2008 vuosikertomus

Toimivat Seniorit ry:n vuosikertomus 2008

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Toimivat Seniorit ry:n yhdistysrekisteriin 13.03.2008 rekisterin numerolla   198304. Yhdistyksen hallituksenjäseninä ovat toimineet puheenjohtajana Helena Allahwerdi, varapuheenjohtajana Oili Suominen, rahastonhoitajana Eeva Hytönen, sihteerinä Pirkko Liikanen, varajäseninä Raija Nummelin ja Talvikki Aalto.  Yhdistyksen hallitus on kokoontunut kolme kertaa.(7.5.08, 9.7.08, 13.8.08).      Yhdistyksellä oli jäseniä 27 henkilöä vuoden 2008 loppuun mennessä.   

organisaatio12.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAVOITTEET

-   ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen järjestämällä vapaaehtoista pienryhmätoiminta, -   yhteisöllisyyden ylläpitäminen tukemalla oma- ja vertaistoimintaa sekä sosiaalista verkostoitumista,   -   yleisöluentojen, oppimistoiminnan ja koulutustilaisuuksien järjestäminen  -   kokeilu-, tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoiminnan järjestäminen,  -  muiden kansallisten ja kansainvälisten alan järjestöjen sekä vanhuuteen erikoistuvien ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä toimiminen,  -  tukea toiminnallaan julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria ikääntyvien senioreiden asioissa  -  toimintapisteiden perustaminen ja kehittäminen eri alueilla.  

 

 Julkaisut

Heikki Merihaara 2008. Viherlaakso taiteilevien eläkeläisten vinkkelistä. Länsiväylä 20. - 21. joulukuuta 2008, 23.

Allahwerdi, Helena 2008. "The Elderly as an active part of the community" painossa

Allahwerdi, Helena 2008. Heijastuksia vanhuuden kulttuureista. TyyrisTyllerö, lastenkulttuurijulkaisu 3, 2 - 12.

Allahwerdi, Helena 2008. Heijastuksia vanhuuden kulttuureista. Teoksessa Lapsi ja isovanhemmat, 2 - 12.

Allahwerdi, Helena ja Liikanen, Pirkko 2008. Oma taloyhtiö senioreiden toimintakeskuksena. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 1/2008.  

 

Yhdistyksellä on oma kotisivu, jossa julkaistaan kuukausitiedotusta ja  tietoja pienryhmien toiminnasta.http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi  Kotisivulla ovat linkit: Kannanottoja ja ajankohtaista, joilla on julkaistu  mm. Joukkoliikenteen alennusliput vanhenevalle väestölle”(lähetetty kaikille Espoon valtuuston seniorivaltuutetuille. Vastaus on saatu vanhusneuvoston puheenjohtaja Aaro Peuraniemeltä, edustajilta Bo Johansson ja kansanedustaja Tarja Tallqvist. ”Ajankohtaista” -linkissä on esitelty kaksi uutta perustettavaa seniorien yhdistystä ”Senioriliike” (http://www.senioriliike.fi) ja ”Eläkekapina”.   

 

Koulutus ja seminaarit 

Senioriosaajien tapaaminen Violassa (Tikkurila) 8.12.2008. Helena Allahwerdi ja Pirkko Liikanen kertoivat Toimivat Seniorit ry:n toiminnasta ja periaatteista. (As Oy Säästökehän toimintapiste)

Espoon Laurean englanninkielinen terveydenhoitoalan koulutusohjelma (Master class) luento 20.11.2008 Helena Allahwerdi ja Pirkko Liikanen luennoivat aiheesta "A New idea - Active Seniors Ass. in the regional Innovative Environment".

Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja läheiset ry:n kokous 20.10.2008 Matinkylässä. Eeva Hytönen esitteli Toimivat Seniorit ry:n toimintaa. Mukana kokouksessa  Toimivat Seniorit ry:n itävaltalainen harjoittelija Billie Rehwald.

Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja läheiset ry:n kokous xx.xx.2008 Tapiolassa Eeva Hytönen esitteli Toimivat Seniorit ry:n toimintaa. 

