TOIMIVAT SENIORIT ry

Vuoden 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 

 

Toimivat Seniorit ry toteuttaa vuoden 2009 aikana yhdistyksen sääntöjen mukaisia tavoitteita. Senioreiden keskeisin visio on: elää, asua ja toimia kotona.

 

TOIMINTAPISTEET

Toimivat Seniorit ry pyrkii prustamaan uusia toimintapisteitä As Oy Säästökehän toimintapisteen mallin mukaisesti Espoossa ja muualla Suomessa. Toimintapisteet keskittyvät toteuttamaan jäseniensä toivomaa ryhmätoimintaa.

Visionsa mukaisesti periaatteiden toteuttaminen tapahtuu järjestön toimintapisteissä paikallisena vapaaehtoisena pienryhmätoimintana. Yhdistys näkee itselleen tärkeänä myös vanhenemiseen liittyvän koulutus- ja tutkimustehtävän.

 

HALLINTO 

Toimivat Seniorit ry:llä on oma hallituksensa ja kullakin toimintapisteellä oma johto- ja suunnitteluryhmänsä. Pienryhmät toimivat itsenäisesti vetäjänsä/yhteyshenkilönsä johdolla.

 

JÄSENHANKINTA

Yhdistyksen toiminta toteutuu toimintapisteissä, joista tärkein on Säästökehäm toimivien senioreiden toimintapiste. Sillä oli vuonna 2008 maksavia jäseniä 27 ja mukaan yritetään saada kaikki Säästökehän As Oy:ssä asuvat eläkeläiset.

Uusia mahdollisia toimintapisteitä yritetään käynnistää ja Säästökehän toimintamallia levittää mahdollisimman laajalle.

 

 

KERHO- ja PIENRYHMÄTOIMINTA

-ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi järjestetään vapaaehtoista ryhmätoimintaa

- lähiyhteisöllisyyttä ylläpidetään tukemalla oma- ja vertaistoimintaa sekä vahvistetaan verkoistumista

Toimintapisteiden kerho- ja pienryhmätoimintaa kehitetään sen jäsenten toiveiden pohjalta.

As Oy Säästökehän toimintapisteessä jatketaan jo käynnistyneitä pienryhmätoimintaa, viikottain toteutunutta yhteistä tiistain kahvitilaisuutta ja kuvataidepiiriä, maanantaisin skype-ystäväpiiriä, sekä pari kertaa kuukaudessa kokoontuvia laulu- ja seurapelipiirejä, kerran kuukaudessa  hyvinvointi-, kirja-, porina-  ja retkipiirejä että tarvittaessa omakuva postimerkkipiiriä.Lisäksi käynnistetään uusia pienryhmiä jäsenten toiveiden mukaisesti. Vuoden aikana pyritään käynnistämään uudelleen kuntopiiri.

 

MUU PAIKALLINEN TOIMINTA

Toimintapisteet järjestävät tarpeen mukaan yhteisiä tapaamisia.

 

KARTOITUKSET

Tulevan vuoden 2009 aikana kartoitetaan paikallisesti pienyrittäjien palveluja ja niiden kustannuksia vastata senioreiden tarpeita.

 

KOULUTUSTOIMINTA

Yhdistys järjestää yhteisiä seminaareja ja toimintaa kolmannen, yksityisen ja julkisen sektorin kanssa. Se toimii tarvittaessa mentorina ja kouluttajana myös ammatillisten oppilaitosten kanssa  kuten OMNIAN ja HBC:n kanssa. Kevään 2009 aikana toteutetaan viikonloppuseminaari aihena "Hundertwasser oman toiminnan innoittajana ja ympäristön uudistajana" (työnimi). 

 

TIEDOTTAMINEN JA VAIKUTTAMINEN

 

Toimivat Seniorit ry:llä on omat kotisivut: http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi . Ne kattavat yhdistyksen toiminnan monipuoilisesti ja tehokkaasti. Sen lisäksi toimintapisteillä on omat kuukausittain julkaistavat tiedotteet, joissa esitellään kuukauden toiminta.

Yhdistyksellä on oma julkaisusarja, jonka toimittamista jatketaan.

Järjestö ottaa kantaa vanhenemista koskeviin käytäntöihin ja yrittää vaikuttaa julkisen sektorin kautta hyvinvoinnin vahvistamiseen. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat itsenäisesti erilaisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin vanhenemista koskeviin seminaareihin ja myös luennoivat eri tilaisuuksissa.

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

 Toimivat Seniorit ry:n Säästökehän toimintapiste on mentorina HBC:n Leonardo Vincin innovaation siirto-ohjelmassa INNOVET hankkeessa (2008-2009) mukana. Sen rooli on edustaa sosiaalista yritystoimintaa ja tarjota tarvittaessa harjoittelumahdollisuuksia Itävallasta, Unkarista, Italiasta, Liettuasta ja Turkista tulebille opiskelijoille.

 

TALOUS 

Taloutensa yhdistys kattaa ensisijaisesti jäsenmaksuilla, joka on 10 euroa/v. 2009/jäsen. Yhdistys harkitsee myös varojen anomista julkiselta sektorilta toimintansa tukemiseksi.

 

 

Takaisin etusivulle