Paluu kannanottoihin

 

Joukkoliikenteen alennusliput vanhenevalle väestölle  

  

  Olemme pieni ryhmä vastuullisia, veroja maksavia YTV:n alueella asuvia ikääntyviä kuntalaisia.  Seuraamme huolestuneina kustannusten nousua ja etenkin yli 75 vuotta vanhojen eläkkeiden saajien ostovoiman pienenemistä. 

  

   On kuntien edun mukaista, että vanheneva väestö säilyy elinvoimaisena ja aktiivisena osallistuen kaikkiin yhteiskunnan rientoihin suur Helsingin alueella. Tämä on mahdollista, jos liikkuminen on julkisissa liikennevälineissä riittävän edullista.   

  

   YTV:n vuoden 2009 suunnitelmissa on nostaa seutulipun hinta 4 €:oon, jolloin edestakaisen seutulipun hinnaksi tulee 8 €. Tämä on suuri menoerä otettavaksi pienistä eläkkeistä, joista jokainen maksaa jo kohtuuttomasti saamiinsa palveluihin nähden valtion ja kunnan veroja.

 

Miksi YTV riistää eläkeläisiä? Valtionrautatie antaa 50 % ja kaukobussilinjat 30 % alennusta eläkeläisille.  Ehdotamme, että eläkeläisille suunnitellaan seutuliikenteen vuosilippu ja kertalippu joiden hinta olisi ainakin 50 % vähemmän kuin normaalin lipun hinta. Tämä takaisi autottomien eläkeläisten ostovoiman ja osallistumisvoiman (kaupassa käynnit, kulttuuririennot, kansalaisaktiivisuus, vapaaehtoistoiminta, toiminta vertaisryhmissä vierailut sukulaisten ja ystävien luona..) toteutumisen tasaisesti ja jatkuvasti vuoden aikana koko suur Helsingin alueella.  

 

 Monessa maassa mm. Englannissa eläkeläiset saavat kuukausittain tietyn määrän ilmaisia joukkoliikennelippuja. Kyllä Suomessakin pitäisi olla tähän varaa. Jo nyt eläkeläiset tukevat verotuksen avulla muiden ikäryhmien julkisia palveluja ja hallintokuntien toimia.

 

Emme ole vielä kertaakaan kuulleet yhdenkään eläkeläisen saaneen täyttä vastinetta maksamilleen veroille. Päinvastoin. Kannattaa tarkistaa oman veropäätöksen 2007 kohtaa, jossa mainitaan maksuunpannut verot. Siitä selviää kuinka paljon vuodessa olet tukenut valtion ja kunnan toimintaa. Mitä vastineeksi?  Eläkeläinen on uskollinen ja hyvä veronmaksaja.

 

 Espoossa 17.11.2008  

 

Päättäjien toimenpiteitä odottaen  

 

Toimivat Seniorit ry.

 

 Helena Allahwerdi       Pirkko Liikanen       Eeva Hytönen   

 

 

http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi