Senioreiden palvelujen tarve 2018

vhr10pieni.jpg

Kartoitimme jäseniemme  kodinhoitajan/hoitoassistentin palvelujen tarpeita 

Vanheneva väestö tarvitsee luotettavaa ja säännöllistä kotiapua jokapäiväisen elämänsä hyvinvoinnin säilyttämiseksi. Yksityisten ja kunnallisen kotitoimistojen välittämät palvelut eivät ole riittäviä. Henkilökunta vaihtuu usein ja se ei ole tehtäviensä tasalla. Kustannukset ovat myös usein liian korkeita suhteessa saatavissa palveluihin. Tarvitaan uusia ratkaisuja.

Lämmin kiitos Ulla Lumpeelle kyselyn toteuttamisessa. 

Kaikille taloyhtiössämme asuville Toimivat Seniorit ry:n 35 jäsenelle lähetettiin paperinen kysely. Olimme sitä ennen lähettäneet kirjeen taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle. Matti Honkaselle jo syyskuussa 2018. Kysyimme mahdollisuutta lähettää kysely  kaikille talon asukkaille. Emme ole saaneet vielä vastausta. Teimme tästä johtopäätöksen, että kyselyä ei toivota lähetettävän kaikille asukkaille.

Kyselyn vastausprosentti on hiukan alle 30 %.  Ainoastaan kolme senioria toivoo palveluja. Heistä yksi kummankin sekä kodinhoitajan että hoitoassistentin palveluja n. 2-3 tuntia päivittäin, yhteensä viikossa minimi 14 tuntia maksimi 24 tuntia. Kaksi senioria tarvitsee kodinhoitajan palveluja n. 2-3 tuntia kuukaudessa.  Kaikki muut ilmoittavat, että tällä hetkellä ei ole tarvetta mutta idea on hyvä ja tärkeä ja tulevaisuudessa palvelujen tarve saattaa olla ajankohtainen.

Vastaukset heijastavat normaalia tilannetta millä tahansa asuinalueella. Palvelujen tarve on kuitenkin  juuri nyt  niin vähäinen, että oman toiminimen omaavan päätoimisen henkilön palkkaaminen vain meidän jäseniämme palvelemaan ei ole mahdollista. Toiminimi on välttämätön kotitalousvähennyksen saamiseksi verotuksessa. 

Ihanteellista olisi, että meillä olisi tiedossa joku, pätevä ja hyvä henkilö, joka voi aloittaa jo nyt auttamaan palveluja tarvitsevia jäseniämme. Palkasta sovitaan olemassa olevien taksojen ja työn vaativuuden perusteella. Otamme vastaan mielihyvin tietoja tällaisista henkilöistä. Jossain tapauksessa voimme tarjota myös asunnon hänelle.

Viherlaaksossa 25.11.2018

Helena Allahwerdi

Toimivat Seniorit ry

Takaisin Ajankohtaista sivustoon ja etusivulle