Ajankohtaista 2017

Avauksia pohdintaan 

Timo Honkela. Rauhankone: tekoälytutkijan testamentti. Gaudeamus (2017)

Oikeudenmukainen rauha on illuusio, josta haaveillaan mutta johon kukaan ei oikein usko. Tilanteet ovat erilaisia ja monimuotoisia ihmisten välisissä suhteissa, erilaisissa yhteisöissä ja valtioiden välillä. Ongelmien, väkivallan ja sotien ratkaisut ovat myös erilaisia eri tilanteissa ja eri aikana. 

Tekoälytutkija Timo Honkela ei pelkää ihmisenä eikä tutkijana tarttua haasteeseen pohtimaan rauhankoneen luomista. Se olisi toteuessaan jonkinlainen Sampo, joka tuottaisi  harmoniaa, kompromissejä ja poistaisi väkivaltaa ja sotia.  Loistava tavoite. Honkela hahmottaa rauhankoneen tavoitteet tieteiden välisenä haasteena, jossa ihmistieteet ja yhteiskuntatieteet olisivat mukana tuottaen sisältöjä ja aineistoja tekoälyteknologian teoriaan ja menetelmiin. 

Rauhankone perustuu tekoälyyn, koneoppimiseen ja muihin kehitettäviin teknologisiin menetelmiin. Sen perimmäisenä tavoitteena on lisätä ihmisten välistä ymmärrystä, taltuttaa tunnemyrskyjä yhteisöissä ja edistää oikeudenmukaisuutta teknologian avulla.

Hän jakaa rauhankoneen perusarkkitehtuurin suunnitelmansa kolmeen osaan: 

  1. Kieli ja vuorovaikutus
  2. Tunteet
  3. Yhteisöjen toiminta.

Ihminen ja ihmisryhmät ovat ladattu tunteilla. Tunteet tulkitaan kielellisesti käsitteillä. Venäläinen kirjailija MIHAIL SISKIN kirjassaan SINUN KIRJEESI 2011 kirjoittaa:

”Tärkeintä on, että todellinen ei mahdu mihinkään sanoihin. Kaikki tärkeä, mitä elämässä tapahtuu, on sanojen yläpuolella. 

Jollain hetkellä sinulle kirkastuu, että jos se mitä olet kokenut on mahdollista ilmaista sanoin, se merkitsee, ettet ole kokenut mitään.” (s.35-36)

Musiikin ja taiteen keinoin tällainen kokemus voidaan ehkä ilmaista, mutta miten se siirtyy tekoälyn avulla teknisin menetelmin koneoppimiseen ja tuottaa luotettavia tuloksia, sitä on vaikea hahmottaa.

Neuvottelutilanteissa kielimuuri kärjistää kriisin, kun ihmiset tarkoittavat samoilla sanoilla eri asioita tai puhuvat samasta asiasta eri sanoilla. Täytyy osata tulkita tunteita kuten erillisyys, estoisuus, harmonisuus, herkkyys, hilpeys, hurjistuneisuus, ilottomuus, itseinho ja ylpeys (Honkela, s.185). Näin on yksilötasolla ja kollektiivisilla tasoilla yhteisöissä kuten kunnissa. ja valtioissa.

 30-31.12.2017  Intiassa pidettiin Higher Institute of Buddhist Studies tutkimuslaitoksessa mielen toimintaa koskeva konferenssi. Siellä keskusteltiin eri buddhalaisten suuntien ja eurooppalaisten tutkijoiden näkemyksistä siitä mitä mieli on ja miten se vaikuttaa ihmisten todellisuuksien kokemuksiin. Mieli on yhtä kuin tietoisuus. Tietoisuudella on useita eri tasoja. Ihmisten tietoisuuksien tasot ovat erilaisia ja ihmisen kehityksestä riippuvaisia. Länsimaiden tutkijoiden käsitys ihmisten mielestä poikkeaa buddhalaisten tutkijoiden tulkinnoista. Tulkinnat eivät avautuneet suomalaiselle seniorille. Tässä tarvittaisiin useita merkitysneuvotteluja ennen kuin saataisiin aikaan monimuotoinen ja monikulttuurinen tulkinta mielen toiminnasta ja merkityksestä elämän kokemuksena. Kulttuurit eroavat todella paljon liikuttaessa kulttuurista toiseen.