Espoon senioriosaajakurssi (2 ov) (Laurea, Tapiola) 15.10.2008 Pirkko Liikanen kertoi Toimivat Seniorit ry:n taustasta, synnystä ja vapaaehtoistoiminnasta vuonna 2008 Finland-Sendai -seminaari 9.9.2008. Kauppakorkeakoulu, Helsinki. Osallistuja: Helena Allahwerdi esitteli seminaarissa Toimivat Seniorit ry:tä aiheena "The Elderly as an active part of the community"

Tapiola-forum 12.8.2008 (Culminatum) Osallistujat: Helena Allahwerdi ja Pirkko Liikanen "Toimivat Seniorit ry":n lyhyt esittely.

Senioriosaajakoulutus (2 ov)  kevät 2008 (Laurean ammattikorkeakoulu, Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminnan yksikkö). Osallistuja Pirkko Liikanen (Toimivat Seniorit ry). Käytännön harjoitustyö sisälsi tutkimuksen ikäihmisten voimavaroista.

Raportti: Oma taloyhtiö senioreiden toimintakeskuksena. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 1/2008.   

 

 Yhteistyökumppanit  

 

 Espoon kaupungin Liikuntatoimi (yhteyshenkilöt Esa Yletyinen ja Mirja Taavila) -70+ sporttikortti

Espoon kaupungin vanhusten palvelut (joht. Pirkko Sassi ja joht. Jaakko Valvanne) 

Helsinki Business College (HBC)Espoon ja

Kauniaisten omaishoitajat ja läheiset ry 

Lähderantakilta ry (yhteyshenkilö puheenjohtaja Ilkka Heino)

Omnian ammattiopisto, sosiaali- ja terveysala, Espoo    

 

Toimintapisteet   

 

 Toimintapisteitä pyritään perustamaan tulevien vuosien aikana ja näissä toteutetaan Toimivat Seniorit ry:n sääntöjä.  Toimintapisteiden mallina toimii As Oy Säästökehän toimintapiste.  Toimintapisteissä noudatetaan yhdistyksen sääntöjä, tavoitteita ja periaatteita. Jokaisessa toimintapisteessä muodostuu omanlaisena toiminta piireineen ja kerhoineen, tapahtumineen jne. 

   

tpiste3.jpg

 
     

 

 

    

 

 

 

 

  As Oy Säästökehän toimivat seniorit yhdistyksen ensimmäisenä toimintapisteenä

vhr10pieni.jpg 

 

 

 

 

 

 

As Oy Säästökehä sijaitsee Viherlaaksossa (Viherlaaksonranta 10, 02710 Espoo) Lippajärveen rajautuvalla tontilla. Yhtiön kuusi erillistä rakennusta valmistuivat vuosina 1965 - 66. Asuinhuoneistoja on 90. Yhtiön yhteiskäytössä on kerhohuone, väestösuoja, askarteluhuone, urheiluvälinevarastoja, tenniskenttä, hirsinen rantasauna ja hirsinen harrastustalo ”Pilvilinna”. Tammikuussa 2008 asukkaita taloyhtiössä oli 147 henkilöä. Työikäisiä aikuisia oli 46 % ja lapsia (alle 18-vuotiita 15%. Senioreita oli 39 % (57 henkilöä).  As Oy Säästökehän hallitus luovutti senioreille oman toimintatilan kevättalkoiden yhteydessä 28. – 29.4.2008. Säästökehän Toimivat Seniorit kunnostivat talkoovoimin kerhotilan, jonka toiminta käynnistyi välittömästi.  Kerhot (piirit) syntyivät tehdyn kartoituksen ja esitettyjen toiveiden pohjalta. Kerhotilassa toimii myös kierrätys. 

As Oy Säästökehän toimivat seniorit –toimintapisteen johtoryhmän  muodostuvat Helena Allahwerdi , Oili Suominen , Eeva Hytönen, Pirkko Liikanen ja varajäseninä  Talvikki Aalto ja Irma Tertti. Kartoitus oli toiminnan kehittämisen lähtökohtana.  

 

 

Periaatteet:

 Elä, asu ja toimi kotona 1. periaate: ”Seniorit rakentavat itsenäisesti omaa elämäänsä ja se heijastuu arkielämän toimintaan kotona.”

2. periaate: ”Seniorit kehittävät terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintoja hyödyntäen olemassa olevaa teknologiaa ja tarjolla olevia kunnan palveluja.”

