötoiminta 2017

 Kuusi senioria toimi kuljettajana tarvittaessa kuljetusta johonkin yhdistyksen tai yhteistyökumppanin tilaisuuteen. Näitä kuljetuksia tarvittiin aina osallistuttaessa kulttuuri-, retki- ja lounas-, Matkoja maailmaan -piirien ja yhteistyökumppanien tapahtumiin.

Ystävän tukea on tarvinnut kaikkiaan 218 senioria.  Suurin apu liittyy pienryhmien toimintaan, jossa osallistuminen edellyttää liikkumista johonkin kulttuuri-, retki- tai lounaskohteeseen. Tällöin kuusi on avustanut omalla autolla ja kuljettanut muita senioreita kodista ko. kohteisiin.  Ilman kuljetuksia osallistuminen olisi ollut mahdotonta.

Lisäksi kaksi senioria asioivat lähes aina yhdessä ja he käyvät päivittäin toistensa luona lounaalla, valmistaen vuorotelleen jokapäiväisen lounaan toisilleen. Sairaalaan meno ja sieltä haku on myös säännöllisesti edellyttänyt toisen seniorin kuljetusta omalla autolla hoito- ja tutkimuspaikkaan ja sieltä takaisin.

Seurapelipiirin toiminta on siirretty NO GO -seniorin kotiin. Sopiminen tapaamisista on edellyttänyt runsaasti puhelinsoittoja, jotta tapaamiset olisivat onnistuneet kaikille osallistujille.

Henkilökohtaisia ystävän tapaamisia on kertynyt koko vuonna kaikkiaan 1023 kertaa, joihin aikaa kului 2991 tuntia.

 
Takaisin