Korona info 3

Korona - Covid - 19 tiedote 3 (Helena)

Säästökehän Senioreiden COVID-19 Virustiedote HA/044 3622 060
ja perinteistä lääketiedettä Aasian maista


Tällä kertaa esittelen senioreiden  Enter ry yhdistyksen.  Se on tuttu vuosien takaa. Suosittelen tutustumista heidän kotisivuihinsa.
Terveyden hoito on hyvin kulttuurisidonnainen. Suurin osa maapallon väestöstä käyttää perinteisiä tapoja hoitaessaan itseään. Vanhojen sivistyskansojen kuten Intian, Kiinan ja Tiibetin tieteelliset  hoitotavat perustuvat tieteeellisiin lääketieteisiin.


ENTER ry on Uudellamaalla toimiva senioreiden yhdistys. Tarjoamme henkilökohtaista ja maksutonta opastusta tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä.
Maailman yhtäkkiä vallinnut poikkeustila on saanut meidätkin Enterissä miettimään uusia järjestelyjä. Olemme perinteisesti tarjonneet digiopastusta senioreille julkisissa paikoissa vierekkäin istuen. Nyt emme pysty näin tekemään. Opastustarve ei ole kuitenkaan hävinnyt mihinkään, joten ratkaisuja pitää etsiä!
Etäopastuksista löytyy lisätietoa sivuiltamme:
www.entersenior.fi/enter-opastaa/etaopastus
Enterin opastajat ovat koonneet linkkejä viranomaisten ja muiden luotettavien tahojen koronatiedotuksiin sekä sivustoille, joista ikäihmiset löytävät nopeasti tietoa oman alueensa terveyspalveluista epidemia-aikana.

Tietopaketista löydät myös vinkkejä ruokaostosten tilaamisesta kotiin, ehdotuksia ajanvietteeksi sekä keinoja virtuaaliseen yhteydenpitoon.

https://www.entersenior.fi/opiskele-itse/tietopaketti-ikaihmisten-avuksi-
SISÄLLYS
 Viranomaisten ja muiden tahojen tiedonvälitystä
Terveyspalvelut Enterin opastusalueella
Omaan terveyteen liittyviä palveluita netissä
Viranomaispalveluja
Naapuriapua
Ruokaostosten tilaaminen kotiin
Ruoka-annosten tilaaminen kotiin
Julkinen liikenne ja taksi, postin palvelut 
Liikuntaa, taukojumppaa ja pelejä ikäihmisille
Ajankulua - viihdettä - kulttuuria
Yhteydenpito virtuaalisesti 
Apua digipulmiin

Tavallisimmat oireet ja oirearvio
Oireet muistuttavat alkuvaiheessa minkä tahansa hengitysteiden virusinfektion oireita.
Kuume
Yskä
Hengitysvaikeus (ks. «Mitä hengitysvaikeudella tarkoitetaan»1)
Lihaskivut
Väsymys
Päänsärky
Oirearvio
Omaolo-palvelussa voit tehdä koronavirustaudin oirearvion. Tämä oirearvio on tarkoitettu koronavirustartunnan todennäköisyyden ja laboratorionäytteen tarpeen arviointiin sekä antamaan neuvoja infektion leviämisen estämisestä ja hoidon tarpeen arvioinnista. Sitä ei ole tarkoitettu kaikkien hengitystieinfektio-oireiden hoidon tarpeen arviointiin.

Taidetta, kulttuuria
https://mymodernmet.com/google-virtual-museum-tours/
https://kalmistopiiri.fi/2020/03/29/taistelua-tartuntatauteja-vastaan-karanteenin-ja-eristamisen-historiaa/
https://kalmistopiiri.fi/2020/03/14/pakko-tanssia-keskiajan-tanssiepidemiat-euroopassa/
https://kalmistopiiri.fi/2020/03/26/ruttoepidemian-torjuminen-turussa-vuonna-1657/
Tanssimania aiheutti paikallisia epidemioita muun muassa Saksassa, Hollannissa, Ranskassa, Sveitsissä ja Italiassa 1300–1600-luvuilla. Pieter Brueghel vanhemman maalaus vuodelta 1564 esittää transsimaiseen tilaan vajonneita tanssijoita Molenbeekissa, Belgiassa. Kuva: Wikimedia Commons.


Covid-19 ja tunteet
Koronaepidemia voivat  aiheuttaa pelkoa, epävarmuutta ja jopa vihaa.
Tunteet voivat vaihdella päivästä toiseen. Suomen mielenterveys ry:n (Mieli ry) johtava asiantuntija Meri Larivaara sanoo, että olennaista on ymmärtää ja hyväksyä omat tunteensa, se, että virusepidemian tuoma epävärmuus kuormittaa.
Kuten monissa kriiseissä, koronaepidemian aiheuttamat tunteet menevät osin tietyn kaavan mukaan, Larivaara sanoo.
– Ensin uutiset tulevat etäältä, ja ajatellaan, etteivät ne kosketa meitä. Toisena tulee ensin pientä pelkoa ja epäuskoa, että tapahtuuko tämä oikeasti meille. Nyt monella on jo ristiriitainen tunne: nyt tapahtuu paljon, viranomaiset antavat ohjeita, samaan aikaan meillä ei vielä näy kauheasti viruksen leviämisen vaikutuksia.
Larivaaran mukaan on tärkeää yrittää löytää niitä keinoja, joilla pitää oman mielensä rauhallisena.
– Me olemme ihmisinä erilaisia, miten reagoimme epävarmuuteen. Toiset sietävät sitä paremmin, toiset heikommin.
Mielenterveyspalvelut toimivat yhä normaalisti, Larivaara muistuttaa.
Sekaisin-chat löytyy osoitteesta sekasin.fi
Kriisipuhelimen numerot ovat: suomeksi 09 2525 0111 – auki koko ajan
https://yle.fi/uutiset/3-11260168