3. periaate:” Seniorit toimivat aktiivisesti yhteiskunnan vastuullisina jäseninä ja jakavat omaa osaamistaan myös muille.”
4.
 periaate: ”Turvallisen elämän, asumisen ja ympäristön aikaansaamiseksi seniorit hankkivat tietoa eri palveluista ja pyrkivät tehostamaan turvallisuutta kotona ja lähiympäristössä.”    

 

 Pienryhmätoiminta  

 

Yhdistyksen sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti  yhdistys on järjestänyt kaikkiaan 83 erilaista tapahtumaa .  Lisäksi yhdistyksen seniorit ovat osallistuneet Espoon kaupungin järjestämiin liikunnallisiin tapahtumiin, ohjattuihin ryhmiin ja retkiin.

Pienryhmien vetäjinä ovat toimineet yhdistykset jäsenet: hyvinvointipiiri (Eeva Hytönen A 10), kirjapiiri (Oili Suominen A 3), kuntopiiri (Talvikki Aalto B30),  maalauspiiri (Irma Tertti ja Irma Tammiranta), porinapiiri (Helena Allahwerdi A 12), retkipiiri (Pirkko Liikanen A 15), seurapelipiiri (Talvikki Aalto B 30) ja oma kuva –postimerkki –piiri  (Pirkko Liikanen A 15) . Tiistain kahvit käynnistyivät 22.7.2008 ja sen jälkeen ne ovat toteutuneet joka viikko.  Vaikka liikuntaa pyrittiin virittämään,  kuntojumppaan tuli vastahakoisesti ainoastaan pari senioria. Kuntojumppa lopetettiin.  3-4 henkilöä on osallistunut Espoon liikuntatoimen järjestämiin ohjattuihin ryhmiin (kuntosali, vesijumppa).

Pienryhmät Tapaamisia/v  Osallistujia/kerta 
 Kuntojumppa  2  2-4
 Maalauspiiri  5  6
 Porinapiiri  5  6-10
 Hyvinvointipiiri  8  6-12
 Kirjapiiri  9  7-10
 Retkipiiri  11  2-8
 Seurapelipiiri  13  3-7
 Omakuva-postimerkki  8 postimerkkiä  
 Tiistain kahvit  24  3-12
 Yksittäiset tapahtumat 6  10-30

                                       

Pienryhmien tapaamisissa on käsitelty seuraavia asioita.

Hyvinvointipiiri (Yhteyshenkilö Eeva Hytönen A 10)

14.5.2008  Osanottajien  toiveiden kartoitusta  11.6.2008  aihe: Uni  9.7.2008 aihe: Metabolinen oireyhtymä ja aikuistyypin diabetes19.8.2008 aihe: Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat 16.9.2008 aihe: Kodin turvallisuus (ensiapuvalmius)21.10.2008 aihe: Herkullinen yhteinen lounas "hirvipaisti"29.11.2008  aihe: Yhteinen ”italialainen pastalounas” 16.12.2008 aihe: joulutapoja ja yhteinen keittolounas  

 

Kirjapiiri (yhteyshenkilö Oili Suominen A 3) 14.3.2008 Finlandia ehdokkaiden teokset:  Ara, Det har varit kallt i Madrid; Itkonen, Kohti;  Järvelä, Romeo ja Julia; Kähkönen, Lakanasiivet;  Lindstedt, Sakset ja  Väisänen, Toiset kengät21.5.2008  Antti Tuuri, Kylmien kyytimies  25.6.2008 Arne Nevanlinna, Marie 30.7.2008 Irja Rane, Naurava neitsyt20.8.2008 Anne Friedin teokset24.9.2008 Bernhard Schlink, Lukija29.10.2008 Kerstin Ekman, Tapahtui veden äärellä19.11.2008 Petri Tamminen, Mitä onni on10.12.2008 Oma suosikkikirja  

 

Maalauspiiri (Yhteyshenkilö Irma Tertti) 18.06.2008 Tutustuminen Irma Tertin ja Soile Heikkisen näyttelyyn Loviisassa 11.07.2008 Meilahden taidemuseossa Sam Vannin teosten näyttelyyn tutustumassa27.08.2008 WEEGEE-talon museoissa (Espoon kaupungin museo, kellomuseo, lelumuseo, Helinä Rautavaaran museo ja EMMA)29.08.2008 Tarvaspää, Gallen-Kallelan museo24.09.2008 Silta-Galleria Espoon Keskus06.12.2008 Itsenäisyyspäivän juhlan yhteydessä töiden näyttely Pilvilinnassa, 8.12.2008 - 9.12.2009 Viherlaakson kirjastossa OMA NÄYTTELY 