 rkone1.jpg

Paikallisella tasolla voidaan pohtia tilannetta esimerkiksi SOTE uudistuksen toteuttamiseksi. Virkamiehet, poliitikot ja asiantuntijat puhuvat eri kieltä. Tilanne ajautuu usein kielellisiin väärinkäsityksiin. Ristiriidat ovat väistämättömiä. Honkelan mukaan tarvitaan merkitysneuvotteluita, joissa konekääntäjät vetävät eri näkemykset yhteen ja esittävät sisältöanalysaattorien avulla useita ratkaisumahdollisuuksia. Mitä suuremmat joukot ovat mukana sitä tarkempaa, punnittua tietoa on käytettävänä.

HS:n uutisen mukaan (2.1.2018 s. A13) Kantar TNS:n tekemän tutkimuksen mukaan ainoastaan 1/5 suomalaisista luottaa terveydenhuoltoon SOTE uudistukseen. Yksityisten palveluntuottajien vilpittömyyteen luottaa ainoastaan alle 5% kyselyyn vastaajista. Otokseen otettiin  15- 74 vuotiaita. Osa eläkeikäisistä pudotettiin kokonaan pois tutkimuksesta vaikka juuri he ovat eniten SOTE uudistuksen palveluja tarvitsevia kohteita. Timo Honkela olisi varmaan ehdottanut suurempaa aineistoa ja mukaan tulisivat myös yli 74 vuotta vanhat seniorit. 

Ennen tutkimusta ryhmät olisivat analysoineet itseään, pohtineet myötätuntoa ominaisuutenaan ja keskustelleet toistensa kanssa. Samaan aikaan kaikkien kuntalaisten kanssa on pohdittu käsitettä oikeudenmukaisuus ja oikeudenmukainen yhteiskunta ja keskustelun pohjalta tekoälyn avulla rakennettu ohjelma mallintaa tämän kunnan oikeudenmukaisen yhteiskunnan mallin. 

Oikeudenmukaisuus sisältää myös keskustelun oikeudenmukaisuuden eri käsityksistä. Monimuotoinen ja useita ratkaisumahdollisuuksia käsittävä malli toimitetaan päättäjille. Ehkä mallissa esitetään myös uusi versio edustuksellisesta  demokratiasta, jossa seniorit saavat myös äänensä kuuluville ja voivat vaikuttaa muutenkin kuin vaaleissa.  Kansalaismielipiteen kuuleminen on näin mahdollista minkä hyvänsä kysymyksen tai ongelman kohdalla.

Presidenttimme Sauli Niinistö oli uudenvuoden puheessaan huolestunut YK:N ja EU:n asemasta (HS 3.1.2018 s.8 ja Yle 1.1.2018 Areena) valtioiden välisinä suurina organisaatioina. Molemmat ovat tärkeitä globaalien, vuosittaisten tilastojen kerääjinä. Vaikuttajiksi ovat nousseet USA, Venäjä ja Kiina. Luotettavien suurien aineistojen saanti heikentyy.

Honkelan testamentti on hyvin henkilökohtainen. Se sisältää paljon innovatiivisia ehdotuksia ja mahdollisuuksia. Tekoälytutkijoiden työrukkaset: itseorganisoivat kartat, kielikoneet, merkitysneuvottelut ja konekääntäjät avaavat uusia näkemyksiä oikeudenmukaiselle kehitykselle. Jo nyt niistä hyötyvät monet iso yritykset kuten pankit, lääketiede ja säätiedotus. Tekoälytutkimus tarvitsee partnereikseen humanisteja, ihmistieteitä ja yhteiskuntatieteitä saadakseen maailmanlaajuista kulttuurista, taloudellista ja sosiaalista tietoa maailman koko kuvasta. Meillä tavallisilla pulliaisilla ja senioreilla on aivan liian vähän tietoa prof. Timo Honkalan hallitsemasta tekoälyn alueesta. Hänelle lämmin kiitos tästä ajattelun ja pohdinnan avauksesta.

Takaisin Ajankohtaista sivustoon ja etusivulle