Toimivat Seniorit ry:n vuosikertomus 2017

Vuosikertomukset 2016

Tiivistelmä/ 1 Saatteksi/ 2 Tavoitteet/ 3 Periaatteet/ 4/ Toiminta 
HallitusJäsenet/ Ystävä- ja tukihenkilötoimintaPienryhmätoiminta
Muu toimintaSosiaalinen media
Yhteistyökumppanit/ 6 Julkinen toiminta/ 7 Talous
Julkaisut
Talous- ja toimintasuunnitelma 2018

Vuosikertomuksen kuvat ja taulukot on jätetty tästä selosteesta pois, ne ovat katsottavissa  vuosikertomuksen paperisesta versiosta.