 Seniorit eivät ole kokoontuneet varsinaisesti maalamaan yhdessä, mutta retkien yhteydessä on tutustuttu taidenäyttelyihin ja taiteilijoihin. Kotona tehdyistä teoksista koottiin näyttely Pilvilinnaan ja Viherlaakson kirjastoon. Vuoden aikana Irma Tertti on osallistunut kolmeen yksityisnäyttelyyn Loviisassa, Lauttasaaressa ja Turussa. Irma Tammirannan töitä on ollut mukana Silta-Galleriassa Espoon Keskuksessa ja Kaapelilla Helsingissä (Suomen Taiteilijat ry). 

Porinapiiri (yhteiskunnalliset asiat) (yhteyshenkilö  Helena Allahwerdi A 12)

19.3.2008 Espoon kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma18.6.2008 Helena Allahwerdin luona Isnäsissä aiheena mm. Eläkeläisten taloudellinen tilanne 10.9.2008. Isovanhemmat ja lastenlapset12.11.2008 Vanhusten asema4.12.2008 Pikkujoulutunnelmia  

 

Retkipiiri (yhteyshenkilö Pirkko Liikanen A 15)

9.5.2008  Ulkoilupäivä Oittaalla (Espoon liikuntatoimi)5.6.2008  Veneretki Isoon Vasikkasaareen  (Espoon liikuuntatoimi)18.6.2008 Retki  Isnäsiin karaamikko Elina Soraisen studioon ja tutustuminen japanilaiseen nerikomi-keramiikkaan  11.7.2008  Retki Meilahden ruusupuistoon ja Meilahden taidemuseoon.7.8.2008 Retki Fagervikin kartanoon ja Raaseporin linnan raunioille. 27.8.2008  retki WEEGEE-talon museoihin (Espoon museo, kellomuseo, lelumuseo, Helinä Rautavaaran museo ja Emma) 29.8.2008 retki Tarvaspäähän, Gallen-Kallelan museoon. 7.9.2008 retki Espoon Kartanoon ja "Vanttilan yrttipuistoon". 23.10.2008 osallistuminen seminaariin "Oikeus elää, lupa kuolla" Sellosali, Leppävaara15.11.2008 Espoon kaupungin teatteri "Myöhästynyt hääyö"14.12.2008 Kauneimmat Joululaulut Sellossa 

 

Seurapelipiiri (yhteyshenkilö Talvikki Aalto)

8.5.2008 Trivial Pursuit-peli15.5.2008 Trivial Pursuit (uusi)29.5.2008 to klo 16-18 – Shanghai  22.7.2008 Shanghai-peli5.8.2008 Seguence- ja Shanghai-pelit.14.8.2008.   Sequence- ja Shanghai-pelit4.9.2008 Shanghai-peli18.9.2008 Shanghai-peli25.9.2008 Shanghai-peli30.10.2008 Shanghai-peli6.11.2008 Shanghai-peli20.11.2008 Shanghai-peli27.11.2008 Shanghi-peli25.12.2007 Sequence    Omakuva – oma postimerkki (yhteyshenkilö Pirkko Liikanen)

 

 Vuoden 2008 aikana on toteutettu kaikkiaan 8 postimerkkiä, jotka liittyvät senioreiden elämään ja lähiyhteisöön ( 2 kpl ristijäisistä,  3 kpl syntymäpäivistä ( 70 v. ja lapsenlapsista  9 v. ja 7 v.)  ja  2 postimerkkiä valmistumisista sekä joulukuussa taloyhtiön oma postimerkki 2008)

  Tapahtumat  

 1)      Hyvinvointipäivä 22.5.2008  (Omnian ammattiopiston 3 opettajaa ja 12 lähihoitajaksi opiskelevaa opiskelijaa + 12 senioria )  

 

2)     Lähderannan Lystit lauantaina 23.8.2008. Seitsemän toimivaa senioria osallistui Lähderannan lysteihin esittelemällä tilaisuudessa Toimivat Seniorit ry:n  toimintaa, seniorit aktiivisina ja vastuuntuntoisina kansalaisina järjestämässä omaa toimintaansa ja hyvinvointiaan.  

