Vuosikokousasiat 2021

Toimivat Seniorit ry:n vuosikokous
perjantaina 22.01.2021 klo 14.00
paikka: Viherlaaksonranta 10 A 15 (Liikanen)

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.     kokouksen avaus
2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.     esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.     päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.     vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8.      valitaan hallituksen jäsenet
9.     valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10.   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tervetuloa vuosikokoukseen!
Lähetä etukäteen palautetta vuosikokouksessa käsiteltäviin asioihin. Kiitos

Toimivat Seniorit ry:n puolesta

Pirkko Liikanen, VLR 10 A  15, 02710 Espoo
pirkkoliikanen@gmail.com
Takaisin etusivulle