Perinteisiä lääketieteitä

Suurin osa maapallon väestöstä ei kykene kustantamaan länsimaist terveyden hoitoa. He käyttävät oman alueensa perinteisiä, kulttuurisia,  lääketieteellisiä hoitomuotoja.
Tavanomaisen länsimaisen lääketieteen (conventional) ulkopuolelle jäävistä hoitomuodoista ja terapioista käytetään yleisimmin nimitystä täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede (Complementary and Alternative Medicine), jonka lyhenteenä käytetään termiä CAM. Maailman terveysjärjestö WHO käyttää myös perinteinen lääketiede (Traditional Medicine) – termiä, jonka se määrittelee seuraavasti:
Perinteinen lääketiede on kokonaisuus, joka sisältää eri kulttuureissa esiintyviin teorioihin, uskomuksiin ja kokemuksiin perustuvia tietoja, taitoja ja käytäntöjä terveyden ylläpitämiseksi sekä fyysisten ja psyykkisten sairauksien ehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi, parantamiseksi tai hoitamiseksi. Perinteistä lääketiedettä, joka on hyväksytty alkuperäiskulttuurien ulkopuolisissa väestöryhmissä, kutsutaan usein vaihtoehtoiseksi tai täydentäväksi lääketieteeksi. 

WHO:n sivuilla (http://www.who.int/en/) on kymmeniin tuhansiin nouseva määrä osumia, kun hakusanaksi laittaa traditional, complementary tai alternative medicine tai niiden yhdistelmiä. Siellä on perinteisen lääketieteen strategioita, terminologiaa, kongressiraportteja, ohjelmasuosituksia, julistuksia, selvityksiä turvallisuudesta, tietoja WHO:n kanssa yhteistyössä olevista laitoksista, katsauksia perinteisen lääketieteen tilanteesta eri puolilta maailmaa, integraatiosuosituksia perusterveydenhuoltoon, metodologisia ohjeita tutkimuksiin ja arviointiin, koulutusvaatimuksia

Aiheeseen liittyviä linkkejä
Traditional medicine 
Director-General\'s speech at WHO Congress on Traditional Medicine 
Traditional medicine strategy 
National Policy on Traditional Medicine and Regulation of Herbal Medicines - Report of a WHO global survey 
 

Ayurveda
Ayurveda on 5000 vuotta vanha perinteinen lääketiede, joka on peräisin Intiasta- Sana Ayurveda on sanskritia, jossa “Ayur” tarkoittaa elämää ja “Veda” tietoa tai taitoa. Ayurveda perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen mielen ja kehon yhteistoiminnasta ja opettaa meille miten elää niin, että keho ja mieli voivat elää tasapainossa toistensa kanssa.
 
https://yogobe.com/fi/fi-ayurveda/ayrvedastahttp://www.vedakeskus.fi/wp-content/uploads/2013/05/Ayurveda-opas.pdf

Perinteinen kiinalainen lääkintä tai puhekielessä kiinalainen lääkintä tai lääketiede on oppi terveyden ylläpitämisestä, sairauksien syistä, ehkäisemisestä ja hoidosta
Perinteinen lääkintä on kehittynyt tuhansien vuosien aikana Kiinassa, jossa sitä käytetään joko ainoana hoitomuotona tai yhdessä (länsimaisen) lääketieteen kanssa.
 
Kiinassa kiinalaisen lääketieteen käytetyimmät hoitomenetelmät ovat: yrttilääkintä, akupunktio, moxibustio, kuppaus ja erilaiset hierontamuodot. ..
 https://kiinalainenlaaketiede.fi/kiinalainen-laaketiede-ja-akupunktio/
Tiibettiläinen lääketiede
Perinteinen tiibetiläinen lääketiede on yli 2000 vuotta vanha parantamisen tiede Himalajalta. Sen tiibetinkielinen nimi on Sowa Rigpa. Se on säilyttänyt aitoutensa tähän päivään saakka perimyslinjan perinteiden kautta. Perinteinen tiibetiläinen lääketiede on yksi Aasian kolmesta suuresta parannusperinteestä, joka lähestyy kärsimyksiä ja sairauksia kokonaisvaltaisesti, mutta on samalla yhteensopiva minkä tahansa muun idän tai lännen lääketieteen kanssa.

Sowa Rigpa sanalla on kaksi perustarkoitusta:
Sowa voidaan kääntää "parantaa" ja Rigpa "tiede", joten Sorig (lyhennys Sowa Rigpasta) tarkoittaa "parantamisen tiede".
Sowa voidaan myös kääntää sanalla "ravinto" tai "ravitseminen" ja Rigpa sanalla "tieto, tietoisuus", joten tässä tapauksessa Sorig tarkoittaa "tietoisuuden ravitseminen".
Tämä kaksiosainen merkitys on liitetty tiibetiläisen lääketieteen tavoitteeksi, kun tavoitellaan suhteellista ja absoluuttista tasapainoa.
https://www.sorigkhang.fi/perinteinen-tiibetilainen-laaketiede-ttm

Mitä voin tehdä:
Eija Pokkinen ehdottaa pitämään meditaatiohetken joka päivä klo 10.30 aamulla ja kuuntelemaan samalla meditaatiomusiikkia.
Kauppa-apua

Voin auttaa kauppa-asioissa, jos joku tarvitsee (vaikka olen yli 70 v).
Ystävällisin terveisin
Marja Bekker
puh. 045 8875664

Takaisin etusivulle         Takaisin Korona info-sivustolle