 

3)   Taide- ja liikuntatuokion 30.9.2008 (Omnian neljä lähihoitajaksi opiskelevaa opiskelijaa+ 7 senioria)  

 

4)     Itävaltalainen iltapäivä 30.10.2008 (Itävaltalainen opettaja ja opiskelija – 30 osanottajaa)  

 

5)   ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA  lauantaina 6.12.2008  Pilvilinnassa.     Juhliin osallistui kaikkiaan 30 henkilöä. Ohjelmaan sisältyi Mikko Myllymäen tervetulopuhe, Juhani Mutrun ja Jaakko Ebelingin musiikkia, yhteislaulua, Aarno Tertin esitelmä "Viherlaakson ja As y Säästökehän historiasta" sekä Toimivien Senioreiden maalauspiirin töiden näyttely.As Oy Säästökehän historiaa valaisivat erinomaisesti kiinteistönhoitaja Aarre Aallon valokuvat  1960-luvulta, jolloin asuntoyhtiön rakennukset valmistuivat.  Honkavaaran talon paikalle rakennettiin A-talo.   

 

 
6)      "Vihreä laaksomme ja kukkulamme"  Toimivat Seniorit ry:n maalauspiirin näyttely on avoinna Viherlaakson kirjastossa kirjaston aukioloaikoina 9.12.2008 - 9.1.2009 ma, to 14-20, ti, ke, pe 10-16 .   Kirjaston päätyseiniin on sijoitettu Helena Allahwerdin, Kaarina Gustafssonin, Tuula Kauppisen, Irma Tammirannan ja Irma Tertin maalauksia.  Myös valokuviakin oli esillä.     Kirjaston näyttelyn teokset perustuivat syksyllä julkistettuun tiedotukseen (ao. ilmoitus). Maalauksia on näyttelyssä  24 (Helena Allahwerdi, Kaarina Gustafsson, Irma Tammiranta ja Irma Tertti) ja 8 uutta valokuvaa (Pirkko Liikanen),   5 vanhaa vuoden 1960-luvun valokuvaa Viherlaaksosta (Aarre Aalto)  sekä 8 keramiikkateosta "Perhosia" (Mirja Järvenpää). Keramiikkateoksia  ei pystytty kiinnittämään näyttelytilaan.  Mirja Järvenpään keramiikkateokset olivat esillä Itsenäisyyspäivän juhlan aikana Pilvilinnassa.

 

 
    Yhteistyö oppilaitosten kanssa ja opiskelijaharjoittelu  

 

1) Omnian ammattiopiston lähihoitajaksi valmistuvat 16 opiskelijaa ja heidän kolme opettajansa  järjestivät yhteistyössä Toimivat Seniorit ry:n jäsenten kanssa kaksi tapahtumaa: Hyvinvointipäivän 22.5.2008 ja Taide- ja liikuntatuokion 30.9.2008 (As Oy Säästökehän Toimivat Seniorit).    

 

 2) INNOVET mobility 2008 - 2009  Toimivat Seniorit ry toimii  HBC:n INNOVET-hankkeen mentorina ja yhteistyökumppanina: hankkeessa www.globalinnovet.com. Opiskelija  Billie Rehwald  Itävallasta Wienistä toimi harjoittelijana kaksi viikkoa. Billie Rehwald yhdessä opettajansa Eva Fleischerin  kanssa järjesti senioreille 30.10.2008 itävaltalaisen iltapäivän. Iltapäivään osallistui 30 henkilöä.  

 

LIITE 1.

 

INNOVET mobility 2008 - 2009 

Orientation of the students before work training in INNOVET(www.globalinnovet.com)  enterprises and companies abroad  

 Place of  training:  Active Seniors Association. (Toimivat Seniorit ry) , Viherlaaksonranta 10, 02710 Espoo   www.toimivatseniorit.palvelee.fi   

 Orientation  1.     The trainee has passed successfully INNOVET project’s Global Entrepreneurship-course on line  2.     Before leaving their home country student has found out what is the situation in their own country and this report is sent to INNOVET coordinator Riitta Repo riitta.repo@hbc.fi  and to prof.emerita Pirkko Liikanen pirkko.liikanen@welho.com  

Mentors: in Finland  ·        Senior advisor Helena Allahwerdi (Ph.D.) – Helsinki Business College INNOVET PROJECT - Active Seniors Association  hwerdi@gmail.com   ·        Lecturer Eeva Hytönen (M.Sc.), - OMNIA College, Active Seniors Association, ehytone2@welho.com .  ·        Prof. emerita Pirkko Liikanen (D.Sc.)- Jyväskylä University – Teacher Training College, Active Seniors Association . pirkkoliikanen@gmail.com    Accommodation  Active  Seniors Association can offer to the foreign INNOVET (www.globalinnovet.com ) trainee a studio flat but it is situated 16 km from  Helsinki. Transportation to Helsinki is by bus and train, single fare 3.80€. The trainee is responsible for her/his food.  and transportation.  

