Kerho- ja pienryhmätoiminta 

                                                                                                                                                       Ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi järjestetään vapaaehtoista ryhmätoimintaa (pienryhmät, seminaarit, tapahtumat, näyttelyt, retket)) Lähiyhteisöllisyyttä ylläpidetään tukemalla oma- ja vertaistoimintaa sekä vahvistetaan verkottumista.

Suunnitellaan uusia pienryhmiä esim. käsityö-, nojatuolimatka- ja kakkupiirit.

Yksinäisyyttä  ja syrjäytymistä pyritään ehkäisemään kaikissa pienryhmissä: kerran viikossa kokoontuvissa tiistain kahvi-, seurapeli-, yhteislaulu-, liikunta-  ja skypen ystäväpiireissä sekä kesällä rantasaunapiirissä ja päivittäin vesijuoksupiirissä, pari kolme kertaa kuussa joogapiirissä, kerran kuukaudessa hyvinvointi-, kirja-, kulttuuri-, kuvataide-, porina- ja retkipiireissä, sekä tarvittaessa omakuva – piirissä .

Raihnaisuuden kehittymistä ehkäistään erilaisissa liikunta-, hyvinvointi- ja vesijuoksupiireissä. Näitä ovat kuntosaliharjoitukset, vesijumppa ja -juoksu, rantasauna, jooga ja liikunnalliset tapahtumat (retket) ja ravintotietous.  

Vastuullinen kansalaisuus toteutuu kerran kuukaudessa kokoontuvassa porinapiirissä sekä työpajoissa, omissa näyttelyissä, seminaareissa ja kannanotoissa. Lisäksi osallistutaan erilaiseen muuhun järjestötoimintaan ja yhteistyöhön kumppaneiden kanssa (Espoon seurakunta, Espoonvapaaehtoisjärjestön verkko- ja valikkoryhmätapaamiset, Espoon liikuntatoimen ohjatut senioriryhmät ja tapahtumat, Espoon vanhusneuvoston järjestämät julkiset tilaisuudet). Tutkimustoiminnassa syvennytään ikäihmisiä koskevaan tutkittuun tietoon ja hankitaan itse uutta tietoa senioreista. (ks. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 6 ja 7 (2011).

Turvaverkkoja luodaan ja vahvistetaan erilaisissa ystäväpiireissä (viikoittain kokoontuvissa tiistain kahvi-, skype-ystävä- ja seurapelipiireissä sekä hyvinvointi ja porinapiirien yhteisillä aterioilla). Kontakteja ympäröivään yhteiskuntaan ja maailmaan laajennetaan kodista ulospäin kirja-, porina- ja retkipiirien toiminnalla ja osallistumalla erilaisiin omiin ja julkisiin tapahtumiin ja työpajoihin. 

Pienryhmätoiminta 2011   (Ryhmät ovat aakkosjärjestyksessä.)

JOOGAPIIRI (vetäjä Kelly Zhang), HYVINVOINTIPIIRI (vetäjä Eeva Hytönen), KIRJAPIIRI (vetäjä Oili Suominen), KULTTUURIPIIRI (vetäjä Oili Suominen), LIIKUNTA - (Espoon liikuntatoimi), NOJATUOLIMATKAPIIRI, OMAKUVA –PIIRI (Pirkko Liikanen) , PORINA- ja NOJATUOLIMATKAPIIRIT (Helena Allahwerdi), RANTASAUNAPIIRI (Eeva Hytönen ja Oili Suominen), RETKIPIIRI (Pirkko Liikanen), SEURAPELIPIIRI (Kirsti Kujala), SKYPE –YSTÄVÄPIIRI (Pirkko Liikanen),  MAALAUS- ja NÄYTTELYPIIRI (Irma Tertti kevät  ja Helena Allahwerdi syksy 2012), TIISTAIN KAHVIPIIRI/TIISTAIKERHO (Maire Paananen), VESIJUOKSUPIIRI (Eeva Hytönen) , YHTEISLAULUPIIRI (yhdessä Viherlaakson palvelutalon kanssa), LOUNASPIIRI ja   YSTÄVÄ/TURVAVERKOSTOpiiri (tarvittaessa)

Tietokoneen taitoja hiotaan yhdistyksen järjestämillä lyhytkursseilla "Internet - bittitiedon kaatopaikka ja alamaailma" 13.-4 - 27.4.2011. Kurssi toteutettiin pienryhmäistuntona skypellä. Opettaja oli Turusta ja seniorioppilaat Espoosta (10 kpl). Verkkokursseja jatketaan VIIHTEELLISIÄ MATKOJA ITÄÄN 2012 - pienryhmän yhteydessä.

Omnian lähihoitajaksi opiskelevat 21 nuorta ja heidän ohjaajansa harjoittelivat yhdistyksen jäsenten kotona ja osallistuivat yhdistyksen toimintaan huhti-, touko- ja kesäkuussa. Opiskelijat osallistuvat myös yhdistyksen toimintaan yhdessä seniorin kanssa. (tiistaikerho, Suviliikuntaa senioreille, Tanssia Nyanssin tahdissa ja Naapuripäivä Viherlaakson palvelutalossa)

 UUTTA: vuonna 2012 uusia pienryhmiä

Matkoja maailmaan, 5 kertaa/kevät 2012 ti klo 14 - 17, 4 kertaa/syksy 2012, paikka Viherlaakson kirjasto, Lisäksi verkkoistuntoja Skypellä. Ensimmäinen kerta Viherlaakson kirjastossa 24.1.2012. Ohjaaja Helena Allahwerdi

Mielen heijastamaa - taiteen työpajoja Viherlaakson palvelutalossa, 10 kertaa/kevät 2012 to klo 13 - 16, Ensimmäinen kerta 26.1.2012. Ohjaaja Helena Allahwerdi

Syksyllä 2012 ja keväällä 2013 maalauspiirin jäsenet opiskelevat Vapaassa taidekoulussa ja Espoon ja Kauniaisten kansalaisopistoissa. Muut tapaamiset sopimuksen mukaan.

Vuoden 2009 pienryhmätVuoden 2010 pienryhmät

------ Takaisin As Oy Säästökehän toimintapisteen etusivulle