TIIVISTELMÄ 2017

Toimivat Seniorit ry:n toiminta käynnistyi 15.12.2007 Viherlaaksossa. Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 18.3.2008 rekisterinumerolla 198304. Yhdistys on toiminut kaikkiaan 10 vuotta.

Vuosina 2008 - 2017 yhdistyksen toimintaan on kuulunut 24 erilaista pienryhmään, jotka ovat kokoontuneet yli 3 000 kertaa ja joihin osallistuminen edellytti senioreilta yli 30 000 tuntia. Muuhun toimintaan senioreilla kului vielä 9 000 tuntia. Kymmenen vuoden aikana yhdistyksen toimintaan on osallistunut yli 23 000 senioria. Yhdistyksen kotisivulla vierailtiin tänä aikana kaikkiaan 108 400 kertaa, sivustoa päivitettiin yli 160 500 kertaa.

Vuonna 2017 hallitus on kokoontunut kuusi kertaa.  Yhdistyksellä on 61 jäsentä, joista espoolaisia on 58 jäsentä ja joista jäsenmaksun 10 €/v.2017  maksaneita oli 35 senioria. Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista ja tapahtumista osa on ollut avoimia, maksuttomia ja julkisia. 

Toiminnasta tiedotettiin jäsenille pienryhmien kuukausitiedotteella ja kotisivulla (23 175 käyntiä/v. 2017), jäsenet toimivat toisen henkilön henkilökohtaisena ystävänä ja tukihenkilönä (969 kertaa), pienryhmien tapaamisia oli 444 ja yhteistyökumppaneiden tapaamisia 36 kertaa. Jäsenillä kului aikaa yhdistyksen toimintaan 8 784 tuntia. Toimintaan osallistui kaikkiaan 3861 henkilöä.

 Jotta yhdistyksen toimintaan osallistuminen olisi ollut mahdollista, senioriystäviä kuljetettiin 686 kertaa eri pienryhmien tapahtumiin ja henkilökohtaisille asioinneille.

Vuoden aikana kokoontui 17 säännöllisesti toimivaa erilaista pienryhmää, joista kolme ryhmää kokoontui kerran viikossa ja muut ryhmät kerran pari kuukaudessa. Ajallisesti eniten seniorit kuluttivat aikaansa retkiin (877 tuntia/yhteensä 52 retkeä), sitä seuraavaksi suosituin oli Viherlaakson kirjastossa ja Karatalossa kokoontunut Matkoja maailmaan -piiri (683 tuntia/yhteensä 12 tapaamista). 1940 senioria osallistui pienryhmien toimintaan (4272 tuntia).

Muuhun toimintaan yhteistyökumppaneiden kanssa kului aikaa 590 tuntia. Lisäksi jäsenet osallistuivat VTT:n Owelan seitsemään projektiin, HY:n lääketieteellisen tiedekunnan Sprintti-tutkimukseen ja peruslääketieteen lääkäri/asiakas koulutukseen. Yhdistys teki neljä järjestöaloitetta ja järjesti kaksi julkista keskustelutilaisuutta Viherlaakson kirjastoon (Johanna Värmälä ja Kimmo Kiljunen). Kuntavaalin eri puolueita edustaville  16 senioriehdokkaalle lähetettiin vanhustyötä käsittelevä kysely. 

Vuoden 2017 lopussa yhdistyksen varat olivat suuruudeltaan 1805,61 €.                       (yhdistyksen pankkitili ja käteiskassa).  Yhdistyksen menot olivat  kaikkiaan  6404,40 €, josta yhdistyksen osuus oli  32,9 %  ja jäsenten henkilökohtainen  omakustannus 67,1 % kaikista menoista.

TAKAISIN

Etusivulle  Vuosikertomuksiin 2017 vuosikertomukseen