Core of the training   “What kind of enterprises the aging population needs and can afford”   ·        The number of the aging population is getting bigger every year. The business companies view the aging population as their secure future clients who need and consume many kinds  of services. The issue is what kind innovations are needed in order to find the right kind of enterprises to serve elderly people successfully. The client is always right.   ·        The student training is research oriented and the trainee is able to find the necessary facts about the needs of the aging population ( c. 1 million elderly people. in Finland and the existing services of public, private and voluntary enterprises and organizations; c. 24 000 over 65+ population in Espoo, in Finland).  

 What the student should know and understand (this kind of survey must be done in the home country and in the country of training (Finland)  

1.     The state level (public sector): legislature and the recommendations concerning the aging population 

2.     The communal level (public sector in cooperation with the private sector):  how the communes  implement the state legislature, The policy program for the aging population. What can business enterprises and institutes are serving the elderly and what is the cost. Who are left out side and why?  

3.     Local level (private companies and voluntary work + non governmental organizations) local enterprises and ngo sector serving the aging people. New innovations.. Weak and strong signals of the needs. 

 4.     Data: interviews with public and private sector +  cases of elderly people    

5.     Writing a report about the situation in one’s own country  must be sent before coming to the country of training (Finland)  Pay attention to the aging population who has no access to services. They can be your future clients!  

 

Trainee’s program (Billie Rehwald) about the situation of the aging people in Espoo covers the following. a)      Public sector-         interview with development director Pirkko Sassi (old age services)-         study visit to 1) Tapiola service center, 2) Kalajärvi Service Center, 3) Viherlaakso Service home and 4) Viherlaakso Home Service Home-         Viherlaakso Health Center-         Viherlaakso Library-         Omnia Professional College                           + a lecture about of the elderly in Austria-         Laurea University of Applied Sciences (pilots)b)      Private sector-         Dementia Home Villa Lyhde-         Arctic Care-         Shopping Centers Sello-         Shopping Center Applec)      NGOs and voluntary sector-         Active Seniors Association organized the training program and all the visits including morning meeting, monthly lunch and Austrian afternoon-         Care by the Close Relatives – meetingd)      Cases – focus group-         4 interviews (people on pension)

 The main assignment when writing the report    ·       The trainee understands and is able to analyse the role of public, private and voluntary ngo sectors in creating services for the elderly.   ·       Based on this analysis she classifies the organizations and enterprises she has visited in Finland into different categories.   ·       She/he interviews different seniors and based on these interviews is able to check what kind of services the elderly people need and can afford.   ·       She/he learns during her stay how much the elderly pay taxes in comparison with  the  commune expenditure (budget report),  ·       She/he  is able to estimate how much services the public sector gives in return for her/him  ·       Who and how many elderly people ( 65+) there are outside public services, WHY they are outside of public and private services. Estimate their needs   ·       The trainee proposes a new business idea (private or voluntary sector) serving the elderly in the future.  

The structure of the reports   1.     The background of the situation of the ageing people in the country   2.     Situation of the elderly  people  3.     Services of the public sector and their cost  4.     Services iof the private sector and their cost  5.     Services of NGO (non governmental organizations) and voluntary sector and their cost  6.     Empirical data: interviews with the officials and elderly people  7.     Personal opinions and experiences  8.     A proposal for a new business idea serving the  elderly  9.     Summary      The trainee has received the Finland package of references before coming to Finland and she knows the basic cultural habits needed when being with the elderly and also in different social meetings. and settings  (greetings, politeness in visiting offices, enterprises schools and private homes ), 

Certificate.  Certificate of the training is mailed to the trainee and his/her school + HBC International Development Center after the final report by the trainee has been received.   

 

Takaisin vuosikertomus -sivustoon

Takaisin etusivulle